Seminar despre morală (1)

constantin_brancusi_infinit_3168

Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. (Romani 2: 14-15)

1. A fi moral înseamnă a fi bun și drept. (Vavila Popovici)

2. Apostolul Pavel ne spune că legea morală este înscrisă în inima omului. În afară de ea există și o conștiință morală a omului care-l îndeamnă să se conformeze legii morale. Îl îndeamnă, dar nu îl obligă. (Vavila Popovici)

3. Conștiința este busola moralei. (George Danciu)

4. Religia fără conștiință morală nu e decât un cult superstițios. (Immanuel Kant)

5. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. (Regele Mihai I)

6. Fără îndoială, sărăcia e un izvor de rele fizice şi morale, dar e tot atât de adevărat că relele morale sunt la rândul lor cauze ale decadenţei economice. (Mihai Eminescu)

7. Religia fără moralitate este o superstiţie şi un blestem, iar moralitatea fără religie este o imposibilitate. (Mark Hopkins)

8. Însăşi ideea de libertate presupune o lege morală obiectivă care să-i cuprindă şi pe cei conduşi şi pe conducători. (C.S. Lewis)

9. Cel mai întunecat loc din iad este rezervat pentru cei care îşi menţin neutralitatea în timpul crizelor morale. (Dante Alighieri)

10. Morala muncii. În război, hotărâre. În înfrângere, sfidare. În victorie, mărinimie. În pace, bunăvoință. (Winston Churcill)

11. A educa o persoană în minte, dar nu şi în morală înseamnă să educi un pericol pentru societate. (Theodore Roosevelt)

12. Pentru a fi membru de partid (PCR) îţi trebuie lipsa de conştiinţă morală. (Marin Preda)

13. Toată viaţa noastră morală începe aici: între fiul risipitor şi fratele lui. Ne pierdem şi ne căim, sau ne păstrăm şi ne împietrim inima. E rău să nu asculţi, dar e la fel de rău să ştii să asculţi şi să ţii minte. (Constantin Noica)

14. Nicio energie morală nu se pierde, în zadar, în Univers. (Constantin Brâncuși)

15. Adevărata energie morală a cuiva o putem cunoaște și din tăria cu care ține la niște principii morale. (Lucian Blaga)

16. Cert, morala nu exclude dreptul nostru la fericire; din păcate însă, rigorile morale ne amărăsc puţin chiar şi cea mai îndreptăţită fericire. (Lucian Blaga)

17. Morala e izvorul libertăţii, morala e condiţia libertăţii, morala e pavăza libertăţii. (Nicolae Steinhardt)

18. Chiar pusă problema în termenii moralei, moralitate înseamnă preocuparea pentru celălalt, nu pentru sine. (Elie Wiesel)

19. Adevărata milostenie e relaţia pur morală, harică, cu aproapele, tot aşa cum adevărata rugăciune e relaţia pur morală, harică cu Dumnezeu. (Vladimir Soloviov)

20. Adevărata moralitate nu constă în a urma cărarea bătătorită, ci în a descoperi adevărata cale pentru noi înşine şi a o urma fără teamă. (Mahatma Gandhi)

21. Toate cultele religioase sunt diferite deoarece sunt făcute de oameni; moralitatea este pretutindeni aceeaşi, deoarece vine de la Dumnezeu. (Voltaire)

22. Învaţă un copil ceea ce este înţelept; asta este moralitatea. Învaţă-l ce este înţelept şi frumos, iar aceasta este religia! (Thomas Huxley)

23. Scrisul profund şi pe deplin responsabil solicită o fibră morală de apostol. (Vasile Ghica)

24. Practic, morala este dependentă de conștiință, de caracter, de credință, de bunul simț. (George Danciu)

25. Părinții și edcatorii au datoria morală de a educa copiii în legea moralei creștine. (George Danciu)

26. Întreb, fără morală se poate face educație? (George Danciu)

