Ajutor pentru cei cu incertitudini, de tipul lui Vasile Tomoiagă

TraCredintaSuficiența – o problemă vitală

Sațietatea e o stare de cumpătare, de dreptate și de evlavie, la care este chemat să adere creștinul. Normalitatea în creștinism este cumpătarea, echilibrul, sațietatea, a te mulțumi cu strictul necesar pentru trup, pe de o parte. Dar, cu totul altfel stau lucrurile în domeniul spiritual, unde trebuie să avem vasul nostru plin până la refuz, pentru a da înafară râuri de apă vie de care trebuie să fim umpluți. Și, într-un fel, nici nu mai este loc pentru alte surse sau resurse.

Suficiența –  este, de asemenea, o stare care trebuie să ne cumpănească viața de creștini; se impune creștinului să fie vigilent, el trebuie să fie ghidat de Duhul și de Cuvântul Sfânt al Bibliei.

Mă feresc aici să spun “sfânta scriptură”, ci Biblie, nu pentru că nu ar fi corecte ambele exprimări, dar zic astfel deoarece sunt mulți (dintre cei lipsiți de discernământ duhovnicesc)  care numesc „sfântă scriptură” și alte screiri înafara celor 66 de cărți canonice ale Bibliei,  ci și scrierile vechi ale altor religii și chiar tradiția și obiceiurile ortodoxe, fie ca practică, fie ca scrieri strânse între coperțile unor cărți de catehéză ortodoxă (instruire religioasă care contravine Evangheliei Domnului Isus relatată de către cei patru evangheliști -Matei, Marcu, Luca și Ioan, deci  neconformă scripturii NT). 

Biblia este suficientă, ceea ce trece peste ea este de la Diavolul. Ceea ce este în contadicție cu Biblia nu vine de la Dumnezeu, este de la Cel Rău. Și Domnul Isus a dat răspuns, când a fost ispitit de Satana și oamenii acestuia, cu aceste cuvinte: “ESTE SCRIS“, și indica ce anume spune Scriptura. 

Iată că acum sunt unii „creștini” – cum a fost cazul tânărului Vasile Tomoiagă – care abandonează   Sfântă Scriptură (Biblia), blocați fie de o incertitudine, sau  poate de o avalanșă de incertitudini, și nu mai găsesc potrivit să caute un răspuns bun (dintr-atâtea care sunt pe paginile Bibliei) și lasă Calea și credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Cel Rău vine cu nerușinare să ne abată de la calea vieții cu Isus și de la credința în El. Și în ce situație ajung? Ajung de batjocoresc ceea ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte.(Iuda, 3;10)

Credința și calea, ca de altfel toată Evanghelia și viața, sunt strâns legate de Persoana și Jertfa lui Isus Cristos. Dacă citiți mărturia lui Petru de la Rusalii (Fapte 2), ca și învățătura dată prin apostolul Pavel care zice: n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.” (1 Corinteni, 2.1-2), vedem că pentru un creștin, primordial este „să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.” (Coloseni, 2.2-3)

Iar Domnul Isus a spus că este cu noi și în noi, în cei care au credință și faptele credinței.

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” (Ioan, 16.13-14)

Copiilor Domnului, apostolul Ioan le scrie „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.[ …] Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru… și n-aveți trebuință să vă învețe cineva….” (1Ioan, 2.15;20; 27)

Fraților, să nu uităm nici o clipă că „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei, 3.16-17)

Apostolul Pavel, pe Timotei îl descrie și prin aceste mărețe cuvinte: „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.”

Într-alt loc ni se spune să nu avem mulți învățători printre noi. Vă aduceți aminte de această chemare: „A venit Învăţătorul şi te cheamă.” (Ioan, 11.28)

Fraților, să venim doar la Acest Învățător și El ne va lămuri toate lucrurile, așa  cum a făcut-o cu cei doi ucenici în drumul lor spre Emaus.

Doamne ajută și dă izbândă! Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.