Poate un sfânt să-L defăimeze pe Dumnezeu?

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare

Promisiunile lui DumnezeuCăci toate făgăduinţele lui Dumnezeu. în El sunt da şi în El sunt Amin.

2 Corinteni 1:20. KJV

Isus a spus pilda talanţilor, consemnată în Matei 25:14-30, pentru a ne avertiza că este posibil să ne judecăm greşit capacitatea pe care o avem. Această pildă n-are de-a face cu darurile naturale, ci cu darul de la Rusalii al Duhului Sfânt. Nu trebuie să ne măsurăm capacitatea spirituală în funcţie de educaţia sau de intelectul nostru; capacitatea noastră în lucrurile spirituale se măsoară pe baza promisiunilor lui Dumnezeu.

Dacă primim mai puţin decât vrea Dumnezeu să avem, în curând Îl vom defăima, aşa cum l-a defăimat robul pe stăpânul său: „Aştepţi de la mine mai mult decât îmi dai puterea să fac; ceri prea mult de la mine, nu pot să-ţi fiu loial acolo unde m-ai pus”. Când este vorba de Duhul Atotputernic al lui Dumnezeu, nu spune niciodată „Nu pot”.

Nu permite niciodată limitărilor capacităţilor tale naturale să intre în discuţie aici. Dacă am primit Duhul Sfânt, Dumnezeu Se aşteaptă ca lucrările Duhului Sfânt să se manifeste în noi.

Robul s-a justificat în tot ce a făcut şi l-a condamnat pe stăpânul lui în toate privinţele – „Cererea ta este cu totul disproporţionată faţă de ceea ce mi-ai dat”. L-am defăimat noi pe Dumnezeu îndrăznind să ne îngrijorăm după ce El a spus: „Căutaţi mai întâi împărăţia Lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra“? Îngrijo­rarea înseamnă exact ceea ce a vrut să spună acel rob: „Ştiu că vrei să laşi în încurcătură”.

Persoana care este în mod natural leneşă este întotdeauna nemulţumitoare – „N-am avut o şansă bună”; cel care este leneş din punct de vedere spiritual este nemulţumitor la adresa Lui Dumnezeu. Oamenii leneşi născocesc întotdeauna o cale independentă.

Nu uita niciodată că, în problemele spirituale, capacitatea noastră se măsoară pe baza promisiunilor Lui Dumnezeu. Este Dumnezeu în stare -Şi împlinească promisiunile? Răspunsul nostru depinde de faptul dacă am primit sau nu Duhul Sfânt. (TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald Chambers)

*

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

2 Samuel 11.1-27

Cineva ar prefera să rămână la victoriile din cap. 10 şi peste ceea ce urmează acum să aştearnă un văl de tăcere; şi aceasta pentru că David suferă aici, din partea vrăjma­şului sufletelor noastre, cea mai crudă înfrângere a vieţii sale. Mai mult, acest trist episod reprezintă în Cuvântul lui Dumnezeu o avertizare solemnă pentru fiecare dintre noi. Chiar cel mai evlavios credincios posedă o inimă coruptă, larg deschisă pentru toate poftele şi de aceea trebuie să vegheze asupra porţilor acestei inimi rele, în special asupra ochilor lui. Această istorie tragică ni-l arată pe un împărat devenind sclav: un sclav al propriilor dorinţe, înfăşurat în teribila strânsoare a păcatului. În loc să se afle pe câmpul de luptă cu oștile lui, David se rela­xează la Ierusalim, plimbându-se fără ocupaţie pe terasa palatului său. Să nu uităm niciodată că lipsa de activitate sau lenevia multiplică pentru copilul lui Dumnezeu ocaziile de cădere. În condiţii de inactivitate, vigilenţa se prăbuşeşte inevitabil, iar diavolul, care niciodată nu pierde ocazia, ştie cum să exploateze avantajul. Să fim atenţi deci să ne umplem timpul cu o activitate folositoare.David o ia pe soţia lui Urie şi, pentru a-şi acoperi păcatul, îl comite pe al doilea, urzind cu complicitatea lui Ioab moartea unuia dintre cei mai nobili şi mai devotaţi soldaţi ai săi.

