TUPEUL – regula zilelor din urmă

Tupeul si timiditateaEvlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. (Osea 6:4)

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. (1Timotei 6:11)

 

Creștinii de azi predică una și trăiesc alta

 

Ei predică iubirea, ca roadă a Duhului Sfânt, că fără iubire nu suntem nimic, că nădejdea pe care o are creștinul – nu înșeală – pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima creștinilor născuți din Hristos, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Continue reading “TUPEUL – regula zilelor din urmă”

„Aha, deci asta ai vrut sa spui!”- sau cum să ceri explicaţii înainte de a judeca pe cineva

Nedumerireby Florin

Interacţionând zilnic cu alţi oameni, e imposibil ca în relaţiile dintre noi să nu apară momente tensionate, care pot deschide calea conflictelor.

În aceste situaţii, se poate ajunge destul de uşor să ne rănim sentimentele unii altora. Un motiv pentru care ajungem uneori la conflicte este faptul că îi bănuim pe ceilalţi de intenţii rele faţă de noi, fără să le cerem explicaţii pentru anumite fapte sau cuvinte („Ştiu de ce a făcut asta… Ştiu de ce a spus asta… E clar că are ceva impotriva mea”…). Aţi făcut vreodată aşa ceva?… 🙂

Continue reading “„Aha, deci asta ai vrut sa spui!”- sau cum să ceri explicaţii înainte de a judeca pe cineva”

Autoritate și supunere

body_of_christ2I. Realitatea trupului lui Christos

Autoritate și supunere

Hristos este Capul trupului, al Bisericii. El este Inceputul, Cel întâi născut dintre cei morți…

Coloseni 1:18

Într-un trup este viață, sunt simțuri, sunt bucurii, sunt dureri. Insă dacă ne referim la Trupul lui Cristos – Biserica, vom observa câteva realități duhovnicești indisolubile ale acestuia, autoritatea și supunerea, cum trebuie ele să se manifeste pentru ca viața să pulseze sănătos în trup și în mădularele sale. Continue reading “Autoritate și supunere”

Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele!

goverse-Luke-18-1-NIV-111313Rugați-vă întotdeauna.

Efeseni 6:18

Câte rugăciuni am spus din momentul în care am învățat să ne rugăm! Prima noastră  rugăciune a fost o rugăciune pentru noi însine; L-am rugat pe Dumnezeu să aibă milă de noi si să ne ierte păcatele. El ne-a auzit. Dar după ce ne-a îndepărtat păcatele ca pe un nor, nu ne-am oprit. A trebuit să ne rugăm pentru harul sfințitor, constrângător si restrângător. Am continuat să cerem o reînnoire a credinței, împlinirea făgăduințelor, izbăvire din ispite, putere în nevoie și ajutor în ziua încercării. Am fost nevoiți să mergem la Dumnezeu ca niște copii cerșetori. Continue reading “Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele!”

Mesajul unui ceh

365646-3955-34Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat!


Iacov 4.17

Gloanțele salvatoare

Era pe vremea celui de-al doilea Război Mondial. Un pilot a primit sarcina să ţină piept cu avionul său artileriei antiaeriene germane. Deşi rezervoarele cu combustibil au fost lovite, avionul nu a explodat, iar pilotul a reuşit să aterizeze. În dimineaţa următoare, pilotul a cerut şefului de echipaj glonţul german, ca să-l păstreze ca amintire pentru norocul avut. Şeful i-a spus că nu a fost numai unul, ci s-au găsit unsprezece gloanţe în rezervor, dintre care niciunul nu a explodat. Tehnicienii au deschis gloanţele şi au descoperit că nu erau încărcate cu explozibil. Erau goale şi inofensive, cu o singură excepţie, şi anume Continue reading “Mesajul unui ceh”

“Din cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi din cuvintele tale vei fi condamnat”

Psalm 141.3“Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele”.

Psalmul 141:3

Dacă am purta cu noi un casetofon care să înregistreze orice cuvînt spunem într-o zi întreagă şi apoi, la sfîrşitul zilei am asculta tot ce am vorbit, am fi surprinşi şi poate ruşinaţi de unele cuvinte spuse, dacă, bineînţeles, nu l-am întrerupt cînd am vorbit ce nu ne convenea să fie înregistrat.

Fără-ndoială nu face nimeni lucrul acesta, dar să fim siguri că în cer s-a înregistrat tot ce am vorbit Continue reading ““Din cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi din cuvintele tale vei fi condamnat””

Împotriviți-vă poftelor

 PoftindCi fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuș și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul odată făptuit, aduce moartea.”

Iacov, 1:14-15

O singură poftă, poate zămisli nenorocirea și moartea

Pofta, este un cuvânt la loc de cinste în lume. Până și un personaj mai puțin școlit îl parafrazează pe unu altul celebru: <<Asta-i pofta ce-am poftit.>>, exclamație în urma unei realizări care i se pare măreață, cu care se laudă, deși nu e decât una de moment, materială. Continue reading “Împotriviți-vă poftelor”

Seminar despre credință (2)

H.C.SpurgeonDupă cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Iacov, 2.26

Caută să-ți întărești credința!

.

  1. Credinţa se manifestă în ciuda, poate chiar din cauza, lipsei dovezilor. (Richard Dawkins)
  2.  Credinţa este osteneala care rezultă din strădania de a păstra integritatea lui Dumnezeu în loc de cea proprie. (Matt Berry)
  3. Pe unii teologia îi “te-ologește” și-i împiedică să pășească normal printre ceilalți creștini. (H.C.Spurgeon)
  4. Credinta înseamnă a crede anticipat în ceva ce pare logic doar privit de la sfârșit spre început. (Philip Yancey) Continue reading “Seminar despre credință (2)”

Calea îngustă-dificilă și albinele unchiului Dumitru

Calea ingusta pentru mocanite CFR“Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.”

 Iacov 4:5

.

Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi

Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” – Matei, 7:14

.

CU peste 10 ani în urmă mă aflam  în vizită la unchiul meu Dumitru, în satul Sf. Gheorghe, o așezare de țărani români, harnici și gospodari, pe teritoriul căruia s-a ridicat pentru aducerea în amintire a evenimentelor petrecute în 1944-45, Monumentul Eroilor Celui de-al Doilea Război Mondial, de la Oarba de Mureș. Continue reading “Calea îngustă-dificilă și albinele unchiului Dumitru”