Desăvârșire a bunătății!

C.6.3Toată ființa Lui este plină de farmec.

Cântarea Cântarilor 5:16

Suprema frumusețe a lui Isus are forța de atracție asupra tuturor. Iubirea pe care o stârnește ea este mai puternică decât admirația. El este mai mult decât plăcut și frumos; El este fermecător. Cu siguranță că poporul lui Dumnezeu poate justifica folosirea acestui cuvânt, fiindcă El este obiectul iubirii lor înflacărate, iubire întemeiată pe excelenta intrinsecă a persoanei Sale și pe perfecțiunea completă a desăvârsirilor Sale.

Ucenici ai lui Isus, uitați-vă la buzele Mântuitorului și spuneți dacă nu sunt ele cele mai dulci? Nu vi se aprinde inima când vorbiți cu El, pe cale? Închinatori ai lui Emanuel, priviți-i capul din aur de preț și spuneți-mi dacă gândurile Sale nu vă sunt scumpe. Nu este adorația voastră amestecată cu afecțiune în timp ce vă închinați în fața Celui care este „ca Libanul, un tânar ales ca cedrii” (Cânt. 5:15)?

Nu este farmec în fiecare trăsătura a Sa, și împrăștie întreaga Lui persoană o mireasmă aleasă, astfel încât toate fecioarele să-L iubească? Există o parte a trupului Său slăvit care să nu fie desăvârsită, o însușire a persoanei Sale care să nu fie ca un izvor răcoros pentru sufletele noastre, o îndatorire a Lui care să nu fie legată de inima ta? Dragostea noastră nu este un sigiliu care îi pecetluiește doar inima. Ea se așează și pe brațele puterii Sale. Nu este nici o parte a ființei Sale pe care să nu o iubim. Îi ungem întreaga ființă cu nardul prețios al iubirii  noastre arzătoare. Vrem sa-I imităm întreaga viață,  vrem să-I copiem întregul caracter.

În orice altă ființă vedem un cusur. În El totul este perfect. Până si cei mai buni dintre sfinții Săi au o pată pe veșminte, o cută pe frunte. El nu are decât farmec. Toți sorii pamântești au petele lor. Cea mai frumoasă lume are pustiul ei. Nu putem să iubim toate lucrurile frumoase, dar Christos Isus este aurul fără amestec, lumina fără întuneric, gloria fără nori — „toată ființa Lui este plină de farmec“.

(DIMINEAȚA)

*

Ramâneți în Mine.

Ioan 15:4

Comuniunea cu Christos este leacul sigur al oricarei boli. Fie că este durere amară sau exces de plăcere, tovărășia cu Isus va vindeca durerea uneia si dezechilibrul celeilalte.  Trăieste alături de Isus, creștine, și nu contează dacă locuiești pe muntele onorurilor sau în valea umilinței. Trăind alături de Isus, ești acoperit de aripile lui Dumnezeu; sub tine se află „brațele Lui cele vesnice” (Deuteronom 33:27). Nu lăsa nimic să te oprească de la această sfântă tovărășie, care este privilegiul sufletelor unite cu Domnul. Nu te mulțumi cu câte o întâlnire când și când, ci caută-I întotdeauna tovărășia. Doar în prezența Sa vei afla mângâiere și adăpost. Isus nu vrea să fie un prieten care ne cheamă uneori, ci Cel care pășește mereu alături de noi.

Ai în fața ta un drum greu? Călătorule spre ceruri, ai grijă să nu pornesti fără Călăuză. Trebuie să treci printr-un cuptor aprins? Nu intra dacă nu îl ai pe Fiul lui Dumnezeu alături, cum l-au avut Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Trebuie să te lupți cu păcatele tale în bătalia Ierihonului? Nu începe războiul până ce nu vezi pe Căpetenia oștirii Domnului cu sabia în mână, așa cum L-a văzut Iosua. Esti chemat să te întâlnesti cu Esau în ispite? Nu te  întâlni până nu biruiești îngerul la pârâul Iaboc, asemeni lui Iacov.

In orice caz, în orice  condiții, ai nevoie de Isus. Când se vor deschide porțile de fier ale morții, vei avea cea mai mare nevoie de El. Ține-te aproape de Mirele tău. Sprijină-ți capul pe pieptul Său, și cere să fii înviorat cu vinul înmiresmat al rodiilor Sale. Atunci vei fi găsit de El ” fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta” (Efeseni 5:27). De vreme ce ai trăit aici cu El și în El, vei rămâne cu El pentru totdeauna.

(SEARA)

_________________________

C.H. Spurgeon – Meditatii de Dimineața și Seara, primite prin Email

One thought on “Desăvârșire a bunătății!

 1. O ţară ideală
  299
  “…Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până
  la cel mai mare (Ieremia 31:34; Evrei 8:11).
  Acum să revizuim şi să sistematizăm tot ce
  am spus pe tema aceasta a cunoaşterii lui Dumnezeu.
  Dumnezeu ni S-a revelat prin Moise ca fiind
  caracterizat de bunătate, adevăr (credincioşie) şi îndurare,
  şi ca unul care Îşi asumă El Însuşi greşelile noastre
  ca să ni le poată ierta (Exod 34:6-7 şi Isaia 53).
  Dumnezeu ni S-a revelat prin toată învăţătura
  lui Isus, în special ni S-a revelat ca existând în trei
  Persoane – Tată, Fiu şi Duh Sfânt – care trăiesc în relaţii
  perfecte, determinate de bunătate, adevăr (credincioşie),
  dragoste, jertfă de Sine şi altruism…” J.Ton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.