Primăvara – curățirea de care este nevoie în viața omului

Pocaiti-va„…prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru”

 Tit, 3.3-4

.

.

Numai umbra, nu o poate spăla!

(Expresie folosită la o reclamă pentru săpun)

Revistele auto de specialitate dau unele sfaturi posesorilor de automobile, demne de urmat, dar din cauza crizei financiare, omul, are tendința să nu ia măsurile necesare la  sosirea timpului de primăvară. Specialiștii recomandă schimbarea filtrului de aer, a uleiului și a filtrului de ulei. Sigur, această reglementare  este oricând necesară după acumularea unui număr de km parcurși sau ore de funcționare însumate.

Filtrul de aer, dar cu cât mai mult uleiul de ungere, proaspăt, are o importanță deosebită privind buna funcționare a motorului, în economia activității lui?

Umbra..Povestea cineva că a văzut o reclamă pentru săpun. Cu săpunul în mână, un copil privea la propria sa umbră, iar sub reclamă  scria cu litere mărite: “Numai umbra, nu o poate spăla!

Meditând la această idee, ne putem gândi fiecare la faptul că, noi oamenii, purtăm o umbră întunecoasă: păcatul.

Așa cum lumina soarelui ne arată umbra noastră, tot așa este cu privire la păcat, atunci când venim în lumina Sfintei Scripturi, “vedem” umbra vieții noastre, adesea necunoscută de oameni, doar de către noi și Dumnezeu.

Adevărul este că mulți oameni nu se gândesc deloc la păcat, pentru simplul motiv că ei nu citesc Biblia. Dar astăzi mai mult ca oricând trebuie să-L ascultăm pe Dumnzeu, citind și luând aminte la Cuvântul Său – Biblia.

ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele Său

(Apocalipsa, 1.5)

Umbra cea rea, păcatul, care îl pune de fapt pe om într-o “umbră”, într-o lumină proastă înaintea lui Dumnezeu, își are izvorul în inima omului. De acolo (din inimă) trebuie să înceapă procesul curățirii primăvăratice. Zic, primăvăratice, deoarece în acest anotimp natura adormită pe timp de iarnă, reînvie la viață, înverzind și înflorind în mod festiv, de sărbătoare.

Însă Scriptura, cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, proclamă marele adevăr că unicul mijloc de curățire al păcatelor noastre este sângele Mântuitorului Isus. La cruce, acest sânge a curs pentru spălarea și iertarea păcatelor noastre.

O, dacă ar înțelege toți cititorii noștri, că umbra păcatului nu o poate spăla decât numai sângele lui Isus, jertfitor.

Apostolul Pavel vorbește despre o curățire, despre o neprihănire și îndreptățire ca aceea primită și avută de către părintele credincioșilor, Avraam.

Credința lui Avraam „i-a fost socotită ca neprihănire.” Iar apostolul extinde accesul la acea stare pentru toți cei care au credință în “Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos”  deoarece Isus  “a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” –  prin credință.

De aceea credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire.”  Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”;  ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Romani, 4.22-25)

Totul și toate cele bune, duhovnicești, se petrec pentru omul care are credință și care îl duce prin credință la o stare de curățire. Glorie Domnului Isus!

Doamne Isuse, Te rog, lasă ca sângele Tău să mă curățească de tot păcatul făcut; prin credință și pocăință, iartă-mă. Amin.

Sursa foto 2: douafetecucuiete.wordpress.com

One thought on “Primăvara – curățirea de care este nevoie în viața omului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.