“Domnul i-a deschis inima.”

436px-Acts_16-13_Paul_and_Timothy_spoke_to_the_women_that_were_assembledDIMINEAŢA

Astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.

1 Tesaloniceni 4:17

Cele mai plăcute vizite ale lui Christos sunt scurte şi trecătoare. Ochii noştri II văd o clipă, şi ne bucurăm „cu O bucurie negrăită si strălucită” (1 Petru 1:8); dar peste puţin timp nu II mai vedem, fiindcă Prea Iubitul nostru pleacă de la noi. Ca un cerb sau o căprioară, El trece peste munţi. Pleacă spre câmpurile de mirodenii şi nu se mai hrăneşte printre crini.

Dacă primim azi binecuvântare
Şi pacea celui de păcat iertat
Ziua de mâine este însă schimbătoare
Şi poate aduce groaza celui vinovat.

O, cât de plăcut va fi timpul când nu II vom mai privi de la distanţă, ci faţă în faţă! Când nu va mai fi ca un călător care rămâne peste noapte, ci ca un prieten care ne primeşte pe vecie în inima gloriei Sale! Nu II vom vedea pentru un timp, ci

În veşnicii de veşnicii nemăsurate
Privi-vom frumuseţea slavei Sale
Ne vom iubi Mântuitorul pe dreptate
Uimiţi de-atâta bunătate şi răbdare,

În cer nu vor fi întreruperi cauzate de păcat. Ochii noştri nu vor mai plânge, şi nici o problemă pământească nu ne va împiedica gândurile fericite. Nu va exista nimic care să ne oprească din contemplarea Soarelui Neprihănirii. O, dacă este atât de bine să-L vedem câte puţin, cât de minunat va fi să privim faţa Sa binecuvântată în veac de veac, fără nici un nor care să ne întunece, fără nici un vaiet de oboseală sau durere! Binecuvântată zi, când vei răsări! Vino, Soare al Neprihănirii! Bucuriile lumii tangibile ne pot părăsi oricând, fiindcă au nevoie de îmbunătăţiri. Dacă a muri înseamnă a intra într-o neîntreruptă tovărăşie cu Isus, atunci moartea este un câştig, şi picătura ei moartă este înghiţită de marea victoriei.

SEARA

Domnul i-a deschis inima.

Fapte 16:14

Sunt multe puncte de interes în convertirea Lidiei. S-a întâmplat în împrejurări providenţiale. Ea era „vânzătoare dt purpură” (Fapte 16:4) în oraşul Tiatira, totuşi, chiar la timp pentru a-1 auzi pe Pavel, o găsim la Filipi. Providenţa, mâna dreaptă a harului, a condus-o la locul potrivit. In plus, harul i-a pregătit sufletul pentru binecuvântare – harul care pregătea un alt har. Ea nu II cunoştea pe Mântuitorul dar, ca femeie evreica, cunoştea multe adevăruri care au fost ca nişte trepte spre cunoaşterea lui Isus.

Convertirea ei a avut loc în momentul în care a folosit mijloacele harului. In Sabat, s-a rugat atunci când se ruga de obicei, şi rugăciunea ei a fost auzită. Nu neglijaţi niciodată mijloacele harului. Dumnezeu ne poate binecuvânta şi atunci când nu ne aflăm în casa Sa, dar avem mari motive să sperăm că ne binecuvântează şi mai mult atunci când suntem în părtăşie cu sfinţii Săi. Observă cuvintele „Domnul i-a deschis inima“. Ea nu şi-a deschis singură inima. Rugăciunile ei nu au putut să o facă; nici măcar Pavel nu a făcut-o.

Ca să primim lucrurile care ne aduc pace cu Dumnezeu, însuşi Domnul trebuie să ne deschidă inimile. Numai El poate pune cheia în uşă, ca să o deschidă şi să-şi câştige intrarea. El este Stăpânul și Făcătorul inimii. Prima dovadă a inimii deschise a fost ascultarea. Imediat ce a crezut în Isus, Lidia a fost botezată.

Este un semn de umilinţă şi zdrobire a inimii să vezi un copil al lui Dumnezeu gata să asculte o poruncă care nu este “esenţiala” pentru mântuirea lui; să nu se simtă obligat de teama de condamnare, ci să facă o faptă de ascultare şi părtăşie cu Mântuitorul.

Următoarea dovadă a fost iubirea, manifestată în fapte de bunătate faţă de apostoli. Dragostea faţă de sfinţi a fost întotdeauna un semn al adevăratei convertiri. Cei care nu fac nimic pentru Christos sau biserica Sa nu oferă dovada unei inimi „deschise”. Doamne, dă-mi o inimă întotdeauna deschisă.

________________________________

C.H. Spurgeon, MEDITATII de DIMINEATA si SEARA – primite prin Email

One thought on ““Domnul i-a deschis inima.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.