Încurcătura unui înțelept

Text aramaiccăci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos

Evanghelia Ioan, 1.17

O CARTE DE ÎNVĂȚĂTURĂ evreiască istorisește despre un înțelept foarte cunoscut, că atunci când se afla pe patul de moarte, au venit ucenicii lui să-l viziteze. Văzându-i, înțeleptul a început să plângă.
– Lumină a poporului, îi spuseră ei, coloană a templului, daltă din cele mai ascuțite, ce motiv ai să plângi?
– Dacă ar fi vorba, le-a răspuns înțeleptul, să mă înfățișez în fața unui rege pământesc, care astăzi trăiește și mâine nu va mai fi, a cărui pedeapsă cu moartea nu are în ea ceva absolut, pentru că aș putea să-l potolesc cu cuvintele mele sau să-l câștig cu bani, nu aș plânge. Dar eu trebuie să mă înfățișez în fața Regelui regilor, a Sfântului binecuvântat de El, care trăiește veșnic și pe care nu-L pot convinge cu vorba sau  câștiga cu bani. În fața mea se deschid două căi: fericirea Edenului sau pedeapsa veșnică, fără ca să știu pe care din aceste două voi fi purtat.
Așa se plângea acel înțelept care vedea dreptatea lui Dumnezeu, dar nu cunoștea harul Său în Isus Hristos.

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.  Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.

(Romani, 3.23-24)

Încurcătura acelui înțelept, este specifică multor oameni, care încă nu au primit cu simplitatea credinței grațierea-harul lui Dumnezeu adusă prin Fiul Său.

Pentru a deveni un copil al lui Dumnezeu este de ajuns să-L primești pe Isus Hristos ca Mântuitor: “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan, 1.12-13)

Cine crede în Isus Hristos, Îl posedă ca viață: “Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” (1 Ioan, 5.12)

Un astfel de om credincios intră în legătură cu Dumnezeu ca un copil preaiubit al Lui. Firea omului nu contribuie cu nimic la aceasta, totul este din Dumnezeu. Un astfel de om este născut din Dumnezeu; el este părtaș la natura divină.  Începând de atunci, el este în lumină; el poate să se bucure de părtășia cu Dumnezeu; el are gândurile lui Dumnezeu; el este făcut potrivit pentru cer.

Un astfel de om înțelege harul lui Dumnezeu care i-a fost dat în Isus Hristos. El poate să fie un om mulțumitor și un adorator.

Vino și tu la Isus. Privește la Jertfa de la Cruce, crede în El și vei fi mântuit!

Sursa foto: paleografia.wordpress.com

Sursa: Sămânța bună (GBV)

One thought on “Încurcătura unui înțelept

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.