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAȚII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineața și Seara

20 Aprilie

DIMINEAŢA

Pentru că, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii. Evrei 2:14

Copii ai lui Dumnezeu, moartea şi-a pierdut tăişul, fiindcă puterea diavolului a fost nimicită. Deci nu vă mai temeţi de moarte. Cereţi harul Duhului Sfânt să vă întărească pentru ceasul acela prin cunoaştere şi credinţă în Mântuitorul. Dacă veţi trăi lângă crucea de pe calvar vă veţi gândi la moarte cu plăcere și o veţi întâmpina cu bucurie. Este plăcut să mori în Domnul; somnul în Isus este o binecuvântare. Moartea nu mai este o pedeapsă; este o întoarcere din exil, o călătorie spre locaşurile în care se află deja cei dragi. Distanţa dintre sufletele din cer şi sfinţii de pe pământ pare mare, dar nu este aşa. Nu suntem departe de casă — într-o clipă vom ajunge acolo. Pânzele sunt Rdicate; sufletul este lansat. Cât de lungă va fi călătoria? Câte vânturi vor trebui să sufle în pânzele obosite până vom ajunge în portul păcii? Cât vom pluti prin furtuni înainte de a ajunge în marea odihnei? Iată răspunsul: „să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul” (2 Corinteni 5:8). De abia plecată, corabia ajunge imediat în port. îşi întinde pânzele, şi ancorează. Ca şi corabia de pe Marea Galileei, este înconjurată de furtună, dar Isus merge pe mare şi spune: „Eu sunt; nu vă temeţi” (Ioan 6:20), ȘI O călăuzeşte spre uscat. Nu vă gândiţi că va trece mult între clipa morţii şi veşnicia slavei. Când închizi ochii pe pământ, îi deschizi în ceruri. Caii de foc nu zăbovesc nici o clipă pe drum. Atunci, copil al lui Dumnezeu, de ce te temi de moarte, ştiind că prin moartea Domnului tău, blestemul ei a fost distrus? Acum moartea este ca scara lui Iacov, cu prima treaptă în mormânt şi ultima în slava veşnică.

SEARA

Şi să porţi războaiele Domnului. 1 Samuel 18:17

Oastea sfântă a celor aleşi se luptă încă pe pământ, şi Isus Christos este Comandantul mântuirii lor. El a spus: „iată, eu sunt cu voi până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20). Ascultaţi strigătele de luptă! Să se aşeze poporul lui Dumnezeu în rânduri şi să nu-şi piardă cumpătul! Este adevărat că acum (1870, nota trad.) în Anglia, bătălia s-a întors împotriva noastră, şi dacă Domnul Isus nu ridică sabia, nu se ştie ce se va întâmpla cu biserica lui Dumnezeu din această ţară. Dar noi trebuie să acţionăm ca nişte bărbaţi şi să nu ne pierdem curajul. Nu a mai fost nici un timp în care protestantismul să pară mai slab decât acum, când se fac eforturi atât de mari pentru reînscăunarea antihristului. Avem nevoie de o voce puternică şi curajoasă care să predice Evanghelia pentru care au murit martirii. Prin Duhul Său, Mântuitorul este încă pe pământ; adevărul acesta ar trebui să ne încurajeze. El se află întotdeauna în mijlocul luptei; de aceea, rezultatul bătăliei nu poate fi pus la îndoială. Când în jur urlă furtuna, este o mare mulţumire să ştii că Domnul Isus, în calitate de Mijlocitor, pledează în favoarea poporului Său! O, privitorule înspăimântat, nu te uita mereu la bătălia din faţa ta, fiindcă o să fii orbit de fum şi înspăimântat de sângele vărsat. Ridică-ţi ochii spre Mântuitorul care mijloceşte pentru tine, şi încredinţează-te că eşti în siguranţă în mâinile lui Dumnezeu. Să luptăm ca şi cum totul ar depinde de noi, încredinţaţi însă că totul depinde de Dumnezeu. Acum, în numele crinilor purităţii, în numele trandafirilor jertfei şi „pe căprioarele si cerboaicele de pe câmp” (Cânt 2:7), vă conjurăm, luptători ai lui Isus, să faceţi totul pentru războiul sfânt, pentru adevăr şi neprihănire, pentru împărăţie şi cunună, şi pentru învăţătorul vostru. înainte! „Căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu” (2 Cronici 20:15).

