Întârzierea răspunsului la rugaciune

summer-lordblessyou-584x590DIMINEAŢA

Totuşi, Domnul aşteaptă să se milostivească de voi.

Isaia 30:18

Dumnezeu întârzie adesea cu răspunsul la rugăciune. Avem câteva dovezi ale acestui fapt în Scriptură. Iacov nu a primit binecuvântarea îngerului până în zorii zilei; a trebuit să se lupte toată noaptea pentru ea. Sărmana femeie sirofeniciană nu a primit nici un cuvânt de răspuns multă vreme.

Pavel L-a implorat pe Domnul de trei ori, cerând să-i fie luat „ţepuşul din carne” (2 Corinteni 12:7). Nu a primit nicio asigurare că va fi îndepărtat; dimpotrivă, a primit făgăduinţa lui Dumnezeu că harul Său îi este de ajuns. 

Dacă ai bătut la poarta îndurării şi nu ai primit nici un răspuns, să-ţi spun eu de ce. Făcătorul nu ţi-a deschis poarta şi nu te-a lăsat înăuntru? Tatăl nostru are motive numai de El ştiute ca să ne lase să aşteptăm. Uneori o face ca să-Şi arate puterea şi suveranitatea, pentru ca oamenii să ştie că Iehova are dreptul să dea sau să reţină. Mult mai des, întârzierea este spre folosul nostru.

Poate că ai fost lăsat să aştepţi pentru ca dorinţele tale să fie mai fierbinţi. Dumnezeu ştie că întârzierea va grăbi mărirea dorinţei, şi că, dacă te lasă să aştepţi, îţi vei vedea nevoia mai clar, şi vei cere cu mai multă înflăcărare. El ştie şi că vei preţui mai mult îndurarea pe care ai aşteptat-o mai mult. S-ar putea să ceri ceva rău în ceea ce ceri, şi trebuie să fie îndepărtat înainte de a primi bucuria în Domnul.

Poate că vederile tale în privinţa planului Evangheliei sunt confuze, sau poate că te încrezi în tine însuţi, în loc să te predai pe deplin Domnului Isus. Sau Dumnezeu ne face să aşteptăm puţin, ca să-Şi poată arăta mai bine bogăţia harului Său la urmă.

Rugăciunile tale sunt înregistrate în cer, şi, chiar dacă nu ţi se răspunde de îndată, nu sunt nicidecum uitate. Peste puţin timp, vor fi îndeplinite, spre bucuria şi plăcerea ta. Nu lăsa disperarea să te reducă la tăcere, ci continuă să te rogi cu credincioşie.

SEARA

Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă.

Isaia 32:18

Pacea şi liniştea nu aparţin celor care nu sunt născuţi din nou. Ele sunt averea specială a poporului Domnului, păstrate numai pentru ei. Dumnezeul păcii dă pace desăvârşită celor care II iubesc din inimă. Înainte de cădere, Dumnezeu i-a dat omului grădina înflorită a Edenului ca loc de odihnă; din păcate, păcatul a distrus curând veşmintele frumoase ale nevinovăţiei. In ziua mâniei universale, când potopul a măturat un neam vinovat, familia aleasă a fost asigurată în arca liniştită, care plutea din lumea veche condamnată spre un nou pământ al curcubeului şi legământului, prefigurându-L pe Isus, Arca mântuirii noastre.

Israel se odihnea în siguranţă sub uşiorii stropiţi cu sânge, în timp ce îngerul răzbunării ucidea primii-născuţi din Egipt; în pustie, stâlpul de nor şi stâncile din care curgea apă le-au oferit peregrinilor obosiţi desfătarea odihnei. Acum, noi ne odihnim în făgăduinţele Dumnezeului nostru credincios, ştiind că toate cuvintele Lui sunt pline de adevăr şi putere. Ne odihnim în învăţăturile Cuvântului Său, care sunt o mângâiere. Ne odihnim în legământul harului Său, care este un cer de desfătări. Suntem mult mai favorizaţi decât David în Adulam (vezi 1 Samuel 22:1), sau decât Iona sub curcubete, fiindcă nimeni nu ne poate invada sau distruge adăpostul.

Persoana lui Isus este locul de odihnă al poporului Său. Când ne apropiem de El prin frângerea pâinii, ascultarea Cuvântului, cercetarea Scripturilor, rugăciune sau laudă, vedem că fiecare formă de apropiere ne oferă pace în suflet

Ascult cuvinte iubitoare, privesc spre sângele vărsat
Văd Golgota, şi sunt cu Cerul împăcat
Această pace, din Iehova izvorâtă
E veşnică, bogată, neclintită.
Nori trec şi vin din depărtări
Furtuni se-adună şi se risipesc
Prietenia Domnului are veşnice cărări
Atunci când zilnic crucea o vestesc.

________________________________

C.H. Spurgeon, MEDITATII de DIMINEATA si SEARA – primite prin Email

One thought on “Întârzierea răspunsului la rugaciune

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.