Biblia – prigonită în școli și instituții!

Biblia sau Ziarul“Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac”

1 Petru 1:24-25

.

Dacă am putea să vedem în istorie sau să ne amintim ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor, am constata că au fost și  unii scriitori de răsunet care au fost interziși  de regimurile care se aflau  la putere, iar scriitorul exilat. Așa a fost cazul ilustrului Victor Hugo, pe vremea împăratului Napoleon III, exilat în perioada 1851-1859, la Bruxelles și  în Insulele Canalului Mânecii (dintre Anglia și Franța).

În Rusia este un caz celebru de o cu totul altă dimensiune, acela al scriitorului Lev Tolstoi (1828-1910). Contele Lev Tolstoi este considerat de critica literară unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii, dar întrucât la vârsta deplinei maturități creatoare se întoarce la Dumnezeu smerit și umil și-și schimbă complet  atitudinea  față de societate, aristocrație, lume, biserică și Dumnezeu, dând prioritate absolută lui Isus Mântuitorul lumii, cade în dizgrația Aristocrației și a Bisericii Ortodoxe Ruse trăind  în exil până la moarte.  Biserica Ortodoxă Rusă nu i-a iertat alipirea prin credință de Dumnezeu prin Isus Hristos și nu aceea prin “ea”, Tolstoi înțelegând că trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni, fie ei și mari episcopi ai bisericii ortodoxe ruse.

În consecință, dar totuși foarte greu de imaginat,  în anul 2010  la aniversarea a 100 de ani de la moartea lui, Biserica Ortodoxă Rusă a interzis celebrarea și  omagierea lui LEV TOLSTOI, a omului și operei  unuia dintre cei mai de seamă scriitori ai Rusiei!!!

Dar BIBLIA a fost cea mai prigonită carte de pe faţa pământului. Ȋmpăratul Diocleţian, prin anul 303, a dat un edict de distrugere a ei. Apoi pe vremea inchiziţiei, călugării dominicani umblau ca turbaţi în căutarea Bibliilor ca să le distrugă.

Ȋmpotriva Bibliei s-a dezlănţuit un adevărat război ideologic cu scopul de a o da la o parte și în secolele următoare.   Ȋnalta Critică Germană cu şcoala de la Tubingen, în secolele 18 și 19 părea că va câştiga lupta împotriva Biblie, când necredinţa lor a ajuns să domine gândirea intelectualităţii.

În secolele 19 și 20 a acționat împotriva Bibliei teoria lui Charles Darwvin – filozofia evoluționistă a darwinismului care a căutat să inducă în gândirea umană o aberație grosieră gândită de un om, care de fapt s-a dezis de această teorie spre sfârșitul vieții, însă “știința” nu a căutat și nu caută a întregii opera lui Darwin.

În secolul 20 a avut un extraordinar succes teoria lui Karl Marx a Capitalului, care a lansat teoria materialismului,  și a  fost îmbrățișată mai întâi de Lenin,  pentru Rusia și impusă apoi și  viitoarelor  țări socialiste/comuniste din Europa (România, Bulgaria, Iugoslavia, R.D.Germania, Poponia, Cehoslovacia, Albania), după încheierea Celui de-al doilea război mondial (1945).

Dar această ideologie materialistă  a fost și este în mâna celor de la putere din China. Și lista nu se încheie aici. Țările cu ideologii comuniste au ars Bibliile, au închis și dărâmat bisericile, religia creștină și creștinii au fost și sunt persecutați.

În secolele19-20-21, islamul a luat un avânt fără precedent, și țările cu regim și ideologie islamică interzic Biblia și creștinismul, luând cele mai absurde măsuri de exterminare care ajung până la crimă.

*

În  Școlile din America, dar și în România și Occident, copiii  vizionează tot felul de filme, sunt forțați să asculte despre stiluri alternative de viață, au acces la toate religiile păgâne, sunt expuși teoriei evoluționismului, materialismului, filozofiei liberale și altor concepte umanist-liberale despre lume și viață, toate acestea ca parte din programa de educație din școlile publice.

Să ne amintim că atunci când Joelle Silver, învățătoarea din vestul statului New York, împotriva curentelor seculare de care am amintit,  a afișat în clasa ei un citat dintr-o cuvântare a președintelui Reagan și versete din Biblie, superintendentul districtului școlar a amenințat că va fi dată afară dacă nu le dă jos.

Învățătoarea a mers la tribunal împotriva sistemului abuziv, considerând că i-au fost atacate drepturile de libertate de conștiință și credință. Aceasta este soarta creștinilor care încearcă o carieră în învățământ, dar refuză să lase la porțile școlii adevărul. (Articolul în limba engleză îl găsiți , AICI).

Citatul  din PREȘEDINTELE RONALD REAGAN 23 August, 1984:

”Fără Dumnezeu nu există virtute pentru că nu există îndemnul conștiinței…

Fără Dumnezeu observăm o degradare a societății; fără Dumnezeu democrația nu poate și nu va rezista…

Dacă vom uita vreodată că suntem o națiune sub Dumnezeu, atunci vom deveni o națiune decăzută.”

Versetul care a deranjat:

”Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!” 1 Corinteni 16:13,14

Dar … Glorie Domnului, căci  toţi  împotrivitorii s-au dus și se duc ca  iarba care se usucă, dar Biblia a rămas şi va rămâne în veac, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu.

Supraviețuirea Bibliei ar trebui să dea de gândit prigonitorilor de azi și celor care vor veni după ei –  şi să se apropie de Biblie și să o cerceteze să vadă Cine e Cel care o protejează de rămâne în veci!

Doamne, Te rugăm ca Tu să schimbi inimi chiar și printr-un singur Cuvânt citit de prigonitorii Bibliei, căci Cuvântul Tău nu se va întoarce fără rod, ci va împlini voia Ta!

Glorie Domnului!

One thought on “Biblia – prigonită în școli și instituții!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.