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-APRILIE 2015

20 APRILIE. RĂDĂCINA ŞI RODUL

Pomul se cunoaşte după rodul lui” (Matei 12:33)

Într-o scrisoare adresată lui George Whitefield, un lider din timpul Marii treziri, Benjamin Franklin a scris: „Nu pot decât să-mi exprim mulţumirea pentru mila lui Dumnezeu, fiind gata să-i ajut pe ceilalţi copii ai Lui şi fraţi ai mei. Căci nu cred că doar cu mulţumiri şi complimente, deşi repetate săptămânal, suntem scutiţi de adevăratele noastre obligaţii unii faţă de alţii şi cu atât mai puţin de obligaţiile faţă de Creatorul nostru. Prin aceasta, vei vedea ce înţeleg eu prin fapte bune şi că sunt departe de a aştepta să merit cerul prin ele. Prin cer înţelegem o stare de fericire, infinită ca intensitate şi eternă ca durată. Nu pot face nimic pentru a merita o astfel de răsplată … Credinţa la care vă referiţi are, fireşte, folosul ei în lume. Nu doresc să o văd scăzând şi nici nu mă voi strădui să o micşorez la nimeni. Dar aş dori să producă mai multe fapte bune decât am văzut în general; vreau să spun fapte bune adevărate; fapte de bunătate, milă şi spirit public; nu ţinerea sărbătorilor, citirea sau ascultarea predicilor; efectuarea ceremoniilor bisericeşti sau rugăciunilor lungi pline de linguşiri şi complimente. Închinarea la Dumnezeu este o datorie; ascultarea şi citirea predicilor poate fi utilă; dar dacă omul petrece prea mult timp ascultând şi rugându-se, cum prea mulţi o fac, e ca şi cum un copac e preţios pentru că este udat şi dă frunze, fără să producă vreodată fructe”. În dorinţa ta de a declara că mântuirea este prin har, nu prin fapte, nu uita că credinţa mântuitoare produce întotdeauna fapte bune! Credinţa este rădăcina mântuirii. Dar faptele generoase şi pline de bunătate sunt rodul mântuirii – şi „pomul se cunoaşte după rodul lui”.

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

20 APRILIE

O, Doamne, mă bucur cu adevărat de cuvântul Tău „ca cel ce găseşte o mare pradă” (Psalmul 119:162). Când voi vorbi astăzi, pune cuvintele Tale în gura mea; fii prezent cu putere, încât să fie evident pentru toţi că este cuvântul Tău.

DOMNUL ESTE APROAPE!

CALENDAR BIBLIC

20 Aprilie

Înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări veşnice în dreapta Ta. Psalmul 16.11