27. Orice filozofie morală nu este altceva decât o slujitoare a religiei. (Francis Bacon)

28. Virtutea morală o dobândim prin obișnuință. (Aristotel)

29. Politica ucide mişcarea culturală, morală şi raţională a unui popor… (Marius Alflori)

30. Moralitatea este pur şi simplu atitudinea pe care o adoptăm faţă de oamenii care nu ne plac. (Oscar Wilde)

31. Morala determină politica. (Platon)

32. Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)

33. Puterea fără Morală este o crimă, dar Morala fără putere este o utopie. (Blaise Pascal)

34. Nici o altă structură nu poate înlocui familia. Fără ea, copiii noştri sunt lipsiţi de orice temelie morală. Fără ea, ei devin niste analfabeţi morali a căror unică lege este eu-l. (Charles Colson)

35. Indivizii, ca şi popoarele, plătesc toate păcatele săvârşite contra moralei. Pentru unii pedeapsa vine imediat, pentru alţii pedeapsa aşteaptă; de n-ar fi ordine în Univers, n-ar merita să trăim, dacă n-am avea convingerea că este o lege morală a lui Dumnezeu, pe deasupra noastră a tuturor. (Tache Ionescu)

36. Societatea care se plânge de paraziţii ei, se osândeşte întrucâtva pe sine însăşi: paraziţii se încuibă numai unde e murdărie – fizică sau morală… (Lucian Blaga)

37. Moralitatea fără Hristos este doar îmbălsămarea mortului. (Mihail Geabou)

38. Când este vorba de bani, toți sunt de aceeași religie. (Voltaire)

39. Tineretul trebuie crescut în disciplină şi morală. (Alexis Carrel) 

40. Faţă de criza morală, cea economică este benignă. (Vasile Ghica)

41. Acuzaţiile morale sunt, în cele mai multe cazuri, 2 la sută morale, 48 la sută acuzaţii şi 50 la sută invidie. (Vittorio De Sica)

42. Sunt şapte rele în lume: 1. cunoştinţă fără caracter; 2. bogăţie fără muncă; 3. plăcere fără conştiinţă; 4. negoţ fără moralitate; 5. ştiinţă fără omenie; 6. politică fără principii şi 7. închinare fără predare. (Mahatma Gandhi)

43. Durerea morală e o boală cu decurs acut sau cronic şi – ca toate bolile – e mai lesne de vindecat când e luată din pripă, decât mai târziu. (Francesco Orestano)

44. Nu există morală în politică; există doar promptitudine. Un ticălos ne poate fi de folos chiar pentru faptul că este un ticălos. (Lenin)

45. Nu mă gândesc la morală, asta e sarcina spectatorului. Eu doar spun povestea. (Serghei Loznitsa)

46. E ciudat de absurd să presupui că un milion de fiinţe umane, adunate laolaltă, nu sunt sub aceeaşi lege morală ce ţine pe fiecare dintre ele luată separat. (Thomas Jefferson)

47. Există o armonie şi o linişte interioară care pot fi obţinute printr-o busolă morală care să arate mereu aceeiaşi direcţie, independent de modă şi tendinţe. (Ted Coppel)

48. E de la sine înţeles că o condiţie fizică bună este tovarăşă de drum cu reuşitele. Dar – zic eu – condiţia morală, to­nusul interior, este ceea ce-i dă, într-adevăr, unui actor capacitatea să facă faţă tuturor încercărilor. (Florin Piersic)

49. Replica “Piersic vor­beşte mult” a devenit un fel de leit­motiv naţional. Vorbesc pen­tru că am ce spune, iar po­veş­tile mele au un fel de morală, cu care, până la urmă, vreau să atrag oa­me­nilor aten­ţia că este cazul să se mai îmblân­zească, să devină mai buni unii cu alţii, să ştie să se mai şi bucu­re de lucruri simple, de viaţă… (Florin Piersic)

50. Dragostea, sub toate formele ei, este drumul unic care duce spre puritatea morală. (Pierre Lescot)

One thought on “Seminar despre morală (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.