Dumnezeu vorbește

 

AscultaDumnezeu vorbeşte, însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.” 

Iov 33:14

.

 Fii pregătit  să-L auzi pe Dumnezeu!

.

Oamenii cred mult mai ușor niște iluzii, închipuiri și vise, sau superstiții, care nu sunt nimic altceva decât minciuni ticluite de Cel rău și slujitorii săi, însă sunt cât se poate de sceptici și tari la cerbice în fața adevărului și-a evidenței. Dacă se svonește că s-a întâmplat cutare sau cutare lucru, omul e înclinat să creadă deîndată că chiar așa o fi fost. Se aud povești cum că ba la o Mănăstire, ba la alta, sunt icoane sau rămășițe de sfinți care aduc beneficii celor care se încred în astfel de lucruri, iar oamenii speră că ar fi posibil și adevărate ca acele lucruri moarte să le aducă binecuvânatarea dorită de ei. Dar cineva cu scaun la cap, cum se zice, despre astfel de oameni și lucruri, ar avea certitudinea că nu sunt în regulă, că nu poate materia să-l înlocuiască pe Dumnezeu –  Singurul care face minuni. (Psalm, 72)

 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! – Psalm 72:18

Dar cu totul altfel stă treaba, însă, când e cazul să creadă în Creatorul universului, în Dumnezeu, Dumnezeu vorbesteîn Cel nevăzut, care stă pe tronul Universului, în lumea de dincolo de tot ceea ce se vede, dar care pe de altă parte este pretutindeni, Omniscient și Atotputernic. Căci El este Cel care S-a întrupat în om, în Fiul Său, Isus, numit și Emanuel – Dumnezeu este cu noi.

Cei care-L cunosc pe Dumnezeu, știu că El este “Sfânta Treime”, manifestat în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt – „Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” (1 Corint., 17)

Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. (Petre Țuțea)

Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. (Albert Einstein)

Nu aș fi crezut niciodata in Dumnezeu dacă nu ar fi existat crucea…Într-o lume a durerii, cum ar putea cineva sa se închine unui Dumnezeu care nu simte durerea? (John. R. W. Stott)

Dar pentru oameni e prea de tot să creadă ceea ce spune Cuvântul Sfânt, că Mântuitorul Isus a spus:

„Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Matei 28:20

Însă nici omul cu simț de răspundere nu-și abandonează proiectele sale, ci le urmărește și le perfecționează mereu. Dacă în septembrie 2004 s-a fabricat prima Dacie Logan în România, un proiect ambițios care a început cu câteva variante oarecum anoste ale aceluiaș model, dar, care, a ajuns astăzi în 2013 la situarea în topul celor mai bine vândute mărci de autovehicul, închegat în diferite tipuri constructive de succes, ocupând, între autovehiculele similare, locul 5 în topul celor mai vândute mașini în Europa. De pildă, în 2011, Dacia Duster ocupa locul II în cele mai vândute mașini în Franța, cu 51.612 mașini, pe primul loc fiind Peugeot 3008 cu 53.297 mașini vândute, pe locul 9 fiind binecunoscuta firmă Toyota, cu modelul RAV4, cu 6.489 mașini vândute.

 Credeți cumva că Dumnezeu își neglijează creațiunea Sa? Pe om, coroana creației? Dimpotrivă, El spune că un fir de păr nu cade omului fără știrea Lui. Isus i-a întrebat însă pe ucenicii Săi:

Când v-am trimis fără pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei. (Luca, 22.35)

Dar care este atitudinea omului în zilele noastre?

Omul a ajuns nepăsător față de Dumnezeu, Îl ignorează și-L reneagă pe orice cale.

Societatea Biblică Franceză nu instalase bine un stand de literatură creștină, în Paris, oferind Biblii trecătorilor, pentru ca, la un miment dat, sosind un grup de tineri plini de sine, să înceapă a-l batjocori pe vânzătorul credincios:

– Demintează-ți chioșcul ambulant! Această carte veche este de mult demodată. Nimeni n-o mai citește!

Vânzătorul, calm, s-a dus la liderul grupului și i-a spus cu blândețe:

– Să știi că în această carte Dumnezeu îți vorbește personal!

– Ce, mie? Dă-mi cartea, vreau să mă uit dacă e adevărat!

Tânărul batjocoritor, pe nume Philippe, luă o Biblie, o deschise la întâmplare, a citit o propoziție din acel loc, s-a făcut alb ca varul și a pus-o tăcut la loc.

– Ce s-a întâmplat, Philippe, l-au întrebat ceilalți?

Într-un târziu, stupefiați, au aflat că el deschisese Biblia tocmai unde scrie aceste cuvinte: „Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”? (Ioan, 14.9)

Dumnezeu vorbește fiecărui om, în parte, prin Biblie. El ne cunoaște  și ne iubește. Dumnezeu se interesează  de viitorul nostru veșnic, însă ascultarea și alegerea ne aparține.

S ă-L  a s c u l t ă m !   Amin.

Isus este Dumnezeu este cu noi, Emanuel, și El spune adevărul, caci El „este calea, adevărul și viața.” – Glorie lui Dumnezeu! Amin. (Ioan, 14.6)

Vorbeşte-ne, Isuse, cu dulcele Tău glas,
Şopteşte-ne-n iubire: „Eu singuri nu vă las.”
Inima ne-o deschide s-auzim vocea Ta;
Cu laude ne umple-n Tine-a ne bucura.

Vorbeşte-ne Isuse, ne spune iubitor:
„Prin adevăr fiţi liberi, mereu învingători.”
Vorbeşte-ne o, Doamne, mereu cu dulce glas,
Să-Ţi auzim şoptirea: „Eu singuri nu vă las!”

L-ai Tăi urmaşi vorbeşte, condu-i pe drumul sfânt,
Şi dă-le bucurie, ţine-i treji pe pământ.
Fă ca în consacrare să-Ţi dea toţi viaţa lor;
Ca la a Ta venire, să Te-aştepte cu dor.

Vorbeşte-ne ca-n timpuri, arată-Ţi voia Ta,
Să ştim ce-i datoria, gustând iubirea Ta.
Mărire să-Ţi dăm Ţie şi pacea s-o vestim
 Şi să-Ţi călcăm pe urme, ca să Te preamărim.

2 thoughts on “Dumnezeu vorbește

  1. Pingback: Dumnezeu vorbește! | Revista ARMONIA - Saltmin Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.