POSESIUNILE VEȘNICIEI

ierusalimul-cerescVoi aveți totul deplin în El care este Capul oricărei domnii și stăpâniri

Coloseni 2:10


 1. Moartea fizică I Corinteni 3:21-23

După o viață de credință, în care am avut parte de „bogățiile nedrepte” urmează veșnicia cu „adevăratele bogății”. Luca 16:11

În noua dimensiune a existenței de „după”, trupul (care acum ne creiază atâtea probleme de sănătate) nu ne mai trebuiește. De aceea, moartea fizică este un Dar dumnezeiesc, o posesiune a veșniciei. Cândva, la o înmormântare a unei surori tinere, am spus următoarele :

Aici nu a avut loc o tragedie, aici nu-i loc de disperare ! Aici a avut loc o Noua Planificare, nu a noastră, ci a Domnului ! Aici cel mai frumos lucru este să vezi cum o mamă își așteaptă copilul să-l ia acasă ! Dincolo, să vedem un Tată ceresc în așteptarea copiilor Săi ! Să vedem un Împărat care spune supușilor Săi // E timpul odihnei, veniți Acasă// ”

Moartea nu doare ! Doare numai ceea ce e trupesc ! Moartea este ceva ceresc ! Nu-i babă cu coasă, nu-i demon urât, ci un Înger trimis cu Mandat nominal, cu Delegație specială pentru noi ! Nu el a decis Alegerea noastră, ci Tata de Dincolo de Râu ! Când murim, cerul e pregătit să ne primească ! Pentru unii deja sună trompeta !

 1. Dumnezeu declară sfârșit Procesul Sfințirii  Psalm 116:15

 1. Acolo nu intră nimic întinat  Apocalipsa 21:27a

 2. Acolo nu se vor mai auzi „dălțile și ciocanele” sfințirii

Efectele vieții unui credincios sunt fabuloase ! Dar „doar după” vor fi conștientizate :

 • Vom înțelege sensurile unor necazuri sub care am clacat…

 • Vom pricepe valoarea răbdării, evlaviei, dragostei…

 • Vom vedea rostul suferinței

 1. Acolo nu mai avem nimic de îmbunătățit

 2. Acolo nu vor mai exista cuptoare de încercare

Viața de credința este deja impecabilă, matură, coaptă, vrednică de veșnicie  I Petru 1:7

 1. Acolo nu mai există lupte sufletești

 • Pentru că acolo nu mai ajunge…firea pământească !

 • Procesul sfințirii s-a încheiat !

 • De acum, mă așteaptă cununa”  II Timotei 4:7-8

 1. Dumnezeu declanșează o Ofertă irezistibilă, de nerefuzat, asupra credinciosului

 1. Prin faptul că dispar sursele de stress pentru totdeauna

 • Taxele, impozitele, pensiile, așteptările zadarnice de schimbare

 • Bolile, operațiile, rețetele, convalescența, sentimentul de neputință și degradare a vieții

 • Tânjirile, aspirațiile, visurile năruite, descurajarea, amărăciunea, cercul vicios

 1. Prin faptul că nici măcar lacrimile familiei nu sunt în stare să-l rețină

 2. Prin faptul că moartea credinciosului se dovedește a fi o experiență cu Dumnezeu,personală, intimă și avantajoasă  Filipeni 1:21-23

 1. Dumnezeu deschide Ușa Cerului pentru Întâlnirile cerești

 1. Întâlnirile cu Sfinții din vechime

Cursa este la Finiș ! Ai trecut !

 • Dintr-o dată se deschid adevărații Ochi, acei Ochi care vor sta deschiși toată veșnicia !

 • Și ce vezi ? Stadionul Cerului plin de „martori” (Evrei 12:1a) care îți aplaudă Sosirea ! Aceasta-i moartea credinciosului !