Gustând marile bucurii care sunt înaintea lui Dumnezeu, Domnul Isus a umblat pe acest pământ ca Om desăvârşit în dependenţă de Dumnezeul şi Tatăl Său. Harul lui Dumnezeu ne-a adus prin credinţa în El pe aceeaşi cale a fericirii. Şi noi avem posibilitatea prin Duhul Sfânt să avem comuniune cu Tatăl şi cu Fiul. Noi putem spune ca David: „Paharul meu este plin de dă peste el.” Deşi lumea aceasta rămâne în continuare o vale a morţii, o expresie a durerii şi un teritoriu al Satanei, Duhul lui Dumnezeu ne întinde o masă în faţa potrivnicilor noştri. Nimeni nu a fost confruntat cu puterea răului şi a durerii lumii acesteia cum a fost Domnul Isus. El a fost „Omul durerii şi al suferinţei” dar inima Lui se odihnea totdeauna în pace pe deplin. Dacă noi prin credinţă şi dependenţă umblăm pe urmele lui Isus, atunci chiar dacă trecem prin vreo durere vom putea spune: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul” (Fil. 4.4). În curând va veni clipa când vom fi pentru veci în prezenţa Domnului unde sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice. Atunci nu ne va stingheri nimeni. Dar nu slava, care e legată de bucuriile şi persoana noastră o să ne încleşteze inimile, ci însuşi Persoana Sa. Ea o să fie aceea care ne mişcă la o laudă veşnică, la admiraţie şi adevărată închinare. Şi această bucurie este veşnică. Atunci în jurul nostru vor fi pe veci numai bucurii, durerile şi necazurile vor lua sfârşit pentru totdeauna.Învăţăturile curate şi scumpe ale Sfintei Scripturi, laptele curat al Cuvântului Evangheliei despre harul lui Dumnezeu şi despre slava lui Cristos au fost socotite neîndestulătoare, ca să atragă adunări mari şi să le ţină grămadă. Însă toţi adevăraţii slujitori ai lui Cristos să ţină cu tărie la învăţătura jertfei Domnului Isus, care pentru mulţi şi-a pierdut farmecul. Toţi care am înţeles voia lui Dumnezeu să ridicăm şi mai sus stindardul pe care e scris sfântul Nume a Domnului Isus şi să-L adorăm tot mai mult.

MANA DE DIMINEAŢĂ

APRILIE 20

“Întoarceţi-vă, copii căzuţi, şi vă voi ierta abaterile!”

IEREMIA3:22

Să observăm că aceste cuvinte sunt adresate copiilor lui Dumnezeu şi nu apostaţilor sau celor care s-au lepădat de credinţă. Să nu uităm însă că lui Dumnezeu îi place să ne încredem în dragostea Lui. Să nu-şi închipuie nimeni că îl cinsteşte pe Domnul Isus stând departe de El sub motivul că nu merită să se mai apropie de El. Şi totuşi este foarte greu pentru cineva care a căzut sau a dat înapoi săşi recapete încrederea în dragostea Domnului Isus. Eşti cumva căzut? Ai greşit? Ai dat înapoi? Ai pierdut dulcele simţământ al harului dumnezeiesc, fericita încredinţare că eşti primit de Dumnezeu? Dacă este aşa, ce ai de făcut? Simplu: “întoarce-te.” Acesta este astăzi specialul cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru cel ce a dat înapoi şi a căzut. Întoarce-te într-o sinceră judecare de sine şi în cea mai deplină încredere în nemărginita şi neschimbata dragoste a inimii Domnului Hristos. Nu sta departe de El în necredinţa ta. Nu măsura inima Domnului Isus cu gândurile şi părerile personale. Acum, se poate ca să-ţi fie teamă şi ruşine să-ţi întorci ochii către Acela pe care L-ai supărat şi dezonorat. Pe de altă parte şi Satan îţi sugerează cele mai întunecate gânduri; căci el ar fi mai bucuros să te ţină rece, la distanţă de scumpul Mântuitor care te iubeşte cu o dragoste veşnică. Singurul lucru pe care îl ai de făcut este să-ţi fixezi privirea asupra sângelui, a mijlocirii şi a inimii Domnului Isus ca să poţi avea un răspuns biruitor pentru toate insinuările teribile ale vrăjmaşului şi pentru toate raţionamentele propriei tale inimi. Nu mai continua în starea aceasta nici o oră fără să cauţi rezolvarea problemei între sufletul tău şi Domnul Hristos. Adu-ţi aminte că dragostea Lui este neschimbătoare, gratuită, credincioasă, “tare ca moartea”. Aminteşte-ţi deasemenea cuvintele Lui: “…întoarce-te la Mine,…” (Isa. 44:22), şi nu uita că Domnului Isus îi place să-L cinstim cu încrederea noastră. C.H.M.” Pentru ca să nu ne poticnim, trebuie să ne păzim nu numai paşii, ci mai ales inima. O greşeală gravă este totdeauna rezultatul unor îndelungate neglijente lăuntrice. Părtăşia cu Dumnezeu este izvorul vegherii.” J.N.D. Domnul Isus şi-a arătat mâinile şi coasta Sa (Ioan 20:20) nu ca să declare că oamenii L-au urât ci că Dumnezeu i-a iubit. Harul este nelimitat în afară de timpul său. Când se încheie harul, începe judccata. Dar harul lui Dumnezeu procură ceea ce cere dreptatea sfinţeniei Lui.

