Seminar despre tăcere (1)

Proverb-egipteanTăcerea capul filozofiei este. (Dimitrie Cantemir)

 1. Cuvintele bine gândite au rădăcina în tăcere adâncă. (Richard Wurmbrand)

 2. Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci ascultă şi toate tăcerile. (Richard Wurmbrand)

 3. Tăcerea este elementul din care se nasc lucruri măreţe. (Thomas Carlyle)

 4. Darul vorbirii este nimic, în comparaţie cu arta tăcerii. (Valeriu Butulescu)

 5. Am sângerat, dar am tăcut. Mi-au dat venin să beau şi l-am băut. (Alexandru Macedonski)

 6. Tăcerea nu-i o pauză în vorbire, ci o treabă în sine. (Herta Muller)

 7. În conversație, tăcerea își are momentele ei de aur. (George Danciu)

 8. Tăcerea unui om inteligent valorează mai mult decât 1000 de cuvinte ale unui prost. (Cato cel Bătrân)

 9. Din tăcere, se nasc gânduri mari, dar ascunse. (Victor Martin)

 10. Talentul se făureşte în tăcere, iar caracterul în vâltoarea vieţii. (Goethe)

 11. Un om care tace face o impresie mai bună decât unul care vorbeşte. (Dostoievski)

 12. Tăcerea capul filozofiei este. (Dimitrie Cantemir)

 13. Dumnezeu este prietenul tăcerii. (Maica Tereza)

 14. Tăcerea este virtutea nebunilor. (Francis Bacon)

 15. Tăcerea este sanctuarul prudenţei. (Proverb spaniol)

 16. Tăcerea e de aur. (Proverb latin)

 17. Cine tace e de-acord. (Proverb latin)

 18. Tăcerea este o tânără măritată care a înghiţit un os în ziua nunţii. (Proverb african)

 19. Mutul tace, dar le face. (Proverb românesc)

 20. Înţeleptul tace şi face. (Proverb românesc)

 21. Biruieşti mânia când taci. (Proverb românesc)

 22. Cărţile sunt dascăli tăcuţi. (Proverb unguresc)

 23. Tăcerea e sora amabilităţii. (Proverb arab)

 24. Cuvântul e de argint, tăcerea e de aur. (Proverb arab)

 25. La o întrebare prost pusă se răspunde prin tăcere. (Proverb indian)

 26. Tăcerea are glasul ei de înţelepciune – ascult-o! (Nicolae Iorga)

 27. Tăcerea înseamnă înţelepciune, dar să taci tot timpul nu e înţelept. (Proverb evreiesc)

 28. Tăcerea e floarea sfioasă a iubirii. (Heinrich Heine)

 29. Tot ce creează tace. Natura-şi deschide florile ei în cea mai adâncă tăcere. Numai distrugerea vrea gălăgie. Nu e războiul cel mai mare zgomot pe care-l face omul pe pământ? (Alexandru Vlahuţă)

 30. E greu să trăieşti printre oameni, findcă-i greu să taci. (Friedrich Nietzsche)

 31. Restul e tăcere. (William Shakespeare)

 32. Despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă. (Ludwig Wittgenstein)

 33. Tăcerea e cricul cuvântului! (Costel Zăgan)

 34. Omul trebuie să tacă sau să spună lucruri mai bune decât tăcerea. (Pitagora)

 35. Numai pentru laşi, tăcerea e de aur. (Valeriu Butulescu)

 36. Tăcerea va fi vorbirea veacului ce va să vină. (Sf.Isaac Sirul)

 37. Spiritele mari interoghează tăcerea. De aici şi de Dincolo. (Vasile Ghica)

 38. Ascultaţi vocea marii tăceri din noi. Dacă suntem pregătiţi să ascultăm, radioul divin emite fără încetare în noi, dar fără tăcere este imposibil să-l auzim. (Mahatma Gandhi)

 39. Prin tăcere Îl trădăm pe Dumnezeu. (Sf. Grigorie Teologul)

 40. E mai greu să taci decât să nu spui nimic. (Tudor Muşatescu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.