Esti “cunoscut” sau “necunoscut” de Domnul ?

Ieremia 17.7Şi Duhul Domnului va veni peste tine şi vei profeţi cu ei şi te vei schimba în alt om. –  1 Samuel 10.6

Cazul lui Saul a nedumerit adesea multe suflete neliniştite. Dar nimeni nu poate susţine, din aceste versete, că Saul era un om mântuit care şi‑a pierdut mântuirea. Duhul a venit asupra lui ca profet, însă aceasta nu dovedeşte în niciun fel faptul că el a fost mântuit.

Atunci când este mântuit, un om este născut din Duhul şi apoi Duhul locuieşte în el. Însă Dumnezeu poate folosi un om rău ca Balaam ca purtător de cuvânt (Numeri 24.2); Saul a fost folosit astfel nu numai la începutul carierei sale, dar chiar şi apoi, după ce Dumnezeu l‑a respins ca împărat 1 Samuel 19.23).

Citim despre mulţi oameni care vor spune într‑o zi viitoare: „Doamne, Doamne! Nu în Numele Tău am profeţit?“. Şi atunci El le va spune: „Niciodată nu v‑am cunoscut“ (Matei 7.22,23). Să observăm că nu se spune: „V‑am cunoscut odată“, ci: „Niciodată nu v‑am cunoscut“.

Cu ani în urmă, când adevărul binecuvântat şi eliberator al evangheliei era redescoperit prin harul lui Dumnezeu, un credincios evlavios gemea în durerea sa, fiind încă în robia păcatului şi necunoscând libertatea harului. El spunea că Dumnezeu Şi‑a retras de la el strălucirea feţei Sale. Un alt credincios, care fusese instrumentul de bază în mâinile lui Dumnezeu pentru redescoperirea adevărului, i‑a răspuns: «Dumnezeu nu Îşi retrage strălucirea feţei Sale de la niciun credincios adevărat, deoarece toţi credincioşii sunt în Hristos, iar Dumnezeu nu poate să Îşi retragă lumina feţei Sale de la Hristos». «Ah», a răspuns celălalt, «dar eu mi‑am întors spatele faţă de El». «Atunci», a venit rapid răspunsul, «Dumnezeu va străluci pe spatele tău».

Da, El ne‑a făcut plăcuţi în Fiul Său Preaiubit (Efeseni 1.6) şi cei credincioşi stau întotdeauna în harul Său (Romani 5.2). Dar rămâne întotdeauna adevărat faptul că cel credincios este chemat să umble în concordanţă cu harul care l‑a binecuvântat într‑un mod atât de bogat. „Deci, după cum L‑aţi primit pe Hristos Isus Domnul, aşa să umblaţi în El“ (Coloseni 2.6).   – Meditație de A. H. Burton, DOMNUL ESTE APROAPE, primită prin Email.

***

«In lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. » – Ioan 10,33

Cum poţi să experimentezi în starea ta actuală puterea lui Isus, care este deasupra tuturor problemelor, temerilor sau necazurilor tale care par de nerezolvat? Simplu, dacă eşti dispus să discuţi totul cu El. Vei experimenta biruinţa Lui în măsura în care îi împărtăşeşti totul. Nici eu nu-mi pot rezolva problemele de unul singur, dar i le pot aduce Lui la cunoştinţă. Şi când îi spun Lui absolut tot ce mă frământă, El îmi ia problemele şi în schimb îmi toarnă în suflet bucuria şi pacea Sa. Te simţi în pericol? Atunci spune-I lui Isus.

Acţionează cum au făcut odinioară ucenicii. în timp ce erau cu barca pe mare şi Domnul Isus adormise la cârmă obosit, s-a iscat brusc o furtună. Valurile loveau cu putere mica barcă; ucenicii şi-au pierdut toată încrederea şi I-au spus lui Isus. Imediat au constatat cu surprindere că puterea Lui este mai mare ca a valurilor ameninţătoare şi mai presus de cea a furtunii înspăimântătoare. Isus «S-a sculat, a certat vânturile si marea şi s-a făcut o linişte mare» (Matei 8,26). Fii credincios şi vorbeşte cu El despre toate problemele care te frământă! Atunci valurile şi uraganul din jurul tău se vor potoli şi se va face linişte. (Meditație de Wim Malgo)

***

În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină.” – Ioan 19:41

Numai Biblia poate să armonizeze astfel de contraste şi ele sînt adeseori, relaţia unor lucruri de o primă importanţă. Şi iată aici unul “Era o grădină în locul unde a fost răstignit Domnul Isus“.

Crucea Domnului Hristos, tulburările Lui sufleteşti suferinţele Lui, sîngele şi rănile Lui, într-un cuvînt Patima Lui, pe de o parte, şi apoi o grădină cu florile, parfumurile şi fructele ei, toate frumuseţile minunate ale unei renaşteri de primăvară ale naturii, pe de altă parte.

