Aurel Gheorghe – Teama de Dumnezeu și cazul Caracal

A ieșit la iveală starea păcătoșeniei poporului român, a națiunii române, care se pare că a ajuns la o culme cu acest caz de la Caracal. Însă judecata lui Dumnezeu este gata să vină nu numai peste România, ci și peste întreaga Europă…

 

Aurel Gheorghe: SEMNELE VREMURILOR, 26 AUGUST ’18

Genoa bridge disaster

Căci harul lui Dumnezeu … ne învață s-o rupem cu păgânătatea si cu poftele lumesti  si să trăim in veacul de acum cu cumpătare, dreptate si evlavie, asteptând  fericita noastră nădejde si arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu si Mântuitor Isus Hristos.
El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege si să-Si curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuieste si mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. (Tit, 3: 11-15)

În luna August, semnele vremurilor, ne îndreaptă foarte puternic spre  acele zile de dinaintea  Răpirii

Continue reading “Aurel Gheorghe: SEMNELE VREMURILOR, 26 AUGUST ’18”

Semnele vremurilor, mai-iunie 2018, actualizare

by Aurel Gheorghe

1. Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.

2. Drept răspuns, Isus le-a zis: “Când se înserează, voi ziceţi: “Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.”

3. Şi dimineaţa, ziceţi: “Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât.” Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?

4. Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat şi a plecat. Continue reading “Semnele vremurilor, mai-iunie 2018, actualizare”

TIMIȘOARA: Conferință și prezentare de carte

Aurel Gheorghe:  ”Răpirea Bisericii”

Fiul omului, vorbeşte copiilor poporului tău şi spune-le:

Când voi aduce sabia peste vreo ţară, şi poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare şi-l va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna din trâmbiţă şi va da de ştire poporului, şi dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri, şi va veni sabia şi-l va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiţei, şi nu s-a ferit, de aceea, sângele lui să cadă asupra lui; dar, dacă se va feri, îşi va scăpa viaţa(Ezechiel 33:2-5) Continue reading “TIMIȘOARA: Conferință și prezentare de carte”

Aurel Gheorghe: De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?

Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.”
Şi dimineața, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este rosu-posomorât.”

Fățarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiți, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?” (Mat. 16:1-3)
Continue reading “Aurel Gheorghe: De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?”

T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt

 

Creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt nu sunt superiori celorlalți, de aceea trebuie să rămână smeriți și să caute umplerea continuă cu Duhul!

9. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Continue reading “T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt”

Semnele vremurilor – actualizare – Februarie 2018

by Aurel Gheorghe

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.

Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, Continue reading “Semnele vremurilor – actualizare – Februarie 2018”

T. 19: Botezul cu Duhul Sfânt – primit doar prin credință

by Aurel Gheorghe

Botezul cu Duhul Sfânt nu este un rezultat al eforturilor omenești, ci un act de îndurare al lui Dumnezeu prin care răspunde celui ce-L cere cu stăruință.

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide!
Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.
Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? 
Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte?

Continue reading “T. 19: Botezul cu Duhul Sfânt – primit doar prin credință”