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

20 Aprilie

«Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă.»  1 Ioan 2,18

Mă preocupă mult faptul că noi ca şi Biserică a lui Isus nu realizăm îndeajuns ce vremuri serioase trăim; sunt efectiv ultimele ceasuri ale omenirii. De ce nu mai suntem activi? Răspunsul ar fi: pentru că ispitele şi tentati­va duşmanului de a ne adormi sunt mai intense acum ca oricând. Dar şi Cuvântul Domnului Isus este mai clar şi mai puternic ca niciodată: «Ce vă zic vouă, zic tuturor: „ Ve­gheaţi!”» (Marcu 13,37). Fraţilor, este într-adevăr timpul de pe urmă! Timpul despre care se spune «… va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta» (Dan. 12,1) bate la uşă. Anticristul, adică Satan întrupat, îşi face cu violenţă loc în sufletul tău – aproape îl simţi fizic cum lucrează. Ora încercării, a în­ceputului marii suferinţi vine peste întreg pământul, ceasul final este gata să bată; de aceea Îi rog din suflet pe toţi cei care citesc aceste rânduri să se împotrivească oricărui Compromis cu duhul lumii. Domnul ne va păstra pe toţi curaţi şi sfinţi în mijlocul acestei încercări, deoarece ne în­dreptăm spre El, Mirele nostru drag, Isus! Îl vom vedea aşa cum este, de aceea: «Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat» (1 Ioan 3,3).  

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

20 Aprilie

Astfel dar, ca nişte aleşi ai Lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu îndelungă răbdare.”

Coloseni 3:12

Aici vedem că sfinţii nu sunt oameni desăvârşiţi. Dacă noi, ca sfinţi trebuie să îmbrăcăm o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, bândeţe şi îndelungă răbdare, cred eu, trebuie să o îmbrăcăm, deoarece ne lipseşte. Dacă ne liseşte ceva, atunci mergem la marele magazin, unde găsim de toate. Dumnezeu nu este ca şi un comerciant de la o casă la alta, oferindu-Şi produsele.Diavolul procedează în mod asemănător. Comercianţii de acest fel sunt foarte diferiţi. Unii întreabă dacă ar putea să vândă ceva, pe când alţii îşi despachetează marfa, chiar dacă li se spune că nu doreşte să cumpere nimic! Dar să vă uitaţi la mafă! Pe când îşi înşiră produsele încep întrebările:” Cât costă una, şi alta?” şi dacă este ceva ce consideră că este ieftin, până la urmă totuşi cumpără. Tot aşa spune şi Diavolul:”Nu trebuie să cumperi nimic: priveşte, doar!” pe când Dumnezeu vine şi oferă lucrurile, spunând:”Luaţi fără nicio plată!” Şi cu toate acestea cât de puţini sunt cei care sunt dispuşi să primească ceea ce oferă El. Îl trimit mai departe, rămân în continuare în nenorocirea şi sărăcia lor, cântând în continuare cântul lor de “sărmani păcătoşi”, şi pot să se plângă tot mai bine într-un fel creştinesc, dar diabolic. Aceasta nu este o umblare sfântă. Umblare sfântă este atunci când urmăm pe Mântuitorul nostru, socotind că El este înţelepciunea, sfinţirea, viaţa şi puterea noastră. Şi dacă este aşa, putem slăvi Numele Domnului mereu.

