Fericirile (6) – PART 1

Pilda Samariteanului milostivFerice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” 

Evanghelia lui Matei, 5. 8

.

PSALMISTUL a identificat exact de unde vine lumina oamenilor și a declarat cu deplină convingere: “Prin lumina Ta vedem lumina“, deoarece “la Tine este izvorul vieţii” (Psalm 36.9)

Diferențele de vedere  și de opinie ne aparțin în totalitate și sunt o cauză a faptului că nu suntem în întregime cu inima curată și nu-L putem vedea pe Dumnezeu – Adevărul.

.

Ferice de cei cu inima curată

Poate vă întrebați, de ce Domnul Isus nu a spus “Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” și apoi să treacă imediat la această fericire „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!“?

Pare mai logic, omenește vorbind,  să urmeze așa, după ce moștenești împărăția cerurilor să-L vezi pe Dumnezeu, nu-i așa? Căci așa spune de fapt cuvântul lui Dumnezeu, că într-o zi Îl vom vedea pe Dumnezeu – “ochii mei Îl vor vedea și nu ai altuia“, are credința  Iov.

Însă, înainte de a spune „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!“, Domnul Isus vorbește despre “Ferice de cei săraci în duh..”, “Ferice de cei ce plâng”, “Ferice de cei blânzi”, “Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire”, “Ferice de cei milostivi” –  după care zice “Ferice de cei cu inima curată!”

Este un lucru foarte important pe care trebuie să-l învățăm de la credincioșii care au fost cu mult înaintea noastră, de la cei care au fost mai ]naite de-a se întrupa  Domnul Isus,  care au avut doar Scriptura Vechiului Testament. Ei când studiau Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna considerau că nimic nu este scris acolo la întâmplare; nici cuvintele, nici ordinea lor, toate sunt așezate astfel cu un scop precis de fiecare dată. Fiecare detaliu are o însemnătate și o semnificație specială pe care Domnul dorește s-o transmită și s-o comunice omului.

Deci faptul că această fericire este așezată în această poziție nu este la întâmplare. Domnul Isus dorește să ne comunice mult mai mult decât se poate observa la o primă vedere și ne descoperă ceva. Răspunsul pe care îl primim, de ce această fericire este așezată aici, îl găsim de fapt în versetul 6: “Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire...”

Există trei fericiri care ne conduc la versetul 6 și alte trei fericiri care urmează după acesta, astfel că el este un verset cheie în acest pasaj al fericirilor. Există trei fericiri care vorbesc despre “foame” (Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, Ferice de cei săraci în duh, Ferice de cei ce plâng).

Apoi există o “săturare”: “căci ei vor fi săturaţi”. Cum se întâmplă? Cei săraci în duh devin alții, care dau și altora. Cei săraci în duh, stau înaintea lui Dumnezeu, flămânzi și însetați, iar Dumnezeu îi satură în așa fel încât pot să dea și altora!

Ferice de cei săraci în duh, căci atunci când vor fi săturați, ei devin milostivi.
Cei ce plâng, când sunt săturați, devin cu inima curată.
Cei bânzi cu inima curată devin împăciuitori. E foarte interesant și profund cum cuvântul lui Dumnezeu pune împreună aceste învățături. Când ai o foame și o sete, după neprihănire, după Dumnezeu – Dumnezeu nu doar că te satură pe tine, dar te folosește și pentru hrănirea altora.

SĂRAC ÎN DUH  –  un om care se vede pe el în lipsă și neputință, dar care devine milostiv

Dacă nu există această foame și această sete în viața noastră, nu există săturare. Dacă nu există primele trei fericiri, n-avem cum s-ajungem la următoarele trei fericiri, pentru că ne luptăm mereu și mereu să facem anumite lucruri. Însă, observați, care este promisiunea: “vor fi săturați”, adică este vorba despre o lucrare a lui Dumnezeu (foame, sărac în duh, plâng, blând – un om care nu se mai gândește la el, nu mai este preocupat de cum arată el în ochii altora. El este gata să se împace cu ceilalți, el este un om al păcii. Vedem cum se armonizează aceste fericiri, cele de până la versetul 6 prezintă niște nevoi care se creează în viața unui om născut din nou, iar celelalte, de după versetul 6 vorbesc despre acțiuni pe care le vedem în viața omului născut din nou. Un om care nu este milostiv n-a fost niciodată sărac în duh. Un om care nu este cu inima curată, n-a știut să plângă așa cum Domnul Isus dorește ca el să plângă. Un om care nu este blând, nu poate fi împăciuitor. Și deasupra tuturor lucrurilor, la sfârșitul pasajului, vedem această reacție a lumii: prigonirea unor astfel de creștini care au viața omului născut din nou.
Acesta este răspunsul lumii, la binecuvântarea și la fericirea oferită omului de către Dumnezeu – prigoana.

Deci, vorbim de oameni flămânzi care au fost săturați în timpul vieții. Toate aceste lucruri lucrează împreună și transmit acest mesaj. Cu alte cuvinte, un om care este sărac în duh, este săturat în viața aceasta și devine un om care nu doar că înțelege că el are nevoie de Dumnezeu, dar vede că și altul are aceeași nevoie de Dumnezeu; vorbim despre un om care are compasiune în această viață. De aceea când vorbești despre un creștin nu poți să vorbești despre un om care nu are compasiune pentru semenii lui.

