Mâna rănită

El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuiește în locașul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți…
Psalmul 68: 5,6

Primarul a spus: „Îi vom asculta pe amândoi și apoi vom supune decizia la vot.“ Continue reading “Mâna rănită”

Și David ieșea: ori încotro îl trimitea Saul, reușea

1 Samuel 18:5

Trebuie să fie un motiv întemeiat pentru care această frază este repetată de patru ori într-un pasaj atât de scurt (versetele 5, 14, 15 și 30). Este ca și cum Duhul Sfânt ar pune pe deplin accentul pe prudența divină care trebuie să-l caracterizeze pe omul a cărui viață este ascunsă în Dumnezeu.

Să umblăm împreună cu Dumnezeu, rămânând în El, supunându-I Lui gândurile și planurile noastre, având comuniune cu El cu privire la toate lucrurile și așezându-ne în întregime viața sub lumina Lui, înainte de a sta în prezența semenilor noștri. Continue reading “Și David ieșea: ori încotro îl trimitea Saul, reușea”

„Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu“

Cezar & GodSe cuvine pentru noi să dăm tribut Cezarului, sau nu?

 Dar Isus, înţelegându-le viclenia, le-a zis: „Pentru ce Mă ispitiţi? Arătaţi-Mi un dinar. Al cui chip şi a cui inscripţie are?“. Şi ei, răspunzând, au spus: „Ale Cezarului“. Şi El le-a spus: „Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu“. (Luca 20.22-25)

Auzim deseori citat versetul: Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi înţelegem astfel, de aici ca şi din alte versete, că avem responsabilitatea să plătim taxele şi să trăim în acord cu legile ţării. Continue reading “„Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu“”