Reflecții biblice și teologice asupra evenimentelor din Săptămâna Mare

Reflecțiile vor putea fi urmărite live, accesând pagina de facebook a Institului Teologic Baptist.

Moderatorii, pastorii Teodor Ioan Colda, Amiel Drîmbe și Daniel Fodoreanu, îi vor avea ca invitați, seară de seară (mai puțin sâmbătă și în duminica Învierii), începând de luni, 13 aprilie, la orele 18.00, câte doi colegi din corpul profesoral al Institutului, după programul afișat mai sus.

Sorin Sabou: Necazurile bisericii

Fapte 19.25-26
Versetul de aur: Fapte 19:25-26

 I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeaşi meserie, şi le-a zis: “Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atârnă de meseria aceasta;  şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod şi zice că zeii făcuţi de mâini nu sunt dumnezei.

Această mediație încheie mesajele de sinteză din cartea Faptele apostolilor, și meditația aceasta este un mesaj despre Necazurile bisericii“ – un mesaj care vine și explică felul în care un Cuvânt din partea Mântuitorului s-a împlinit în viața primilor creștini.
Domnul le-a spus apostolilor Săi următoarele cuvinte: „În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, pentru că Eu am biruit lumea.“ Această învățătură cu privire la necazuri de cele mai multe ori nu este bine venită, pentru că nici unuia dintre noi nu-i place durerea, nu-i place încercarea, nu-i place presiunea. Cu toate acestea, viața unui creștin este o viață presărată cu necazuri. Continue reading “Sorin Sabou: Necazurile bisericii”

Sorin Sabou: Învierea Domnului

resurrection empty tombEvanghelia lui Ioan, 20:1-18

Versetul de aur: Ioan 20.8   –   Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut.

Într-o astfel de zi, avem o mulţime de texte din Scripturi de unde am putea citi. Evenimentul central în credinţa creştină este moartea şi învierea Mântuitorului. Fiecare carte din Noul Testament are ceva să spună despre moartea şi învierea Lui. Nu poţi să vorbeşti din toate. Este nevoie să alegi pe unul dintre ele. Nu este o alegere uşoară. În zilele trecute am căutat să citesc ce au predicat alţii în dimineaţa Învierii. Şi am citit predici de Luther, om care la o sărbătoare de Paşte a predicat din Fapte 10: ce-a spus Petru în casa lui Corneliu. Am citit predici de-ale lui Bartolomeu, arhiepiscop de Constantinopol – anul trecut a predicat din Romani 6:4. Am citit predici ale arhiepiscopului de Canterbury – anul trecut a predicat despre durerea care i-a copleşit pe ucenici, dar și pe Cristos, și pe Dumnezeu. Şi fel şi fel de predici. Cum au ales oameni care slujesc în biserica lor să vină înaintea oamenilor într-o aşa dimineaţă? Continue reading “Sorin Sabou: Învierea Domnului”

Dragostea ca și cale

Sorin Sabou.by Sorin Sabou

Limbajul căii în Noul Testament este asociat cu ideile de acces și mod de viață. Isus Cristos este Calea, ucenicii lui sunt chemați să umble pe calea îngustă, creștinismul este descris ca și o cale. Identitate și destinație.

Dragostea ca și cale subliniază caracterul ei obligatoriu ca ingredient necesar în orice slujire. Când ea lipsește celalte se reduc la zero. Ea este elementul care dă viață și valoare lucrării creștine. Continue reading “Dragostea ca și cale”

Auzi ce-ţi spune Domnul?

Cleveland 2012

Congresul Baptistilor din USA si Canada – ZIUA A DOUA – Sâmbătă, 1 Septembrie 2012

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” (…) Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.” FAPTELE APOSTOLILOR, 8.26-40

.

M E S A J U L D O M N U L U I

Transmis de S o r i n S A B O U (Pastor in Chicago)

VIDEO – incepând cu 2h 52′

Fraţilor, de la fiecare copil al lui Dumnezeu asteptările sunt mari. Se asteaptă de la noi să-L mărturisim pe Isus. Si as dori să te cercetezi in această privintă.

Continue reading “Auzi ce-ţi spune Domnul?”