Ne aducem aminte de “Pilda Samariteanului”. Mulți au trecut pe lângă cel căzut în durere și  în nevoi, dar Unul s-a apropiat să-l și ajute. Dacă nu vedem și nu avem  această lipsă de compasiune, nu mai suntem milostivi, înseamnă că nu mai sunt sărac în duh, nu mai am această foame și nevoie de a fi ca Dumnezeu în această viața. Și este un lucru foarte îngrijorător pentru noi. Observați, primele trei fericiri dinaintea versetului 6, își găsesc corespondent în următoarele trei fericiri. Vorbim despre o nevoie, vorbim despre o împlinire și apoi vorbim despre rezultate. Și rezultatele le vedem, biserica și oamenii care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți.

Un lucru pe care oamenii nu-l doresc astăzi este să fie prigoniți. Dar știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu “Vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine.” Un semn că Dumnezeu lucrează în viața noastră este reacția lumii față de noi. Când lumea ne lasă în pace și chiar ne laudă: sunteți buni, bravo –  ar trebui să ne sperie și să ne îngrijoreze această atitudine a lumii față de noi. Înseamnă că semănăm atât de bine cu lumea, încât putem fi prieteni, văd în noi ceea ce le place. Dar prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu.

Frați și surori,
Când ajungem să fim prea apropiați de lume și lumea să nu ne mai socotească ca  fiind un pericol pentru ea, ca vrăjmași,  înseamnă că avem o problemă extraordinar de mare: Nu trăim fericirile! Nu trăim fericirile!

Această fericire nu a fost pusă la întâmplare în versetul acesta, pentru că ea este un rezultat: inima curată este un rezultat al întâlnirii mele cu Dumnezeu. Nu este locul aici de a vorbi acum de conceptul acesta, de inimă. Dar aș vrea să ne rugăm Domnului și să ne cercetăm profund, cu toată sinceritatea. Și să ne întrebăm: “Mai simt eu această foame și însetare în viața mea? Mai am eu aceste nevoi, de a fi sărac în duh, o simt în viața mea? Plâng  în viața mea, așa cum Dumnezeu vrea? Sînt eu blând? Reflectă toate aceste lucruri nevoi fundamentale pe care eu le am în viața mea, pentru ca Dumnezeu să poată să mă sature?” –  Pentru ca Dumnezeu să mă facă un om milostiv, un om cu inima curată, pentru ca Dumnezeu să mă facă un om al păcii și făcător de pace.

Frați și surori, știți voi când se văd în noi aceste lucruri? La adunările generale atunci când vrem să ne facem voia noastră. Atunci se vede dacă plângem după neprihănire, dacă însetăm după neprihănire; atunci se vede cine este blând, cine este sărac în duh, cine-i milostiv, cine-i cu inima curată, cine-i făcător de pace. Asta se poate vedea aici, între noi. Apoi acestea se văd în fiecare zi; le văd cei din casa noastră, le văd cei cu care muncim, le văd uneori copiii noștri…

Dacă nu există nevoie în viața noastră după Dumnezeu, flămând și însetat, nu există săturare. Și dacă nu avem aceste rezultate ale săturării în viața noastră, dacă nu am întâlnit în viața noastră milă înseamnă că am devenit egoiști, suntem niște oameni mult prea preocupați de noi înșine, atunci trebuie să ne întoarcem înapoi: “Aduți aminte de unde au căzut și pocăiește-te.

Să ne întoarcem înapoi, deoarece, pe de o parte e nevoie de pocăință, dar, pe de altă parte, plăcerea Domnului este să sature pe poporul Său, turma pășunii Sale, și să-i ducă la ape de odihnă. Slăvit să fie Numele Domnului!

Domnul dorește să ne satisfacă nevoile, dar nu acelea ale firii (nu tipul de lucruri aflate la modă, scumpe și râvnite de lume), ci acelea care ne vin  atunci când suntem flămânzi și însetați după neprihănirea Lui. Și putem spune că omul însetat după neprihănire include aceste nevoi amintite (sărac în duh, plânge, blând).

Un om care a fost săturat de Dumnezeu este milostiv, este un om cu inima curată, este un om al păcii, un împăciutor…Și se împlinește în viața lui ceea ce zice apostolul Pavel:

Oricine va voi să trăiaască cu evlavie va fi prigonit.” Ne este foarte frică de neprihănire, pentru că ne este frică de prigoană. Și mereu citează unii această idee a lui Solomon: “Nu fi prea neprihănit, de ce să te pierzi singur” (Eclesiastul 7.16), dar încă n-am întâlnit de oameni care să sufere de asta.

Dar a fi neprihănit, cum ne învată Isus Hristos, nu ne duce decât la săturare. Nu ne duce într-altă parte, nu ne duce nici pe drumul fățărniciei; nu ne duce nici pe drumul mândriei, ci se duce pe drumul Crucii și, apoi, Dumnezeu ne satură.

Să vedem și să înțelegem atunci când citim aceste fericiri, cu câtă înțelepciune Dumnezeu- Cuvântul le-a așezat aici, ca să ne comunice nouă că există în Domnul Isus Hristos și această dorință care o pune în viața noastră, dar există și această satisfacere, săturare pe care o aduce în viața noastră.

Și dacă nu suntem săturați, să ne rugăm Domnului să fim flămânzi după El , căci Domnul promite că cel care este flămând va fi săturat. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.