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

20 Aprilie

PRIN CREDINŢĂ, NU PRIN SIMŢIRE

Cel neprihănit va trăi prin credinţă. Romani 1.17

Nu voi muri, ci voi trăi!” zice David. Eu cred în Domnul Dumnezeul meu şi această credinţă îmi va da şi păstra viaţa. Aş vrea să fiu dintre aceia a căror viaţă este din numărul celor neprihăniţi; dar chiar dac-aş fi desăvârşit, n-aş încerca niciodată să mă socotesc neprihănit prin propria mea îndreptăţire, ci aş dori mai bine să mă agăţ de lucrarea Domnului Isus, pentru a nu trăi decât prin credinţa în El şi nimic altceva. Dacă aş fi în stare să-mi dau trupul să fie ars pentru Domnul, nu mă voi încrede în curajul meu, nici în credincioşia mea, ci aş trăi tot prin credinţă.Este mult mai multă siguranţă şi fericire în a trăi prin credinţă, decât a trăi prin simţămintele sau prin faptele mele. Rămânând lipită de butuc, mlădiţa are o viaţă mai roditoare decât ar avea prin ea însăşi, dacă i-ar fi cu putinţă să trăiască despărţita de butuc, dar aceasta nu-i cu putinţă. A trăi lipiţi de Domnul Isus şi luând totul din El, este cel mai dulce lucru şi – în acelaşi timp – cel mai sfânt. Şi dacă cel mai neprihănit om nu poate trăi decât în acest fel, cu atât mai mult eu, care nu sunt decât un biet păcătos!Doamne, eu cred; mă încred numai în Tine. Ce altceva pot face? A mă încrede în Tine este viaţa mea şi mă voi lipi de Tine tot mereu, până la sfârşit.

IZVOARE IN DEŞERT

20 Aprilie

Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu“, zice Domnul oştirilor. (Zaharia 4:6)

Odată, pe când mergeam pe drum pe un deal abrupt, am zărit un băiat pe o bicicletă aproape de poale. El pedala în susul dealului împotriva vântului şi era lesne de observat că urca din greu. Chiar în momentul când făcea cel mai mare efort şi se chinuia să facă tot ce putea în ciuda durerii, un tramvai, care de asemenea urca dealul, s-a apropiat de el. Mergea suficient de încet ca băiatul să se poată agăţa de drugul din spate, şi sunt sigur că aţi ghicit care a fost rezultatul. A urcat dealul fără nici un efort ca o pasăre care planează pe cer. Atunci mi-a străfulgerat acest gând prin minte: „Eu sunt ca acel băiat pe bicicletă în oboseala şi slăbiciunea mea. Pedalez în susul dealului împotriva a tot felul de împotriviri şi sunt aproape epuizat de această trudă. Dar exact lângă mine, este o mare putere disponibilă – puterea Domnului Isus. Tot ce trebuie să fac este să intru în legătură cu El şi să menţin comuniunea cu El. Şi chiar dacă mă agăţ doar cu un deget mic de credinţă, va fi suficient pentru ca puterea Lui să mă ajute să duc la îndeplinire slujba care mă depăşeşte acum“. Faptul că l-am urmărit pe acel băiat pe bicicletă, m-a ajutat să las deoparte oboseala şi să recunosc acest mare adevăr. din The Life of Fuller Purpose

Abandonat

Total abandonat Duhului Sfânt!

Căutând toată plinătatea Lui, oricât ar costa;

Tăind toate legăturile, mă arunc în adâncul

Marii Lui puteri – care poate salva şi păstra.

Total abandonat Duhului Sfânt!

O! Scufundarea, scufundarea, până când eul este pierdut!

Până când vasul golit zace zdrobit la picioarele Lui;

Aşteptând până când umplerea Lui va desăvârşi lucrarea.

