David Wilkerson – Creştininsm contrafăcut (1)

 (text în limba română)

Deschideți Biblia la Ioan capitolul 8:1-2

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.

Haideți să ne orprim la acest verset! Era sărbătoarea corturilor, iar Isus se afla în acel loc de două zile. După prima zi, foarte puțini au răspuns la mesajul Lui Isus.

Oamenii încă sunt batjocoritori la adresa Lui, întreg sistemul le împiedică orice reacție. Iar El se duce în prima noapte să doarmă pe Muntele Măslinilor. A doua zi de dimineață, foarte devreme, vine la Templu la trezorerie și începe să-i învețe din nou. Din nou se pare că nu prea sunt progrese, iar marea întrebare de pretutindeni, în Ierusalim, este: “Cine este omul acesta? Cine este totuși El? Pretinde că este Fiul lui Dumnezeu…, totuși, cine este omul acesta?

Toți cei din Ierusalim își pun aceeași întrebare cu privire la El. Nu e de mirare că ucenicii Săi erau cam dezamăgiți de ei și spuneau: “Învățătorule, ei nu vor să audă ceea ce Tu ai de zis: Fariseii își bat joc de Tine, conducătorii caută să Te omoare, norodul nu Te ascultă, mai bine hai să mergem într-altă parte.

Dar în a doua zi intervine ceva, precum o iluminare spirituală, se pare că în sfârșit Cuvântul pătrunde în ei. Uitați-vă la versetul 30:

“Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El.”

Parcă îi văd pe ucenici cât de entuziasmați erau: “În sfârșit o să fie trezire! Stăpâne, ei ascultă, în sfârșit ascultă!”

Dacă asta s-ar întâmpla astăzi și s-ar zice: “mulţi au crezut în El“, atunci am vedea pastori alergând înspre acea mulțime și mulți ar deveni îndată membri ai Bisericii baptiste nr.1, ai Bisericii penticostale nr.1… Ar fi aduși în biserică fără vreo întrebare în plus: “aceștia sunt credincioși”, li s-ar fi spus că ei sunt copiii Dumnezeului Cel Viu, împreună moștenitori cu Isus Cristos. Ar fi fost primiți ca membri, pentru că, așa cum scrie aici: “mulţi au crezut în El“. Ar fi fost numiți creștini, li s-ar fi spus că ei sunt fii ai lui Dumnezeu, cu toate drepturile din Biblie.

Dar nu așa se întâmplă cu Isus… Ar putea El accepta o credință falsă? … o spiritualitate contrafăcută? Isus se uită la ei și vede că ceva nu merge bine… Și aproape că zice: “Stați o clipă, opriți-vă! Știu că voi, ucenicii, sunteți entuziasmați, dar ceva nu este bine!

Când Domnul a început să mă lumineze în legătură cu acest capitol, El mi-a arătat mântuirea într-o lumină nouă. Și despre aceasta aș vrea să vă vorbesc în această seară.

El a spus … (atunci): “Nu vă grăbiți cu acești “credincioși !” Ei nu vin la Mine din toată inima lor, de fapt este vorba de un duh de minciună aici, și o să-l judecăm după Cuvântul Meu.”

Acum vreau să vă uitați la versetul 31: “Și a zis Iudeior” Căror iudei? Celor care “crezuseră” în El.

Haideți să trecem acum la versetul 55! Priviți ce a spus Isus acestor credincioși:
“Voi totuşi nu-L cunoaşteţi… Eu Îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui.

Acum, începând cu versetul 30 până la sfârșit, veți vedea că Isus întotdeauna vorbea cu acești iudei “credincioși” care spuneau că cred în El.

Uitați-vă la ultimul verset: Ei au luat pietre să arunce în El! … Așa avea să sfârșească acești “credincioși“: luând pietre pentru a arunca în El… Deci știm (înțelegem) că ceva este greșit, Isus îi numește mincinoși.

Acum ascultați-mă bine: Domnul nostru nu a avut nimic de-a face cu credința superficială! Nu are nimic de-a face cu ea.

El spune: “Oamenii aceștia sunt ipocriți! Ei spun că au credință în Mine, dar Cuvântul Meu nu i-a atins, Cuvântul Meu nu și-a găsit loc în ei, ei doar își dau un consimțământ cu mintea!
Știți că sunt astăzi oameni ca acești iudei? Oamenii care spun: “Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu i că El a fost Dumnezeu întrupat.”

Ei pot crede în orice promisiune din Biblie, ei cred totul… că Isus este Domn… Ei susțin totul de parcă ar zice “AȘA ESTE!” … Și totuși își văd de drumul lor. Nu sunt atinși niciodată; niciodată! Cuvântul nu produce nimic în ei! Își aleg propriile căi și merg pe drumul lor, susțin că sunt credincioși, dar Cuvântul nu și-a găsit loc în ei și, potrivit Domnului Isus, Ei nu sunt mântuiți !!!