Moartea şi viaţa puse într-un contrast impresionant. Care este mesajul aici pentru viaţa spirituală a credinciosului? Unde este plantată o cruce, acolo este o grădină. Unde nu este crucea Domnului Hristos, nu sînt nici flori, nici parfum, nici fructe. Poate că sînt frunze dar nu roade; poate că este o oarecare profesiune de credinţă dar nu este parfum, acel parfum “de la viaţă la viaţă”. Sînt forme de evlavie, dar nici viaţă, nici florile harului, nici frumuseţea caracterului Domnului Isus.

Crucea ne-a adus viaţă. Viaţa aparentă a frumoasei grădini, s-a veştejit de mult.Voi care în situaţia aceasta realizaţi ce vă lipseşte, iată răspunsul la dorinţa voastră. Este adevărat că Domnul a fost răstignit pentru voi, dar aţi fost voi răstigniţi împreună cu El?

Este crucea în viaţa vostră? Căci acolo unde este plantată o cruce în vieţile noastre este şi o grădină, dar o grădină dumnezeiască. Nu vă miraţi de greutăţile pe care le aveţi în prezent, primiţi crucea în viaţa voastră, crucea care poate se împotriveşte planurilor şi gîndurilor voastre personale! Nu vă luptaţi cu încercarea voastră, ci primiţi-o din mîna Lui. Nu v-aţi aşteptat la încercarea care a venit, poate aţi murmurat; încetaţi de a rezista crucii! Domnul vrea să planteze crucea în grădina voastră ca să producă flori, parfumuri şi roade care nu se vestejesc ci care au o valoare veşnică.

Aţi cerut Tatălui vostru ceresc să vă binecuvinteze şi iată El vă trimite răspunsul Lui: crucea. L-aţi rugat să schimbe lucrurile în voi şi din viaţa voastră de aceea lucrarea Lui în voi începe cu crucea. El alege acest drum, această împrejurare, lectura voastră din dimineaţa aceasta ca să dea o grădină vieţii voastre şi această grădină este locul unde a fost răstignit Domnul nostru. “Cînd disciplina şi-a adus roadele, în loc să ne gîndim la noi înşine, vedem în ea pe Dumnezeu care lucrează ca să zdrobească voinţa noastră şi să atingă răul din inimile noastre ca să ne supunem Lui. Dacă disciplina crucii ne descurajează, este în noi o voinţă care nu vrea să fie zdrobită”. (Mana de dimineață, primită prin Email)

***

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile pe ISUS, Fiul lui DUMNEZEU să rămânem tari în mărturisirea noastră. –  Evr. 4,14.

Cuvântul lui Dumnezeu ni-L prezintă pe Domnul nostru ca: „Mare Preot” și ni-L prezintă în comparație cu preoția pământească, dar într-o mărime foarte mare. Aaron în ziua ispășirii pășea pe calea de la tabăra israeliților prin curtea cortului în cort și apoi în Sfânta Sfintelor, unde stătea chivotul, o pildă a tronului lui Dumnezeu, unde Dumnezeu își revela prezența. Aceasta este o slabă pildă despre calea Marelui nostru Preot.

După desăvârșirea lucrării, El a fost înălțat de pe pământ ca în locașul sfânt al cerului să-și ocupe locul la dreapta lui Dumnezeu. Acolo apare El acuma în fața lui Dumnezeu, pentru noi. Dacă privim acum Persoana Sa vedem pe „Isus Fiul lui Dumnezeu.”

Isus purta acest Nume când a venit în chip de om pe acest pământ și a intrat în situația omului de pe pământ dar ca omul din cer, desăvârșit și fără păcat. Totodată era „Fiul lui Dumnezeu.” Acest Nume l-a moștenit deja din veșnicie în fața tuturor ființelor cerești. Acest Nume vorbește de mărimea Lui cea mare.

Ce bogați ne-am făcut prin faptul că avem un așa Mare Preot, Fiul lui Dumnezeu care lucrează sus pentru noi. El se înfățișează tot timpul în fața lui Dumnezeu pentru noi și ne porată acolo, ca Aaron odinioară purtând pe umerii lui tari toate semințiile și pe piept la inimă inscripția numelui poporului Israel. Tot la fel și Domnul, dar într-un chip desăvârșit ne poartă pe umerii Lui ca și la inima Lui unde este izvorul dragostei.

El ne prezintă ca niște ființe slabe, care au nevoie de ajutor în fața lui Dumnezeu. În felul acesta nu suntem niciodată uitați sau lăsați singuri.Să nu uităm nici astăzi că Domnul Isus ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Să căutăm să-L cunoaștem mai adânc ca să înfăptuim în viață chipul Lui cel sfânt. (DOMNUL ESTE APROAPE – CALENDAR BIBLIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.