Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămâneţi aici?

Bible-Verses-On-Faith-Romans-8-28-Spring-HD-WallpaperŞtim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Romani 8:28

Credinciosul este absolut sigur în privinţa anumitor puncte. El ştie, de exemplu, că Dumnezeu stă alături de pasagerii din corabie în mijlocul furtunii. El crede că o mână nevăzută se află întotdeauna la cârma lumii, şi că, oriunde ne-ar duce providenţa, Iehova conduce vasul. Această siguranţă liniştitoare îl pregăteşte pentru orice. Priveşte deasupra apelor înspumate şi vede duhul lui Isus liniştind valurile. Continue reading “Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămâneţi aici?”

Fritz Berger: Educaţia pentru a crede cum spune Scriptura

Despre-harul-lui-Dumnezeu-0b3b66“Ei stăruiau în învăţătura apostolilor”  – Fapte 2:42

“Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu” – Ioan 3:34

  Îndreptățire, sfințire…

În Biblie se vorbeşte numai despre două categorii de oameni: despre oameni drepţi, şi despre păcătoşi (nedrepţi). Din fire, nici un om nu e drept, nici unul. Numai prin credinţă omul devine drept şi rămâne drept. “Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă” (Romani 5:1); “Cine crede în El, este drept. Hristos, a fost făcut de Dumnezeu, pentru noi, dreptate”(1 Cor 1:30); “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor 5:21); “Cine nu e drept, nu are pace cu Dumnezeu” (Isaia 57:21); “Bucuraţi-vă în Domnul, voi cei drepţi!” (Psalm 33:1) – aceştia toţi au motiv să se bucure! Au scăpat de o conştiinţă rea, au trupul spălat cu apă curată, sunt spălaţi de păcate, nu în păcate! (e o mare deosebire!). Isus ne-a spălat de păcate cu sângele Său. Pe cine a spălat Isus? Pe cei drepţi! Da, tu eşti drept! Continue reading “Fritz Berger: Educaţia pentru a crede cum spune Scriptura”

Dar imediat ce am recunoscut iubirea lui Dumnezeu, a fost altfel.

Despre-harul-lui-Dumnezeu-0b3b66DESPRE HARUL LUI DUMNEZEU – Educaţia pentru iubire

   “Dragostea este îndelung răbdătoare şi plină de bunătate, nu se poartă necuviincios, nu se mânie, nu pune la socoteală răul.”

1 Corinteni 13: 4

   Bunul Dumnezeu a avut numai gânduri bune cu privire la mine. M-a pus în legătură cu oameni interesanţi. Mi-a trimis, printre alţii, un ucenic pe care a trebuit să-l primesc, care era potrivit pentru mine. Nu-mi era simpatic. Era arid şi plictisitor. Tot felul de şiretlicuri a făcut faţă de mine cu gura; la lucru se aşeza în vârful degetelor de la picioare şi se legăna într-o parte şi într-alta, ceea ce eu nu puteam să sufăr. Voiam să-l iubesc cu adevărat. M-am rugat lui Dumnezeu: “Eliberează-mă!” şi mă gândeam că dacă Dumnezeu mă poate iubi mai mult decât iubesc eu acest ucenic, atunci nu va merge bine. Continue reading “Dar imediat ce am recunoscut iubirea lui Dumnezeu, a fost altfel.”

Dacă păcatele nu sunt mustrate, dacă se va predica numai dragostea şi se dă astfel ascultătorilor doar apă cu zahăr … e o procedură greşită!

Despre-harul-lui-Dumnezeu-0b3b66Harul lui Dumnezeu în lucrarea Sa

Cine crede în mine, cum zice Scriptura, din trupul lui vor curge râuri de apa vie” – nu pârâiaş, nu fântânuţă, nu picături, ci râuri, însă numai dacă crede ce zice Scriptura. Biblia nu are de a face cu raţiunea; Domnul Isus nu zice: “Cine crede aşa cum zice raţiunea, filozofia, învăţătura omenească” ci “Cum zice Scriptura”. E un mare har să crezi aşa!

Este de asemenea un har, să putem dovedi cu Scriptura ceea ce vestim! Pentru mine, este foarte important să vestesc Evanghelia aşa cum e scrisă, să mă ţin de exactitatea celor scrise, de învăţătura apostolilor. De aceea o spun şi acum: Dacă cineva vă propovăduieşte o altă Evanghelie, să fie anatema! Continue reading “Dacă păcatele nu sunt mustrate, dacă se va predica numai dragostea şi se dă astfel ascultătorilor doar apă cu zahăr … e o procedură greşită!”

Fă-ţi obiceiul de a nu avea obiceiuri

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (12 Mai 2015)

2_Peter_1-8Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori.

2 Petru 1:8

Când începem să ne formăm un obicei, suntem conştienţi de el. Există momente când suntem conştienţi că devenim mai virtuoşi, mai răbdători, mai evlavioşi. Dar aceasta este numai o etapă; dacă ne oprim aici, vom căpăta mersul ţanţoş al unui îngâmfat spiritual. Continue reading “Fă-ţi obiceiul de a nu avea obiceiuri”

Nu poţi realiza aceasta prin sforţările proprii

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare

11 Mai 2015

Adevarul si CaleaAdăugaţi la… dragostea frăţească, iubirea.

 2 Petru 1:5,7, Bucureşti 2001

Pentru cei mai mulţi dintre noi dragostea este ceva nedefinit; nu ştim exact ce înseamnă. Dragostea înseamnă a prefera o persoană in locul alteia, iar, din punct de vedere spiritual, Isus ne cere să-L preferăm pe El (vezi Luca 14:26). Când dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, este uşor ca Isus Cristos să fie pe primul loc, dar apoi trebuie să punem în practică aceste lucruri despre care vorbeşte Petru. Continue reading “Nu poţi realiza aceasta prin sforţările proprii”

Lumina care se stinge

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (22 Adrilie 2015)

Calea spre inparatia luim DumnezeuUn slujitor al Domnului trebuie să stea atât de mult singur, încât să nu observe niciodată că este singur. In primele faze ale vieţii de creştin apar adesea descurajări; oamenii care erau lumină se sting şi cei care obişnuiau să stea alături de noi mor. Trebuie să ne obişnuim atât de mult cu aceasta, încât nici să nu mai observăm că suntem singuri.

Pavel a spus: „Toţi m-au părăsit… dar Domnul a fost cu mine” (2 Timotei 4:16-17). Trebuie să ne zidim credinţa nu pe lu­mina care se stinge, ci pe lumina care nu se stinge niciodată. Continue reading “Lumina care se stinge”