Luptati sub protectie!

ephesians6-12esv-sm“Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

Efeseni, 6:12

Viața creștinului e o luptă

Şi de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru.” (1 Corinteni, 15:30-31)

În parabola “Ispravnicul necredincios”, Domnul Isus spune căStăpânul l-a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelept. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii.(Luca, 16:8). Sunt  unele lucruri din viața de zi cu zi, bune sau de folos, poate o anumită rigurozitate, poate hărnicia, poate punctualitatea, în orice caz, tot ceea  ce e vrednic de primit și de luat.

În România, ca și în celelalte țări membre UE, forurile competente au emis o Lege de securitate și sănătate a muncii prin care s-au stabilit principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, cu aplicabilitate în toate sectoarele de activitate.

La rândul său apostolul Pavel emite învățătura necesară bisericilor pentru a duce o viață sfântă, pusă deoparte, prin care creștinii să-L proslăvească pe Domnul Christos. Apostolul Domnului pune accentul pe perceperea lui Hristos, pe înțelegerea conceptului de biserică și pe aspectul escatologic. Dar în Epistola către Efeseni, el ne arată că scopul Bisericii este să ne aducă pe fiecare la la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (4.13), pentru care Dumnezeu a dat lucrătorii Săi bine definiți „ pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos…” (4.13)

LUPTA CREȘTINULUI

Pavel atenționează biserica, de faptul că fiecare creștin are de dus o luptă, dar nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva uneltirilor diavolului, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății.

Lupta  o avem cu sinele, cu semenii, dar și cu diavolul și demonii săi. Dar, să fie clar, în această luptă, pentru nici un credinios autentic nu există starea de neutralitate.

Credinciosul trebuie să fie conștient că se află faţă în faţă cu un duşman puternic, care niciodată nu capitulează: „Domnul puterii văzduhului“, invizibil fizic, dar care stă la pândă, el dă târcoale și întinde curse.

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.(1 Petru, 5.8-9)

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.[De aceea ] luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.(Efeseni, 6:11;13)

Doarece ne aflăm într-un război permanent, deschis de Cel rău cu toată stăruința și nerușinarea, trebuie să fim vigilenți și gata de luptă în orice clipă, oriunde ne-am afla: la lucru sau în lucrare, în familie sau  în biserică, cu prietenii sau cu vecinii, la masă sau la odihnă în pat. Permanent. De aceea, trebuie ca echipamentul de război să-l avem la îndemână, cu noi și în noi:

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.(Efeseni, 6:14-18)

Glorie Domnului pentru că puterea Satanei a fost învinsă prin moartea Domnului pe Cruce la Golgota.

Cum ne putem împotrivi uneltirilor diavolului?

  • prin credință, priviți ţintă la Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la Isus Christos şi să punem în valoare faptul că Domnul l-a biruit pe diavol; Să nu ni se oprească cumva privirile pe altceva, nici vorbă chiar pe lucrările Celui rău (ceartă, bârfă, pornografie de orice fel, orice imoralitate), ci priviți și meditați citind Biblia;
  • Prin propria noastră putere nu putem să-l biruim, de aceea, „Întăriţi-vă ÎN Domnul şi în puterea tăriei Lui.”
  • să fim treji, să veghem, să ne împotrivim Celui rău și plăcerilor firii; 
  • să știm și să aplicăm, spunând „este scris”- deci trebuie să știm CE este scris!
  • De aceea avem nevoie de toată armătura lui Dumnezeu care o ţine pregătită pentru noi. Numai dacă suntem înarmaţi putem fi biruitori în ziua cea rea şi vom rămâne în picioare.
    O mărturisire de credinţă poate fi cât de dreaptă, dar, fără Domnul Cristos, când e pusă la încercare, se dovedeşte stearpă, rece şi moartă.
  • Să avem platoșa neprihănirii: să fim sub protecția sângelui lui Isus, mărturisind adevărul prin ceea ce facem (1 Ioan, 1.7-2.1);
  • să luăm sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu – în mintea și inima noastră curățită de orice păcat (umplute de Duh și Cuvânt), și, să facem în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri, pentru noi înșine, ca o nevoie lăuntrică, normală, cât și pentru ceilalți frați de care ne va aduce Duhul aminte.

One thought on “Luptati sub protectie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.