Total abandonat voii lui Dumnezeu;

Necăutând altă cale decât zgomotul paşilor Stăpânului meu;

Lăsând trândăvia şi plăcerea, făcându-L pe El alegerea mea,

Aşteptând călăuzirea Lui, ascultând de glasul Lui.

Total abandonat! Nici o voie de-a mea;

Pentru timp şi eternitate, a Lui, şi numai a Lui;

Toate planurile şi scopurile mele au fost absorbite de voia Sa plăcută,

Neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile în El.

Total abandonat! Este atât de plăcut să fii

Prins de funiile dragostei Lui, şi totuşi surprinzător de liber;

Liber de lanţurile păcatului, liber de îndoială şi frică,

Liber de orice nelinişte, povară, supărare sau grijă.

Total abandonat! O, plăcută e odihna,

Când zăbovesc, aşteptând, la picioarele Lui binecuvântate;

Aşteptând venirea Oaspetelui divin,

Care va curăţi perfect lăuntrul fiinţei mele.

Iată! El vine şi mă umple, scumpul Duh Sfânt!

Eu, în El, sunt satisfăcut! Eu, în El, sunt împlinit!

Şi lumina din sufletul meu nu se va mai stinge

Atâta timp cât ţin legământul – abandonat Lui!

Anonim

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

20 Aprilie

Să se cureţe cu ea a treia zi, şi a şaptea zi va fi curat.             Numeri 19.12

Viţeaua roşie (4)

Să privim la cazul lui Petru! Din pricina încrederii în sine însuşi, s‑a lepădat de Domnul, iar când a cântat cocoşul, Domnul S‑a întors şi l‑a privit. Petru nu simţise gravitatea păcatului său, nici depărtarea sa de Hristos, până la acest moment; însă privirea Domnului i‑a străpuns sufletul. Sosise pentru el „cea de‑a treia zi“, iar privirea lui Hristos l‑a făcut să se retragă şi să plângă cu amar. Ea i‑a descoperit adâncimile depărtării sale de Domnul. A existat însă pentru el şi o „a şaptea zi“. Bucuria din inimă cu care şi‑a pus haina şi cu care a sărit în mare pentru a‑L saluta pe Domnul dovedeşte că fusese restabilit, că lucrarea din „cea de‑a şaptea zi“ îşi făcuse efectul. Cine era Cel care luase mănunchiul de isop şi care aplicase aducerea‑aminte a suferinţei Sale pentru chiar acel păcat? Era Omul curat!

După ce David a comis păcatul uciderii şi al adulterului şi când se străduia să uite fărădelegea sa, cine l‑a trimis pe profet pentru a‑i deschide ochii? A fost Natan trimis cumva pentru a‑l restabili pe David în favoarea lui Dumnezeu? Nu, ci pentru a face lucrarea celei „de‑a treia zi“ şi pentru ca sufletul său să se plece în agonie, strigând: „Am păcătuit împotriva Domnului“; „Curăţeşte‑mă cu isop şi voi fi curat“ (Psalmul 51.7)! Aceasta a fost lucrarea zdrobitoare din „cea de‑a treia zi“, când a fost conştientizat atât păcatul, cât şi eul respingător din care el izvorâse, acestea fiind judecate înaintea lui Dumnezeu, care nu imputase păcatul, ci care îl înlăturase. Nu era încă vorba de restabilirea comuniunii, ci de zdrobire şi de durere.

Însă în „cea de‑a şaptea zi“ a murit copilul. Din nou, isopul este înmuiat în apa curgătoare amestecată cu cenuşă şi sufletul este stropit. Acum David simte că nădejdile sale în Dumnezeu sunt reînviate. Starea lui reală (nu doar cea simţită) a fost pe deplin atinsă. „Dă‑mi înapoi bucuria mântuirii Tale“ (Psalmul 51.12). Acum el poate să‑şi spele faţa şi să se ungă, să intre în casa Domnului şi să se închine. Aceasta a fost „cea de‑a şaptea zi“.

