Legea antagonismului

Cel ce va biruiCelui ce va birui…

Apocalipsa 3:5

Viaţa fără luptă este imposibilă atât în domeniul natural, cât si în cel spiritual. Baza vieţii fizice, mentale, morale și spirituale este antagonismul. Acesta este unul dintre adevărurile vieţii.

Sănătatea este echilibrul dintre viaţa fizică și natura exterioară. Ea este menţinută numai prin existenţa unei vitalităţi lăuntrice sufi­ciente pentru a lupta împotriva lucrurilor din afară. Tot ce există în afara vieţii mele fizice este menit să mă ducă la moarte. Înseşi elementele care îmi dau putere să trăiesc atunci când sunt viu duc la dezintegrarea mea după moarte. Dacă am suficientă putere lăuntrică să lupt. aceasta aduce echilibrul necesar sănătăţii mele. La fel stau lucrurile ţi în viaţa mentală. Dacă vreau să-mi menţin o viaţă mentală viguroasă, trebuie să lupt, și această luptă produce echilibrul men­tal numit gândire.

Acelaşi lucru se întâmpla și la nivel moral. Orice nu ţine de natura virtuţii este duşmanul virtuţii din mine şi. în funcţie de calibrul meu moral, pot birui și produce virtute. De îndată ce lupt, sunt moral în lucrul respectiv. Nici un om nu este moral prin natura lui; virtutea se câştigă prin luptă.

La fel este şi în lucrurile spirituale. Isus a spus: “În lume veţi avea necazuri” (loan 16:33),  adică tot ce nu este spiritual lucrează la distrugerea mea,  dar „îndrăzniţi. Eu am biruit lumea“.

Trebuie să învăţ să înving lucrurile care mi se împotrivesc şi astfel să ajung la echilibrul sfinţeniei: atunci devine o plăcere să întâmpini împotrivire.

Sfinţenia este echilibrul dintre înclinaţia mea naturală şi legea lui Dumnezeu așa cum este ea exprimată în Isus Cristos.

_______________________

Din Totul pentru gloria lui Dumnezeu de Oswald Chambers, primit prin Email

One thought on “Legea antagonismului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.