Succesorul spiritual al lui David Wilkerson: Mesaj radical pentru “generația iubirii de sine”

(Photo by kevin laminto on Unsplash)

by RACHEL SAMMONS

În cartea sa  It’s Time to Pray: God’s Power Changes Everything /E timpul pentru Rugăciune: Puterea lui Dumnezeu Schimbă Totul, pastorul Carter Conlon de la Biserica Times Square încurajează creștinii să se lepede de sine, egoismul, jertfind iubire  și pentru ceilalți, dar mai presus de toate să-L iubească pe Dumnezeu. Continue reading “Succesorul spiritual al lui David Wilkerson: Mesaj radical pentru “generația iubirii de sine””

David Wilkerson: Dumnezeu nu va renunța niciodată la tine

 Dumnezeu vorbește despre Sine în felul următor:

Şi totuşi Eu l-am învăţat pe Efraim [Israel] să meargă şi l-am ridicat în braţe, dar n-au văzut că Eu îi vindecam”(Osea 11:3)

    În limba originală versetul acesta sună astfel: „Am venit la ei în deznădejdea lor și cu gingășie i-am îngrijit prin locuri aspre și respingătoare. I-am luat în brațele Mele precum o doică!” Dar versetul șapte sună: „Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine.” Dar cuvântul „pornit” aici înseamnă „a atârna în suspans, a atârna în dubiu”. Continue reading “David Wilkerson: Dumnezeu nu va renunța niciodată la tine”

David Wilkerson – Creştininsm contrafăcut (1)

 (text în limba română)

Deschideți Biblia la Ioan capitolul 8:1-2

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.

Haideți să ne orprim la acest verset! Era sărbătoarea corturilor, iar Isus se afla în acel loc de două zile. După prima zi, foarte puțini au răspuns la mesajul Lui Isus. Continue reading “David Wilkerson – Creştininsm contrafăcut (1)”

PROPHECY David Wilkerson (1973): Împlinite, iar altele, în curs de-a se împlini

prophecy-1973-david-wilkersonDoamne Isuse, avem nevoie disperată de puterea Ta ca să fac ceea ce M-ai îndemnat să fac în ACEASTĂ SEARĂ.

Îți cer umil să-mi dai curajul și să mă ajuți să spun din inimă și fără frică – În Numele Lui Hristos. Amin!

Dumnezeu m-a așezat aici ca să vă avertizez de vremurile de persecuție care vin. Duhul Sfânt îmi este martor că această Adunare din această seară este avertizată acum și aici, de o vreme de persecuție intensă pentru toți credincioșii adevărați. Să vă pregătiți să fiți urâți, respinși, mințiți și batjocoriți. Continue reading “PROPHECY David Wilkerson (1973): Împlinite, iar altele, în curs de-a se împlini”

“David, vocea ta este mai frumoasă ca oricând”

siralexDavid Ricca a  supravieţuit atentatului de la 11 Septembrie 2001. 

Și s-a întors la Domnul cu ajutorul pastorului David Wilkerson

David Ricca s-a născut în New Jersey în urmă cu 37 de ani. A studiat Finanţe şi a devenit apoi expert în tranzacţii financiare la Bursa de Valori. Totul părea că merge bine în viaţa lui. Continue reading ““David, vocea ta este mai frumoasă ca oricând””

David Wilkerson: Marea Apostazie si Rămăşita sfântă

149467435_640Suntem noi această rămăşiţă a Domnului, care va fi găsită trăind în sfinţenie şi în teamă de Dumnezeu la venirea Sa?

David Wilkerson (1931-2011): „Toţi prorocii au văzut timpul sfârşitului şi au prorocit despre strângerea laolaltă a unui popor sfânt şi separat de ce e rău, care va avea o mare înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Daniel a primit „lucruri mari de la Domnul”, dar nu le-a putut înţelege. El a văzut că va veni o zi când o rămăşiţă sfântă, curată şi încercată, le va înţelege: 

Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.” (Dan. 12:10) Continue reading “David Wilkerson: Marea Apostazie si Rămăşita sfântă”