„Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu“

Cezar & GodSe cuvine pentru noi să dăm tribut Cezarului, sau nu?

 Dar Isus, înţelegându-le viclenia, le-a zis: „Pentru ce Mă ispitiţi? Arătaţi-Mi un dinar. Al cui chip şi a cui inscripţie are?“. Şi ei, răspunzând, au spus: „Ale Cezarului“. Şi El le-a spus: „Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu“. (Luca 20.22-25)

Auzim deseori citat versetul: Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi înţelegem astfel, de aici ca şi din alte versete, că avem responsabilitatea să plătim taxele şi să trăim în acord cu legile ţării.

Dar cât de des ne-am îndreptat atenţia asupra părţii a doua a răspunsului Domnului:

Şi lui Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu“?

Nu este aceasta cea mai importantă parte a răspunsului, câtă vreme ascultarea de acest îndemn include automat şi prima parte? Avem nevoie să medităm la întrebarea Domnului: „Al cui chip şi a cui inscripţie are?

Pe monedă era chipul Cezarului, dar noi, ca şi credincioşi, am fost rânduiţi să fim făcuţi asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Poziţia noastră în Hristos înseamnă că Dumnezeu ne vede în Fiul Său şi noi suntem rânduiţi să fim ca El. Aceasta va fi descoperit când vom ajunge în cer. „Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă; ştim că, dacă Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea cum este“ (1 Ioan 3.2).

Dar cum rămâne cu experienţa noastră practică? Este dorinţa lui Dumnezeu să purtăm chipul Domnului Isus încă de aici, de pe pământ; ar trebui să fim ca El în umblarea noastră, în atitudini, în gânduri, în fapte, în comportament.

Trebuie să trăim în mod practic ceea ce suntem, ceea ce am fost făcuţi în Hristos. Am fost răscumpăraţi cu un preţ, nu mai suntem ai noştri, aşa că trebuie să Îl glorificăm pe Dumnezeu în trupurile noastre cât timp suntem pe pământ. Nu trebuie să trăim pentru noi înşine, ci pentru El, arătându-L pe El, fiind făcuţi asemenea chipului Său. Să Îi dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.

A Blok

______________________

MEDITATIE – Domnul este aproape – GBV, primita prin Email

Advertisement

One thought on “„Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.