 1. Întâlnirile cu Patriarhii

 • O, în Tribună îl vom vedea pe Moise!…

 • Puțin mai încolo stau Patriarhii în fruntea cărora stă cu brațele deschise Avraam ! Suntem primiți în „Sânul lui Avraam” !…

 • Eu aș vrea să-l văd pe Enoh care nu s-a săturat să umble cu Dumnezeu sute de ani !…

 1. Întâlnirile cu Profeții și Apostolii

 • Sunt curios să-l văd pe Ieremia ! Nu mai are lacrimi în ochi ! Cineva i le-a șters demult ! Apocalipsa 21:4

 • Pe partea opusă regăsim Apostolii, martirii…Ce frumos !…

 1. Întâlnirea cu cei dragi

 • Apoi ne vom vedea cu cei dragi din familiile noastre

 • Vom descoperi pe Hristos în fiecare dintre cei de Acolo !…

Cine are nădejdea aceasta se curățeșteI Ioan 3:3

 1. Întâlnirea cu îngerii  Matei 24:36

 • Care ne-au slujit când eram pe pământ  II Împărați 6:17

 • Care ne-au protejat în vreme de încercare  Psalm 34:7

 1. Întâlnirea cu Hristos

 • Ne vom pleca în Fața Lui și-I vom săruta Mâinile străpunse.

 • El primește acolo toată Slava !Îl vom vedea așa cum este”  I Ioan 3:2b

Iată Destinația credincioșilor după moarte, o Destinație mai plăcută și mai dorită decât cea terestră ! Acolo este „cu mult mai bine”  Filipeni 1:23

2. Locașurile Cerești

 1. Acolo este Locuința lui Dumnezeu Fapte 7:48-49

 1. Care este Tatăl nostru cel ceresc  Matei 5:16, 45; 6:1,9; 7:11, 21

 2. Care lucrează cu mare Putere și Autoritate Psalm 93:4

 3. Care ne-a binecuvântat  Efeseni 1:3

 4. Care L-a ridicat din morți peIsus Hristos, Fiul Său  Efeseni 1:20

b) Acolo sunt Locașuri pregătite de Domnul Isus Ioan 14:1-3

 1. La Calvar  Evrei 9:23-24

 2. Celor ce cred în El  Efeseni 2:4-6;Luca 23:42 – 43

 3. Celor ce-și doresc la Masa Lui  Luca 12:37

c) Acolo este Lupta noastră spirituală

 1. Privind Confruntarea cu duhurile rele  Efeseni 6:12

 2. Privind Ținuta de Glorie  Matei 22:9

 3. Privind Mărturia Bisericii  Efeseni 3:10 – 11

Casa lui Dumnezeu – Casa noastră de „după”!… Noi trebuie să trăim conștienți de Locurile cerești și cu dorința de-a ajunge Acolo!… II Corinteni 5:8

3. Mirele Ceresc

 • Domnul Isus vorbește într-o pildă despre calitatea Lui de Mire  Matei 22:2

 • De asemenea, Ioan Botezătorul face trimitere la acest Adevăr  Ioan 3:29

 • Isus este „Bărbatul” cu care Pavel ne-a logodit prin Evanghelie  I Corinteni 4:15; II Corinteni 11:2

 1. Acolo Hristos va fi Mirele nostru  Efeseni 5:25-27

 1. Exemplu de Dragoste  Efeseni 5:25

 2. Model de Jertfire permanentă  Efeseni 5:26

 3. Pildă de Lucrare desăvârșită  Efeseni 5:27

 1. Acolo vom fi Mireasa lui Hristos

 1. Fecioară logodită aici  IICorinteni 11:2; Osea 2:19-20

 2. Mireasă pregătită  Apocalipsa 19:7; Isaia 61:10

 3. Mireasă îmbrăcată cu tot ce am făcut din Dragoste pentru El  Apocalipsa 19:8

 4. Mireasă fericită  Apocalipsa 19:9

 5. Mireasă dezvăluită  Apocalipsa 21:2, 9

Și Duhul și Mireasa zic: “Vino!”, și cine aude să zică: “Vino!”, și celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia Apa vieții fără plată!Apoc.22:17

4. Pachetul RăsplătiriiRăsplata mea, la Dumnezeul meu”  Isaia 49:4b

 1. O minunată Competiție Isaia 35:4

 1. Cu noi înșine, de autodisciplină II Cronici 15:7; I Corinteni 9:17

 2. Cu oportunitățile Lucrării Ioan 4:36

 3. Cu osteneala în Lucrare  I Corinteni 3:8; 15:58

 1. O Măreață Perspectiva  Evrei 10:35

 1. Ca Moise, să avemochii pironiți spre răsplătire”  Evrei 11:26

 2. Ca Pavel, să țintim la Premiu”  Filipeni 3:11-12

Apostolul Pavel nu se îndoiește de Învierea Morților („anastasia”), ci de faptul că nu a lucrat destul pentru răsplătirile de după aceea („exanastasia” = „învierea premiată”), deoarece drumul lui pe pământ nu era la capăt. La finalul vieții convingerea lui primește fermitate!

