“Din cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi din cuvintele tale vei fi condamnat”

Psalm 141.3“Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele”.

Psalmul 141:3

Dacă am purta cu noi un casetofon care să înregistreze orice cuvînt spunem într-o zi întreagă şi apoi, la sfîrşitul zilei am asculta tot ce am vorbit, am fi surprinşi şi poate ruşinaţi de unele cuvinte spuse, dacă, bineînţeles, nu l-am întrerupt cînd am vorbit ce nu ne convenea să fie înregistrat.

Fără-ndoială nu face nimeni lucrul acesta, dar să fim siguri că în cer s-a înregistrat tot ce am vorbit: “Vă spun” a zis Domnul Isus, “că în ziua judecăţii oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor pe care-1 vor fi rostit” (Mat. 12:36). Aceasta înseamnă clar că “nu este nimic ascuns care nu va fi cunoscut“. Cu cîtă grijă ar trebui să fim şi în privinţa aceasta, pentru că “din cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi din cuvintele tale vei fi condamnat” (vs.37).

Psalmul 141 se pare că a fost scris de David cînd fugea de Saul căruia i se vor fi spus cuvinte rele despre el. David a fost defăimat de vrăjmaşii lui; el însă îşi recunoştea slăbiciunea şi ştia că dacă nu ia seama, ar putea să vorbească vrăjmaşilor cu mînie, şi la mînie cîte cuvinte rele se spun! Fiindcă el ştia că mai tîrziu îi va părea rău, de aceea L-a  rugat pe Dumnezeu să-i păzească vorbirea şi să pună o strajă gurii lui şi să-i păzească uşa buzelor.

Şi noi avem nevoie de o santinelă înaintea gurii care să păzească fiecare cuvînt care este gata să iasă pe buzele noastre. Dar să-L rugăm pe Dumnezeu să ne stăpînească inima căci “din prisosul ei vorbeşte gura“. Domnul Isus să fie Păzitorul inimii noastre; dacă inima noastră ar fi plină de El, cum ar fi vorbirea noastră!

Se întîmplă ca în momente de neveghere să vorbim fără să fim atenţi şi să spunem lucruri de care mai tîrziu să ne pară rău. Lipsa de control asupra cuvintelor noastre, este una din cele mai mari slăbiciuni care cauzează atîta rău. Cuvintele care ne-au scăpat dintr-o gură nestăpînită, nu mai pot fi retrase niciodată. Ele poate au rănit pe alţii producîndu-le dureri sufleteşti pe care, poate, nici cel mai sincer “iartă-mă” nu le mai poate vindeca. Cuvinte spuse în grabă, cuvinte nedelicate şi neadevărate, cuvinte mînioase şi urîte, calomnii, cuvinte uşuratice, flecăreli şi discuţii nefolositoare şi cîte altele ar fi, n-au ce căuta pe buzele copiilor lui Dumnezeu.

O, dacă L-am lua ca Model şi în privinţa aceasta pe Domnul Isus a cărui vorbire a fost desăvîrşită şi plină de har! Cineva a dat sfatul acesta: “cînd eşti rănit, taci; cînd eşti defăimat, taci; cînd eşti grăbit la răspuns, taci. Dacă aşteptăm puţin înainte de a răspunde, simţămintele se liniştesc şi atitudinea noastră se schimbă.” De ce? Pentru că atunci dăm voie Duhului Sfînt să guverneze vorbirea noastră şi să ne ajute să prevenim un răspuns grăbit.

Capitolul 53 din cartea Isaia ne spune, în icoană de vorbire,  despre Domnul Isus că El era “ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, nu şi-a deschis gura“. Avem nevoie să ne predăm buzele Domnului; ele pot numai în felul acesta, să devină o binecuvîntare pentru Dumnezeu şi pentru oameni.

Cuvîntul lui Dumnezeu consacră o mulţime de texte cu privire la vorbirea noastră. Să ne amintim acum măcar două din ele: “Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvîrşit” (Iacov 3:2) şi “Vorbirea noastră să fie cu har şi dreasă cu sare.” (Col. 4:6).

_______________________________

Mana de Dimineață – primită prin Email

One thought on ““Din cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi din cuvintele tale vei fi condamnat”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.