Iniţiativa cu privire la munca de rând

Meditații pentru 19 Februarie

reading-bible_blue2Dar un Samaritean, care era îm călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, s-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.”

Luca 10:33-34

Pilda Samariteanului milostiv este cunoscută de mulţi.Mântuitorul a povestit-o cărturarului când l-a întrebat:”Cine este aproapele meu?”. Continue reading “Iniţiativa cu privire la munca de rând”

Lumina, pacea, hrana … șuvița a treia!

from-darkness-to-lightCine zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric – 1 Ioan 1: 7

Când mă aflu în situaţii asemănătoare, mă întreb:”Ce ar fi dacă Dumnezeu ar gândi despre mine, cum gândesc eu despre oameni?” Continue reading “Lumina, pacea, hrana … șuvița a treia!”

Evanghelia mai presus de orice alte legături

reading-bible_blue2TOTUL PENTRU GLORIA LUI

by Oswald Chambers

3 Februarie: Evanghelia mai presus de orice alte legaturi

Am ajuns ca gunoiul lumii acesteia.

1Corinteni 4:9-13

Aceste cuvinte nu sunt o exagerare. Singurul motiv pentru care ele nu sunt adevărate cu privire la noi, cei care ne numim slujitori ai Evangheliei, nu este faptul că Pavel a uitat sau n-a înţeles exact adevărul lor când le-a folosit, ci faptul că avem prea multe afinităţi ascunse, pentru a lăsa să fim făcuţi „gunoi”. Continue reading “Evanghelia mai presus de orice alte legături”

Privilegiu de-a avea un tată…

3-de-ce-copilul-are-nevoie-de-tataCei din poporul lui Dumnezeu sunt de două ori copiii Săi: prin creaţie şi prin adopţie.

Tatăl vostru ceresc. Matei 6:26

 De aceea au privilegiul de a-L numi „Tatăl nostru, care eşti în ceruri” (Luca 11:2).

Tată — o, ce cuvânt preţios! In el se află autoritatea „dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine?” (Maleahi 1:6). In el se află însă şi dragostea. Felul acesta de autoritate nu provoacă răzvrătire. Continue reading “Privilegiu de-a avea un tată…”

Să avem o legătură strânsă cu Isus

reading-bible_blue2De atâta vreme sunt cu voi si nu M-ai cunoscut?”

loan 14:9

Aceste cuvinte nu sunt spuse ca mustrare, nici măcar cu surprindere; prin ele Isus îl încurajează pe Filip să se apropie mai mult de El.

Ultima persoană pe care ajungem s-o cunoaştem îndeaproape este Isus. Înainte de Cincizecime ucenicii L-au cunoscut pe Isus ca pe Cel care le-a dat putere să învingă demonii şi să producă o trezire (vezi Luca 10:18-20). Continue reading “Să avem o legătură strânsă cu Isus”

Domnul Isus este în mijlocul Bisericii Sale

Mt28.20Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele.

Matei 28:20

Domnul Isus este în mijlocul bisericii Sale. El umblă printre sfeşnicele de aur. Făgăduinţa Lui a fost: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele”. El este cu noi aşa cum a fost cu ucenicii pe lac, când au văzut un foc, şi deasupra lui peşte şi pâine. Nu în trup, ci în adevăr Continue reading “Domnul Isus este în mijlocul Bisericii Sale”

Lucrurile mărunte şi lucrurile profunde

Gloria LuiDeci, fie că mănânci, fie că bei, fie că faceţi altceva, să faceţi totul spre gloria lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 10:31

Fereşte-te să crezi că aspectele mărunte ale vieţii nu sunt cuprinse în planul lui Dumnezeu; ele sunt rânduite de Dumnezeu la fel de mult ca şi lucrurile profunde ale vieţii.

Dacă refuzi să te ocupi de lucrurile mărunte, nu faci asta din devotament faţă de Dumnezeu, ci din dorinţa de a-i impresiona pe ceilalţi oameni cu faptul că nu te ocupi cu lucruri mărunte; acesta este un semn sigur că suferi de mândrie spirituală. Continue reading “Lucrurile mărunte şi lucrurile profunde”

„AZI N-A VENIT NIMENI”

Imaginea ușiiUMBLĂ ÎN VOIA DOMNULUI

Doamne, dar cu acesta ce va fi?…” „Ce este asta pentru tine? Tu vino după mine” – Ioan 21: 21-22 

Una dintre cele mai grele lecţii pe care trebuie să le învăţăm vine din refuzul nostru încăpăţânat de a vedea că nu trebuie să ne amestecăm in viaţa altora. Este nevoie de mult timp până când învăţăm pericolul de a fi „providenţe amatoare”, adică oameni care se amestecă în planul lui Dumnezeu pentru alţii.

Vezi pe cineva în suferinţă si spui: „N-ar trebui să sufere, voi avea grijă să nu sufere”. Iţi întinzi mâna în calea lucrurilor îngăduite de Dumnezeu pentru a le opri Continue reading “„AZI N-A VENIT NIMENI””

Esti “cunoscut” sau “necunoscut” de Domnul ?

Ieremia 17.7Şi Duhul Domnului va veni peste tine şi vei profeţi cu ei şi te vei schimba în alt om. –  1 Samuel 10.6

Cazul lui Saul a nedumerit adesea multe suflete neliniştite. Dar nimeni nu poate susţine, din aceste versete, că Saul era un om mântuit care şi‑a pierdut mântuirea. Duhul a venit asupra lui ca profet, însă aceasta nu dovedeşte în niciun fel faptul că el a fost mântuit.

Atunci când este mântuit, un om este născut din Duhul şi apoi Duhul locuieşte în el. Însă Dumnezeu poate folosi un om rău ca Balaam ca purtător de cuvânt (Numeri 24.2); Saul a fost folosit astfel nu numai la începutul carierei sale, dar chiar şi apoi, după ce Dumnezeu l‑a respins ca împărat 1 Samuel 19.23). Continue reading “Esti “cunoscut” sau “necunoscut” de Domnul ?”

A doua chemare de a-L urma pe Domnul

Matei 4«El le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni îndată ei au lăsat mrejile şi au mers după EL»

MATEI 4:19-20

Când Domnul îi spune lui Petru «altul… te va duce unde nu vei voi» (loan 21,18), El defineşte un nou tip de urmare — total, făra proteste. Ea reprezintă de asemenea o a doua chemare la a-L urma pe Domnul. Petru a mai auzit o dată chemarea Lui, la Lacul Ghenezaret. După crucificarea şi învierea Sa, Isus l-a mai chemat o dată pe Petru: «Vino după Mine» (loan 21,19). Continue reading “A doua chemare de a-L urma pe Domnul”