Pot accepta cu mintea: “Da, Isus este Fiul lui Dumnezeu, fiecare cuvânt pe care El îl predică este adevărat!” – Însă acest Cuvânt nu a rămas în inima lor, nu se pot aștepta ca acesta să producă ceva în inima lor – sunt mulțumiți cu starea lor. Vă spun că Domnul Isus este intransigent, Îl putem vedea pe Isus venind aproape mânios împotriva acestor oameni care spuneau că sunt credincioși. De atâtea ori a fost blând, a plâns. Dar acum Domnul s-a mâniat pe acești “credincioși” … Acum vă spun că dacă Domnul Isus ar sta în această seară aici, în locul meu și s-ar uita la această audiență, la noi, cei care ne numim credincioși…  Mă întreb “Isus pe câți i-ar arăta cu degetul și ar spune: “Nu! Mincinosule, ipocritule!“?

De fapt, mesajul din seara aceasta este cu mult mai puternic decât atât. Poziția înaltă, fără compromisuri, pe care stă Domnul înaintea celor care susțin că sunt credincioși, mi-a dat curajul pentru a ajunge să înțeleg ce se întâmplă în Biserică –
În Biserică sunt numeroase converitri contrafăcute. Nenumărate!!!

Mesajul Evangheliei a ajuns atât de diluat încât până și demonii se simt confortbil în multe dintre biserici în zilele noastre! Sunt demoni care ar zice “Amin!” la tot ce se predică în public. Dacă nu mă credeți, dați-mi voie să vă citesc: “Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci; dar și dracii cred… și se înfioară!

Chiar și demonii cred că Dumnezeu este Domn și tremură. Ce s-a întâmplat cu termeni precum “S E P A R A R E“, “A IEȘI din mijlocul lor“, “să te separi de lume, să fii curat și să nu te așezi pe scaunul celor batjocoritori“?
Știi că biserica seamănă mai degrabă cu Hollyood decât cu Isus?

O să vă demonstrez asta: este pentru că avem “CÂINI LACOMI“, la amvon. Veți spune că este un cuvânt dur… Ei bine, eu nu am spus-o atât de bine ca Isaia. Am să vă arăt ce s-a întâmplat cu Biserica lui Isus Hristos din zilele noastre, și de ce avem această falsă spiritualitate! Și de ce avem acest fel de imitație pe care o adoptă falșii “creștini” care Îl laudă pe Dunezeu și spun: “Oare nu este lucrul acesta minunat?” … Dar vă spun că așa ceva este de la diavol –

10. Toţi păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toţi sunt nişte câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi şi le place să doarmă.
11. Totuşi sunt nişte câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: –
12. “Veniţi – zic ei – am să caut vin, şi ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău!” – (Isaia 56:10-12)

“Prosperăm astăzi, vom prospera și mai mult mâine. În fiecare zi este la fel și o să fie și mai bine în ritmul acesta.”

Dar priviți ce scrie aici: “Păzitorii sunt fără pricepere! Toți sunt câini muți! Nu mai pot să latre!

Ascultați-mă acum… priviți-mă în ochi! Dumnezeu m-a chemat să fiu păstor, să predic Evanghelia, să fiu păzitorul Casei Sale… “Să latru.” În Casa Lui. Și latru în această seară! Latru! El a spus că doar cei muți, cei care își caută propriul interes, visele lor, sunt leneși… Ei stau tolăniți…

Știu că multă lume din ziua de-acum nu dorește genul acesta de predică, dar nu încerc să fac dup placul mulțimii! Dacă te vei duce într-o biserică unde vei găsi un om care încearcă să te trezească și spune: “FĂRĂ PĂCAT!“, și strigă, și latră… mulțumește Domnului pentru el! Mulțumește-i Domnului pentru el!
De fapt, la multe amvoane, în ziua de azi, nu mai găsești lătrat împotriva păcatului.

Dacă am fi avut păstori care să latre și să stea tari înaintea mulțimii aflate în împietrire, să stea înainte cu Cuvântul lui Dumnezeu și să le spună “asta e PĂCAT aceasta e greșit, aceasta nu e de la Domnul, e de la Diavol!” … am fi depășit limitele acestui loc, am fi ieșit afară de mult timp… N-am fi fost aici!

Dar păstorii au mers la culcare, păstorii s-au preocupat să construiască clădiri de biserici mari… Încearcă să ajungă a avea cea mai mare biserică din lume… Ei încearcă să construiască super-clădiri…, să aibă mii de oameni la școala duminicală… Dar copiii lor merg în iad!

Ei nu pot să latre, sunt tolăniți în păcat… Caută împlinire în sine… Iar în timp ce ei dorm, dușmanul a venit și a semănat o Evanghelie contrafăcută, un amestec…

..

2 thoughts on “David Wilkerson – Creştininsm contrafăcut (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.