Pachetul „invizibil” al harului, de la ușa inimii tale

Dumnezeu cu harulVă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Ioan. 14.27

Credința în Harul Lui Dumnezeu 

Astăzi, pe unul din pereții Casei de odihnă unde sunt cazat, din Tabăra de tineret creștin – Tabăra Voroneț (Camp Cristiahttp://www.cristia.ro/), am observat înrămată o imagine “peisaj de munte” și un text, cuvinte care mi-au captat toată atenția: 

Vă las pacea, vă dau pacea Mea.” Ioan. 14.27

Această promisiune, cuvânt profetic al Domnului Isus, m-a inspirat să meditatez la “Un pachet al harului” lui Dumnezeu.

Vedem cum sistemele înțelepciunii omenești, mereu, apar și dispar, regate și imperii se vor ridica și vor cădea, însă, în orice vreme a fost și va fi Cineva care rămâne în veac, Isus Hristos, El este calea, adevărul și viața. (Ioan.14.6)

De ce? Pentru că “Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.” și deoarece „El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare”. (1 Corinteni, 1.30)

Solomon, metitând la adâncimile vieții omenești, într-o zi a constatat: Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.” (Eclesiastul 7:29)

De aceea Dumnezeu, ca să răscumpere omul din starea de păcat, pentru a-l restaura, L-a trimis în lume pe Singurul Lui Fiu, la vederea căruia Ioan Botezătorul a exclamat:

Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!(Ioan, 1.29), nu jerfele de miei, viței și alte animale aduse de om și arse pe altar înaintea Domnului, iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. Vina păcatului a fost plătită de Omul Isus, nevinovat, de Sângele Său scurs pe Crucea de lemn ridicată în Ierusalim,  pe Dealul Căpățânii, cu mai bine de 2.000 de ani în urmă. 

Dumnezeu îi va socoti „neprihăniți”pe acei oameni, oricare dintre noi, dacă „credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.”(Romani, 4.24-25)

Credința și beneficiile ei

Te întreb dacă ești pregătit să mergi la cumpărături (shopping) prin credință?

Înainte să mergi la shopping, te pregătești cât de cât. Te gândești,  dacă într-adevăr dorești să faci deplasarea. Te gândești ce ai vrea să ai, ce să cumperi, ce bani ești dispus să cheltui etc.

Când îți vii în fire, și te gândești la Dumnezeu, cauți să-ți liștești inima și cugetul și să metitezi la ce vei putea obține apropiindu-te de El mai mult.

Te gândești: ce doresc de fapt de la Dumnezeu?

El, așa cum a promis, poate să-ți ofere multe, nespus de multe binecuvântări. Ce anume cauți acum să primești. Mergând la shopping, la Big Mall-ul gestionat de Însuși Dumnezeu, trebuie să cunoști care este oferta Lui: iertarea, curățirea de păcate, regenerarea-restaurarea, răscumpărarea-mântuirea, lumina, pâinea vieții, viața veșnică, înțelepciunea etc.

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.(Ioan 14:6)

Care sunt primii pași când te pui în mișcare pentru acest shopping?

  • care-i calea de apucat? – Isus Hristos: „Eu sunt Calea…”;
  • ce ușă voi alege a o deschide? – Isus Hristos: „Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit” (Ioan, 10.9)
  • cum voi achita, cum voi plăti ceea ce doresc să obțin de la Dumnezeu? – prin Isus Hristos: „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” (Ioan, 15.7)

Cum intrăm în această stare de har?

  • Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.” (Romani 5:2)

Vrăjmași sau prieteni ai Domnului

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.(Romani, 5.1) NUMAI cei care se împacă cu Dumnezeu prin credință și pocăință vor avea în dar PACEA promisă de Domnul Isus, căci ei nu vor mai veni la judecată, căci:

Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.(Ioan.3.18-21)

Valuta (Currency) recunoscută pe piața duhovnicească

  • credința în Isus Hristos și pocăința de faptele imorale ale fărădelegii:

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.(Romani, 6.23)

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.(Ioan, 3.23)

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.(Efesei, 2.8)

  • Numele Lui ( „fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.” 1 Ioan, 2.12)
  • neprihănirea lui Isus: păcatele aduse la El, ca schimb îți dă neprihănirea Lui „… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”(Galateni, 2.20)

O particularitate importantă

Darul  (harul) lui Dumnezeu, în Isus, îl primim la pachet, sigilat prin legîmântul pe care-l încheiem cu Dumnezeu în Sângele Lui de la Cruce. Primim un întreg – pe Isus viața noastră, cu tot ce este El înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.

Dacă ne lipsește ceva care e „El” – ISUS, pacea, lumina, sau înțelepciunea, sau oricare dintre roadele Duhului („dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor” – Gal.5.22-23), nu le putem primi decât împreună cu celelalte, nu putem avea numai bucuria, dragostea sau pacea, ci trebuie să le avem și să le prețuim (ca talanți pe care să-i punem în negoț) șîndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor,i pe celelalte calități duhovnicești care se văd și le manifestăm în relațiile de părtășie cu ceilalți, iar acestea ne vor aduce iubirea, bucuriași pacea de la Domnul care a spus Vă las pacea, vă dau pacea Mea.

Pacea ne-o va lăsa în inimă, Domnul Isus, în schimbul păcatelor noastre, atunci când venim la Isus cu credință și pocăință, și vom trăi în ascultare de El, trăind prin faptele bune pregătite de El pentru credincioșii care-și pun nădejdea în El.

Glorie Domnului Păcii, Isus Hristos! Amin.

One thought on “Pachetul „invizibil” al harului, de la ușa inimii tale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.