Și David ieșea: ori încotro îl trimitea Saul, reușea

1 Samuel 18:5

Trebuie să fie un motiv întemeiat pentru care această frază este repetată de patru ori într-un pasaj atât de scurt (versetele 5, 14, 15 și 30). Este ca și cum Duhul Sfânt ar pune pe deplin accentul pe prudența divină care trebuie să-l caracterizeze pe omul a cărui viață este ascunsă în Dumnezeu.

Să umblăm împreună cu Dumnezeu, rămânând în El, supunându-I Lui gândurile și planurile noastre, având comuniune cu El cu privire la toate lucrurile și așezându-ne în întregime viața sub lumina Lui, înainte de a sta în prezența semenilor noștri. Astfel vom avea și noi această înțelepciune plină de har, care este mai mult morală decât intelectuală, fiind rod al harului lui Dumnezeu, nu al cultivării omenești.

Viața noastră va avea o bună recomandare înaintea oamenilor (versetul 5). David era privit bine de tot poporul și, lucru încă și mai uimitor, chiar de către slujitorii lui Saul, care ar fi putut fi geloși pe el. O viață trăită alături de Dumnezeu dezarmează gelozia și invidia. Cel care, în copilăria Sa, era în cele ale Tatălui Său, creștea în înțelepciune și în favoare, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Viața noastră îi va mustra și îi va înspăimânta pe vrăjmașii noștri (versetul 15). Saul s-a temut de David. Când ne sunt întinse capcane, vom putea merge înainte evitându-le, așa cum Domnul Isus a făcut atunci când oamenii au încercat să-L prindă în cursă cu vorba. Vom avea o așa înțelepciune, încât toți vrăjmașii noștri nu-i vor putea rezista.

Numele nostru va fi foarte prețuit (versetul 30). Cei din popor prețuiau mult numele lui David, fiindcă vedeau frumusețea și noblețea caracterului său. Trebuie întotdeauna să ne analizăm viața, acțiunile și pasiunile în lumina efectului pe care ele îl vor avea asupra gloriei Aceluia al cărui nume avem privilegiul să-l purtăm.

F B Meyer

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.