 1. O Emoționantă Evaluare  Efeseni 6:8

 1. Răsplata este în funcție de suferințele îndurate pentru credința în Domnul  Matei 5:12

 2. Nu sunt date uitării nici faptelemărunte”   Marcu 9:41

 3. Fiecăruia după fapta lui”  Apocalipsa 22:12

 1. O Dumnezeiască Certitudine: „De acum mă așteaptă cununa”  II Timotei 4:8

 1. Convingerea lui Pavel este că pentru tot ce a lucrat spre Slava Domnului în Lucrarea încredințată, la plecarea Acasă va primi o Cunună  II Corinteni 5:10 ; Coloseni 3:24

 1. O Strălucitoare Cunună

 1. Cununa care nu se poate veșteji  I Corinteni 9:25

 2. Cununa celor ce au ajuns la mântuire prin noi  Filipeni 4:1; I Tesaloniceni 2:19

 3. Cununa neprihănirii  II Timotei 4:8; Psalm 58:11

Iată, cel neprihanit este răsplătit pe pământ!… Prov.11:31

 1. Cununa Vieții  Iacov 1:12; Apocalipsa 2:10

 2. Cununa Slavei I Petru 5:4

 3. Răsplata Martirilor Matei 5:12

 4. Răsplata celor ce întorc bine pentru rău Matei 5:44, 46; Luca 6:35

 5. Răsplata integrității Matei 6:1-2

 6. Răsplata renunțării la tot de dragul lui Isus Marcu 10:28-30

 7. Răsplata smereniei Proverbe 22:4

Păstrează ce ai!  Apocalipsa 3:11

Eu vin curând Păzește rodul muncii duhovnicești!  II Ioan 8

Răsplata este cu Mine!  Apocalipsa 22:12

5. Slava Cerului

 1. Cunoscută sfinților

 1. Avraam  Fapte 7:2

 2. Moise  Exod 15:1; 33:18, 22

 3. Poporul Israel  Levitic 9:6, 23

 4. Isaia  Ioan 12:39-41

 5. Ștefan  Fapte 7:55

 1. Descoperită

 1. De Domnul Slavei I Corinteni 2:8; Evrei 1:3; Iacov 2:1

 2. În Evanghelia Slavei II Corinteni 4:4; I Timotei 1:11

 3. În Jertfa Slavei  I Petru 1:11

 4. De Duhul Slavei  I Petru 4:14

 5. Prin Bogățiile Slavei Romani 9:23; Efeseni 1:18; 3:16; Coloseni 1:27

 6. În Casa Domnului  II Cronici 7:1-2

 7. În Tăria Slavei care lucrează în noi  Coloseni 1:11

 1. Umbrită

 1. De păcat Roamani 3:23

 2. De imitații

 • Slava oamenilor  Ioan 5:44; 12:43; I Tesaloniceni 2:6a

 • Slava deșartă  Galateni 5:26; Filipeni 2:3

 • Slava mistificată  Romani 1:23; Filipeni 3:19

 1. De suferințe Romani 8:18;II Corinteni 4:17; I Petru 4:13

 1. Oferită

 1. Celor pregătiți mai dinainte Romani 9:23; Evrei 2:10

 2. Celor chemați   I Tesaloniceni 2:12; II Tesaloniceni 2:14; II Petru 1:3

 3. Celor mântuiți  II Timotei 2:10

 4. Celor ce Îl urmează ca ucenici ai Săi  Ioan 17:22

 5. Celor ce nădăjduiesc  Romani 5:2

 6. Celor ce parcurg Drumul din Slavă în Slavă  II Corinteni 3:18; I Petru 5:1, 10

 7. Celor credincioși până la capăt  I Petru 1:7

 8. Celor ce vor învia pentru Slavă  I Corinteni 15:43; Coloseni 3:4

Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după Bogăția Sa, în Slavă, în Isus Hristos”. Filipeni 4:19

Nelu Aliman

20.nov.2013

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.