Un singur lucru trebuie

Inchinarea“Drept răspuns, Isus i-a zis: “Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie: Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.

Luca 10.41-42

Marta se pare că era persoana principală în casa din Betania. Noi citim: „Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei.” Ea se simţea atrasă de Isus, ea îl iubea şi punea mare preţ pe comuniunea cu El. Ea îi deschide casa de mai multe ori, dar nu cu răceală şi formalitate ci din toată inima: „Marta era împărţită cu multă slujire.” Ea avea dorinţa ca Oaspetele să se simtă cât mai plăcut în mijlocul lor. Marta, plină de griji, nu o putea înţelege pe sora ei Maria care stătea liniştită la picioarele lui Isus, fără să-i dea o mână de ajutor. Să nu o judecăm prea aspru. Desigur nu a găsit în Isus ce a găsit şi a văzut Maria. Pornirea ei era de a-L servi cu totul pe Domnul în loc să asculte îndrumările date. Desigur slujba ei era sinceră faţă de Domnul şi El însuşi a apreciat acest lucru. Dacă nu critica comportarea Mariei, desigur că El ar fi lăsat-o să lucreze în linişte. Nu necesita destul lucru servirea Oaspetelui? Nu trebuia servită masa? Desigur! Strădania care o făcea dovedea că era atentă cu El. Domnul însuşi se simţea bine în casa lor căci i-a vizitat de mai multe ori. Şi totuşi Maria şi-a ales partea cea bună! Feluri greşite de a citi Biblia: 1. Tu citeşti, dar rareori. 2. Tu citeşti – dar mai puţin decât are nevoie sufletul tău. 3. Tu citeşti – dar superficial. 4. Tu citeşti – dar numai din datorie. 5. Tu citeşti – dar fără respect. 6. Tu citeşti – dar numai pentru a-ţi mări cunoştinţele. 7. Tu citeşti – dar fără adevărată bucurie. 8. Tu citeşti – dar fără a umbla conform celor citite. 9. Tu citeşti – dar nu te simţi vinovat. 10. Tu citeşti – dar numai lucruri care te înviorează. __________________________________ DOMNUL ESTE APROAPE, primit prin Email

One thought on “Un singur lucru trebuie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.