Dacă păcatele nu sunt mustrate, dacă se va predica numai dragostea şi se dă astfel ascultătorilor doar apă cu zahăr … e o procedură greşită!

Despre-harul-lui-Dumnezeu-0b3b66Harul lui Dumnezeu în lucrarea Sa

Cine crede în mine, cum zice Scriptura, din trupul lui vor curge râuri de apa vie” – nu pârâiaş, nu fântânuţă, nu picături, ci râuri, însă numai dacă crede ce zice Scriptura. Biblia nu are de a face cu raţiunea; Domnul Isus nu zice: “Cine crede aşa cum zice raţiunea, filozofia, învăţătura omenească” ci “Cum zice Scriptura”. E un mare har să crezi aşa!

Este de asemenea un har, să putem dovedi cu Scriptura ceea ce vestim! Pentru mine, este foarte important să vestesc Evanghelia aşa cum e scrisă, să mă ţin de exactitatea celor scrise, de învăţătura apostolilor. De aceea o spun şi acum: Dacă cineva vă propovăduieşte o altă Evanghelie, să fie anatema! Continue reading “Dacă păcatele nu sunt mustrate, dacă se va predica numai dragostea şi se dă astfel ascultătorilor doar apă cu zahăr … e o procedură greşită!”

Fă-ţi obiceiul de a nu avea obiceiuri

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (12 Mai 2015)

2_Peter_1-8Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori.

2 Petru 1:8

Când începem să ne formăm un obicei, suntem conştienţi de el. Există momente când suntem conştienţi că devenim mai virtuoşi, mai răbdători, mai evlavioşi. Dar aceasta este numai o etapă; dacă ne oprim aici, vom căpăta mersul ţanţoş al unui îngâmfat spiritual. Continue reading “Fă-ţi obiceiul de a nu avea obiceiuri”

Nu poţi realiza aceasta prin sforţările proprii

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare

11 Mai 2015

Adevarul si CaleaAdăugaţi la… dragostea frăţească, iubirea.

 2 Petru 1:5,7, Bucureşti 2001

Pentru cei mai mulţi dintre noi dragostea este ceva nedefinit; nu ştim exact ce înseamnă. Dragostea înseamnă a prefera o persoană in locul alteia, iar, din punct de vedere spiritual, Isus ne cere să-L preferăm pe El (vezi Luca 14:26). Când dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, este uşor ca Isus Cristos să fie pe primul loc, dar apoi trebuie să punem în practică aceste lucruri despre care vorbeşte Petru. Continue reading “Nu poţi realiza aceasta prin sforţările proprii”

Lumina care se stinge

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (22 Adrilie 2015)

Calea spre inparatia luim DumnezeuUn slujitor al Domnului trebuie să stea atât de mult singur, încât să nu observe niciodată că este singur. In primele faze ale vieţii de creştin apar adesea descurajări; oamenii care erau lumină se sting şi cei care obişnuiau să stea alături de noi mor. Trebuie să ne obişnuim atât de mult cu aceasta, încât nici să nu mai observăm că suntem singuri.

Pavel a spus: „Toţi m-au părăsit… dar Domnul a fost cu mine” (2 Timotei 4:16-17). Trebuie să ne zidim credinţa nu pe lu­mina care se stinge, ci pe lumina care nu se stinge niciodată. Continue reading “Lumina care se stinge”

Poate un sfânt să-L defăimeze pe Dumnezeu?

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare

Promisiunile lui DumnezeuCăci toate făgăduinţele lui Dumnezeu. în El sunt da şi în El sunt Amin.

2 Corinteni 1:20. KJV

Isus a spus pilda talanţilor, consemnată în Matei 25:14-30, pentru a ne avertiza că este posibil să ne judecăm greşit capacitatea pe care o avem. Această pildă n-are de-a face cu darurile naturale, ci cu darul de la Rusalii al Duhului Sfânt. Nu trebuie să ne măsurăm capacitatea spirituală în funcţie de educaţia sau de intelectul nostru; capacitatea noastră în lucrurile spirituale se măsoară pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Continue reading “Poate un sfânt să-L defăimeze pe Dumnezeu?”

Şi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus.

Via Dolorosa

Golgotha800wHVedem în Simon ducând crucea (Luca 23:26) o imagine a lucrării bisericii şi din toate generaţiile; ea a fost purtătoarea crucii lui Isus.

Observă deci, creştine; Isus nu a suferit ca să te scutească pe tine de suferinţă. El a purtat o cruce, nu ca să scapi tu, ci ca să-o poţi îndura. Christos te salvează din păcat, dar nu şi din durere. Continue reading “Şi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus.”

Au luat deci pe Isus, și L-au dus

L-a dat pe Isus pentu ca Oricine credeEl fusese în agonie toată noaptea. După ce şi-a petrecut zorii în holul lui Caiafa, a fost dus de la Caiafa la Pilat, de la Pilat la Irod, şi de la Irod înapoi la Pilat. Din cauza aceasta, nu mai avea putere, pentru că nu-I fusese îngăduit să se odihnească. Erau însetaţi de sângele Lui, aşa că L-au lăsat să moară, purtând povara crucii. (Ioan 19:16) Ce procesiune sfâşietoare! Nu degeaba plângeau fiicele Sionului. Plângi şi tu, suflete. Continue reading “Au luat deci pe Isus, și L-au dus”

Fii loial

Jesus_Mafa_Hidden_Treasure_ Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l cumpără.

Matei 13.46

În Evanghelia după Matei, Domnul Isus ne este prezentat ca împăratul care vine la poporul Său pământesc. Dar vedem clar cum acest popor Îl leapădă. Ca Cel lepădat, Domnul se reîntoarce în ceruri, iar împărăţia capătă o anume dezvoltare şi anumite proporţii în lipsa împăratului; această fază Domnul o denumeşte „Împărăţia cerurilor.” Continue reading “Fii loial”

O viață de renunțare

Meditații pentru 8 MARTIE!

Mulțumilor surorilor care ne trimit aceste meditații. Domnul să le binecuvinteze!

Rastignit cu Hristos

HARUL NE ÎNVAȚĂ

Am fost răstignit împreună cu Cristos.

Galateni 2:20

Nimeni nu este una cu Cristos până când nu este gata să renunţe nu numai la păcat, ci si la întregul lui mod de a privi lucrurile. Când suntem născuţi de sus prin Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să renunţăm la ceva înainte de a avea. Şi încă de la început să renunţăm la toate pretenţiile. Continue reading “O viață de renunțare”

Harul lui Dumnezeu este ilustrat şi preamărit în Sărăcia şi încercările credincioşilor

Meditații pentru 4 Martie – 

2-corinthians-12-9by C. H. Spurgeon

[DIMINEAŢA]

Harul Meu îţi este de ajuns.

2 Corinteni 12:9

Dacă nici unul dintre sfinţii lui Dumnezeu nu ar fi fost sărac sau încercat, nu am fi cunoscut nici pe jumătate mângâierile, harului divin. Când vedem un vagabond care nu are unde să-şi plece capul, dar care spune „totuşi, mă încred în Domnul“, când vedem un sărac care moare de foame lăudându-1 pe Isus, când vedem o văduvă copleşită de greutăţi care are credinţă în Christos, ne dăm seama că ei sunt o mare onoare pentru Evanghelie. Continue reading “Harul lui Dumnezeu este ilustrat şi preamărit în Sărăcia şi încercările credincioşilor”