Paradoxuri în planul lui Dumnezeu

Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.” PSALM, 78.2.

CONVENŢIA  BAPTISTĂ CU NR. 100 –

ZIUA A TREIA, 2 SEPTEMBRIE 2012

Daniel Brânzai predicând la Cleveland

.

M E S A J   P E N T R U  D I A S P O R A   R O M Â N E A S C Ă

In seara aceasta voi spune trei pilde. Foarte periculos e  să spui o singura pildă pentru că pilda depinde nu numai de abilitatea celui care o spune, dar depinde şi de capacitatea celui care o ascultă. Si poti s-o interpretezi gresit. E un risc ca mesajul din seara aceasta să fie interpretat greşit. Stiu de dinainte, e foarte periculos ceea ce fac acum, in seara aceasta, veti vedea de ce.

 Ce asteaptă Dumnezeu de la diaspora românească?

Aceasta e intrebarea la incheierea acestor 3 zile de Conventie, acesta este mesajul grupat in cele trei pilde, si vreau să vă spun de la inceput că lucrurile nu sunt aşa cum par, lucrurile nu sunt aşa nici cum am vrea noi, ci sunt aşa cum le asează si cum le vrea Dumnezeu să fie, spre surpriza noastră de foarte multe ori. Continue reading “Paradoxuri în planul lui Dumnezeu”

Ultima generaţie ! – de Liviu Ţiplea

Congresul Baptistilor din USA si Canada  – ZIUA A TREIA  – Duminică, 2 Septembrie 2012

Cleveland 2012

Ascultă, poporul meu, învăţăturile mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele! Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,  nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.” PSALM, 78.1-4

.
– Sărbătorind  şi mărturisind lucrările Domnului în fiecare generaţie –

.

M E S A J U L    D O M N U L U I   
.

  Transmis prin  Liviu ŢIPLEA pastor al Bisericii “Betania” din Los Angeles
.

Câti ne dăm seama că este intr-adevar un moment istoric al generatiei  din care facem parte si noi. Este cu adevărat un popas istoric, jubiliar, si am venit din toate părtile să mărturisim laudele, puterea si minunile lui Dumnezeu. Numele lui să fie slăvit. Amin. Continue reading “Ultima generaţie ! – de Liviu Ţiplea”