“Ei vor umbla împreună cu Mine”

Ei vor umbla cu MineDIMINEAŢA

Totuşi, ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.

Apocalipsa 3:4

Putem înţelege că acest text se referă la îndreptăţire. „Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb“; acest lucru înseamnă că se vor bucura mereu de simţământul îndreptăţirii prin credinţă; vor înţelege că neprihănirea lui Christos le-a fost atribuită, că au fost spălaţi şi albiţi ca zăpada.

Din nou, ne referim la bucurie şi sfinţenie, fiindcă hainele albe erau veşminte de sărbătoare pentru iudei. Cei care nu şi-au mânjit hainele vor avea feţele pururi strălucitoare. Vor înţelege ce a vrut să spună Solomon când a zis: „du-te, dar de mănâncă-ţi pâinea cu bucurie, şi bea-ţi cu inimă bună vinul, căci demult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ţi fie albe în orice vreme” (Eclesiastul 9:7-8). Cel care este primit de Dumnezeu va purta haine albe de bucurie şi veselie, şi va umbla în părtăşie cu Domnul Isus. 

De ce există atunci atât de multe îndoieli, atâta nefericire şi atâta jale? Din cauză că cei credincioşi îşi mânjesc hainele cu păcat şi greşeală şi, prin aceasta, pierd bucuria mântuirii şi părtăşia cu Domnul Isus. Ei nu umblă în alb pe pământ.

Făgăduinţa se referă şi la a umbla în alb înaintea tronului lui Dumnezeu. Cei care nu şi-au mânjit hainele aici vor umbla cu siguranţă în alb şi sus, unde oștile îmbrăcate în haine albe cântă mereu aleluia înaintea Celui Prea înalt. Ei vor avea o bucurie negrăită, o fericire nevisată, o binecuvântare pe care nu şi-o pot imagina, la care dorinţele lor nu au ajuns încă. Cei “fără prihană în calea lor” (Psalmi 119:1) vor avea toate acestea – nu prin meritele sau lucrarea lor, ci prin har. Ei vor umbla cu Christos îmbrăcaţi în alb, şi vor bea din fântâna cu apă vie.

SEARA

Prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociţi.”

Psalmi 68:10

Toate darurile lui Dumnezeu sunt pregătite ca să împlinească nevoi prevăzute dinainte. Dumnezeu ne anticipează nevoile. Din plinătatea pe care a adunat-o în Christos Isus, El pregăteşte bunătăţi pentru cel sărac. Poţi să te încrezi în El pentru toate necesităţile, fiindcă El o cunoaşte pe fiecare.

El ne poate spune în orice condiţie: „ştiam că vei ajunge în situaţia aceasta”. Un om traversează deşertul şi, când străbate o distanţă de o zi şi se opreşte să se odihnească, descoperă că nu şi-a pus în bagaje multe din lucrurile necesare. „Ah!”, spune el, „nu am prevăzut asta; dacă ar fi să încep călătoria din nou, aş lua lucrurile cu adevărat necesare”.

 Căci Dumnezeu vede toate nevoile copiilor Săi rătăcitori şi sărmani; şi, când vin nevoile, El este gata să le împlinească. El a pregătit numai bunătate pentru cel sărac. „Harul Meu îţi este de ajuns” (2 Corinteni 12:9). „Şi puterea ta să ţină cât zilele tale!” (Deuteronom 33:25).

Cititorule, ţi-e inima grea în seara aceasta? Dumnezeu ştia că va fi. Mângâierea de care ai nevoie este adunată în asigurarea din text. Eşti sărac şi nevoiaş, dar El se gândeşte întotdeauna la tine. El are pregătită exact binecuvântarea de care ai nevoie. Cere făgăduinţa, crede în ea, şi obţineţi împlinirea.

Simţi că nu ai fost niciodată atât de rău ca acum? Iată, fântâna de sânge este deschisă încă, şi ea îţi poate spăla orice păcat. Nu vei ajunge niciodată într-o stare în care Christos să nu te poată ajuta. Nu va sosi nici un necaz în care să nu fii ajutat, fiindcă toată istoria ta a fost prevăzută şi cunoscută de Isus.

________________________________

C.H. Spurgeon, MEDITATII de DIMINEATA si SEARA – primite prin Email

One thought on ““Ei vor umbla împreună cu Mine”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.