F. G. Patterson

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

20 Aprilie

Text: Psalmul 119:9-16

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? îndreptându-se după Cuvântul Tău. Psalmul 119:9

PĂSTRAREA CURĂŢENIEI

Folosirea apei şi săpunului este esenţială pentru menţinerea curăţeniei şi igienei personale. Cei ce le neglijează, foarte curând ajung murdari şi nu vor mai fi acceptaţi în compania altora. Tot la fel, creştinii care neglijează Cuvântul lui Dumnezeu vor fi curând murdăriţi de relele din lumea aceasta. Pângărirea aceasta îi face nepotriviţi pentru părtăşia cu Domnul şi cu ceilalţi credincioşi. C.H. Spurgeon a spus despre un predicator că făcea baie de două ori pe zi. Când a fost întrebat de ce face două băi pe zi, predicatorul a răspuns: „Fac două băi pe zi, deoarece nu pot să-mi permit să fac trei”. Spurgeon a făcut următoarea aplicaţie: „Dacă cei care iubesc Scripturile vor fi întrebaţi de ce citesc Biblia atât de des, trebuie să răspundă cinstit: „Pentru că nu găsesc timp s-o citesc mai des”. El continuă să-şi exprime acordul cu cele spuse de Thomas a Kempis, care a zis, fără îndoială, referitor la Biblie: „Voi fi întotdeauna într-un colţ retras cu o carte în mână”. Spurgeon a subliniat că Biblia are un efect purificator asupra celor care o citesc şi o cred.Psalmistul a pus întrebarea: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?” Apoi el răspunde: „îndreptându-se după Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” Dacă cineva te va întreba de ce citeşti Biblia atât de des, oare poţi să-i răspunzi: „Pentru că nu găsesc timp s-o citesc mai des?” Avem nevoie în mod constant de curăţirea făcută de Cuvântul lui Dumnezeu. R.W.D.

Cuvânt curăţitor şi preţios,
Făgăduinţa ta-i adevărată.
Adevărul Tău e mai frumos
Si-mi tine inima curată. Anonim

Dacă studiezi cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu, puterea Lui curăţitoare va curge prin viaţa ta.

SĂMÂNŢA BUNĂ

Luni, 20 Aprilie 2015

Depărtează-te de rău și fă binele; caută pacea și aleargă după ea! Psalmul 34.14

Punctul de întoarcere

Era la sfârșitul secolului al XVIII-lea. O femeie nobilă, foarte bogată căuta cu orice preț pacea inimii. Crescuse în lux și fusese foarte răsfățată în tinerețea ei. Și în viața de căsnicie fusese copleșită cu toate bucuriile posibile. Savura lumea cu toate plăcerile și splendoarea ei. Dar în loc să fie mulțumită, devenea tot mai nefericită. Era cuprinsă de o dorință mare după adevărata pace.

Într-o zi ceru să fie adus un pantofar, pentru a-i lua măsura pentru o nouă pereche de pantofi. Întinse mândră piciorul, fără măcar să-l privească pe pantofar. Dar ceva de pe fața acestuia îi trezi interesul. Deodată întrebă: „Sunteți fericit?“. Mirat, omul răspunse: „Da, sunt cel mai fericit dintre toți oamenii!“.

După ce luă măsura, omul plecă acasă. Doamna însă nu putea uita fața acestuia, pe care se vedea clar pacea sufletească. A doua zi se duse la el pentru a-l întreba care era sursa păcii sale. Acesta îi răspunse bucuros: „Isus Hristos este pacea mea!“. Acel ceas a fost punctul de întoarcere în viața baroanei Juliane von Kruedener (1764-1824).

Și pentru tine, cititorule, acest ceas al zilei poate fi punctul de întoarcere către Mântuitorul care vrea să-ți dea pace în sufletul tău.

Sursa: Meditații primite prin Email, prin grija deosebită a unor surori devotate Domnului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.