Ce este crestinismul pentru tine?

Seminar Biblic“Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; au slujit Baalilor şi Astarteilor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon şi dumnezeilor filistenilor, şi au părăsit pe Domnul şi nu I-au mai slujit.”

Judecători , 6.10

.

Unde nu e nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu

.

În lume sunt astăzi mii de denominațiuni religioase, zise creștine, însă așa cum scrie în cartea Judecători fiecare din “creștinii” acestora fac ceea ce le place lor, firii pământești, căci  au părăsit pe Domnul şi nu I-au mai slujit!!!

Căci curând ei  au uitat de binecuvântările Lui Dumnezeu, deoarece prin bunăvoința Domnului avem totul, viața ființa și mișcarea. Și suntem din neamul Lui. Problema lor, atunci, și aceea a creștinilor de azi,  a fost și este  închinarea la idoli, e aceea că omul L-a abandonat pe  Dumnezeu izvorul apelor vii și și-a alipit inima de idolii și de plăcerile și obiectivele lumii în care trăiește.

Ce înseamnă a părăsi și a nu mai sluji?

Dumnezeu încheiase un legământ cu poporul Său, în anumiți termeni,  preciși și limpezi. Citim în  Deuteronom 28, că ascultarea de Dumnezeu înseamnă bicecuvântări, iar neascultarea, blestem.

Slujire înseamnă a rămâne în termenii relației stabilite de comun acord. Deci, a părăsi și a nu mai sluji, practic înseamnă,  a rupe relațiile de respect și onorare a legământului și a te lipi de o altă relație, care, evident, aduce o mare ofensă părții părăsite.  Este acea atitudine care într-o căsătorie conduce cu timpul la un divorț.

Slujire înseamnă:  închinare și rugăciune, cinstire și respect, asculare și credință,  implicare și ajutorare,  iubire și atitudine.

Pe cine iubești, pe cine cinstești cu timpul tău, cu energia și disponobilitățile tale?

În cine și în ce îți găsești plăcerea?

În vremea Judecătorilor, dar și în timpul lucrării (slujirii)  preotului Eli “Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese.”  Și, ceea ce era foarte grav “Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Domnul.” (1 Samuel, 1.1; 2.12)

Insă, într-o familie Dumnezeu trimite  binecuvânatrea Sa  prin nașterea unui  băiat (Samuel) de către o femeie stearpă, până atunci; iar familia îl închină pe băiat Domnului.  Copilul Samuel lasă viața sa de copil cu joaca, după mersul lumii,  și crește în Casa Domnului.

Samuel creştea, Domnul era cu el;  căci el n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale.” (1 Samuel, 3.19)

Rodica Botan traduce Întâmplarea unei întrebări care a schimbat viața lui David Ryser. La o școală de misiune de vară, David Ryser slujea tinerilor dornici de învățare și părtășie.  Dar, ca orice părtășie și ca orice  slujire, acestea au și un  început, iar David Ryser  a debutat prin  cuvintele altui gânditor care rezuma istoria creștinismului:

“Crestinatatea a început în Palestina ca o părtășie; s-a mutat în Grecia și a devenit o folozofie; s-a mutat în Italia și a devenit o instituție; s-a dus în Europa și a devenit o cultură; a venit în America și a devenit o intreprindere.

Dar pentru că unii dintre tineri erau studenti de 18 sau 19 ani,  David Ryser voia ca ei să  înteleaga si sa aprecieze importanta celor deja spuse, a mai adăugat gânditor “Institutie… este un business…”.

Când Domnul lucrează – sunt descoperiri dumnezeiești

La un  curs de vară asemănător, în România  de după Revoluție,  în anii deceniului  ’90, pastorul clujean Dan Ioan, medic de profesie, fost și președinte al Comunității Baptiste de Cluj (plecat în venicie…), a mărturisit și el despre Întâmplarea cu studiul din Epistola sobornicească a lui Petru.  Tinerii erau în număr de 25 câte versete avea capitolul citit din Epistola lui Petru. A citit textul și a cerut ca fiecare să-și aleagă un verset, pentru ca apoi să aibă o părtășie din text. Ce credeți că s-a întâmplat? Fiecare din tineri alesese în mod diferit câte unul din acele versete! Și Domnul a dat mult har și binecuvântare. Glorie Domnului!

La istoria prescurtată a creștinismului, Martha, cea mai tânără dintre toți cei prezenți, a ridicat mâna să spună sau să întrebe ceva. David Ryser credea  ca nu mai încăpeau în discutie nici un fel de întrebări, dar  a spus ”da, Martha

Și Martha a pus așa o simplă intrebare…”Un business? Dar n-ar trebui creștinătatea să fie un trup?”  Dar ea continuă…”dar când un trup devine un business…nu-i aia prostituție?

In sala se făcu tăcere. Pentru câteva secunde nimeni n-a mișcat și n-a vorbit. Eram cu toții înmărmuriți și ingrijorați să facem vreo mișcare pentrucă prezența Lui Dumnezeu a umplut sala, și am știut că suntem pe teren sfânt. Nu m-am putut gândi la altceva în acele momente decât …”wow…de ce nu m-am gândit eu la așsa ceva?”  …  Dumnezeu era în controlul acelei clase…”

Să creştem înaintea Domnului și Domnul va fi cu noi. Să nu lăsăm să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale, să le strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Lui.

Să ne întoarcem la creștinismul părtășiei cu Dumnezeu și unii cu alții, să fim un trup viu, Trupul lui Isus, și El să fie Capul care să ne conducă și căruia să-i dăm toată slava.

Să nu facem din  viața creștinească o filozofie, dar nici o instituție rigidă cu regulile ei unde viața duhovnicească nu poate crește, iar adevărul și libertatea conștiinței sunt ținute sub capac.

Să avem grijă să ne ferim ca creștinismul să nu devină pentru noi nici  o problemă de cultură,  sau, Doamne ferește, o activitate de business, care să ne aducă în situația neplăcută de a ne prostitua în loc de a ne închina Domnului – Căruia i se cuvine toată cinstea și gloria!

Doamne, Te rog adu cuvântul Tău, șoapta Ta, la urechea și inima mea, ajută-mă să nu las să cadă jos nici unul din cuvintele Tale!

2 thoughts on “Ce este crestinismul pentru tine?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.