MODELUL DE URMAT

George Danciu

Călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Cristos.(1 Corinteni, 11.1)

Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi.(Filipeni, 3.17)

                                                                                     APOSTOLUL PAVEL

 .

CE MODEL URMEZI?

În Mileniul Trei al Erei Creștine suferim acut de o mare Criză –  Criza de Modele, de acele modele demne de urmat de tânăra generație.

Putem intreba și sonda, în care domeniu există acum oameni  modele de urmat? Televiziunea informează ce se întâmplă în lume și promovează diverse modele, dar ele, în fapt, nu corespund, căci nu sunt demne de urmat.

Până la un punct sau doar pentru un aspect al vieții lor, ar putea să fie un model pentru alții, deoarece la o cercetare mai atentă a vieții sale vom constata că el nu e un model.

În acest sens, mă gândesc la sportivul român Horia Tecău, promovat peste tot în lume de mass media, care a câștigat în 29.01.2012, la dublu mixt, împreună cu americanca Bethanie Mattek-Sands, turneul de Mare Șlem de la Melbourne. Și e primul român care a intrat în această galerie a campionilor după 40 de ani, cf. Gazeta Sporturilor (Ilie Năstase la mixt la Wimbledon-1972; Virginia Ruzici, în 1978, la Roland Garros, însă la dublu fete).

De ce îl remarc ca un posibil model – până la un punct – pe Horia Tecău? Deoarece el a rămas tenace pe fâșia îngustă a preocupărilor și pregătirii și antrenării îndelungate de la vârsta copilăriei și până la 27 de ani, prin grija părinților lui. El nu s-a încurcat și împiedecat pe drum ca un Florin Mergea, talent enorm, cu care cucerise ca junior si alte finale de Mare Șlem. Dar Mergea s-a stins repede, neținând mâna pe plug…

***

Apostolul Pavel

Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi ai mei. Căci, chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi; pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngâmfat şi şi-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi, şi atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiţi? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?” (1 Corinteni, 4.14-21)

Copiii învață de la cei mai mari, părinți și învățători, prin imitare. Învățătoarea și mama ne-au învățat cum să ținem creionul în mână pentru scris și desenat. Cu mâna ei, dar și cu îndemnul, mama a condus mânuța copilului și atunci când l-a învățat să-și lege șireturile la încălțăminte. Îi învățăm cum să se poarte previzibil, pentru situații imprevizibile. Odată un câine înainta către un copil amenințător. După ce a scăpat, mama l-a întrebat: Cum ai scăpat?Mamă, a zis copilul, am închis ochii și m-am rugat la Dumnezeu și am zis așa: „Doamne, Tu care ai zis că dai hrană leilor, dă și acestui câine hrană, să mănânce, iar pe mine să mă lase să ajung acasă.” Pentru credincios, Dumnezeu, ca un Tată iubitor, nu lipsește nici într-o nevoie!

Apostolul Pavel aflase și el de Marea trimitere făcută ucenicilor Săi de Domnului Isus înainte de Înălțarea sa la cer:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.

Pavel a căutat să împlinească întocmai cerințele Domnului. El a făcut ucenici în Corint și i-a păstorit și i-a învățat și le-a trimis prețioasele sale Epistolel inspirate de Duhul Sfânt.

Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, acționează cu responsabilitate în lărgirea și consolidarea Împărăței lui Dumnezeu.

În textul de stiudiu de mai sus, 1 Cor, 4.14-21, Pavel creează o atmosferă propice pentru ceea ce dorește să transmită comunității cu care se afla într-o fructuoasă părtășie. Relația lui Pavel cu cei din Corint este definită de acele cuvinte minunat alese: vă sfătuiesc; copii preaiubiți ai mei; părinți.

Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi ai mei. Căci, chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi; pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele.

Apostolul, îi sfătuiește ca un tată pe copiii săi, iubiți! Nimeni nu te înțelege și nu te iubește și nu te sfătuiește mai bine, decât un tată.

În Evanghelii și Epistole avem modelul divin-uman: Tatăl nostru-Dumnezeu, care ne este și tată și mamă, care împlinește în mod desăvârșit acele aspecte la care se referă Pavel:înțelegerea, iubirea, sfătuirea. Tatăl are și înțelepciunea și dragostea și puterea de a răspunde după nevoi slăbiciunilor copiilor săi. Și e de datoria tatălui să facă acest lucru.

De aceea, inspirat, Pavel se recomandă sub metafora de părinte.

Poți avea mulți învățători în viața ta, dar cine-ți e părintele spiritual?

Vedem că azi, majoritatea tinerilor noștri își aleg drept părinți spirituali oameni care au o morală și o filozofie de viață îndoielnică și dubioasă, ba chiar catastrofală.

Nenumărați tineri, își iau ca izvor de înțelepciune și idoli spirituali, modele din îndepărtata Indie, pe cei care au dus în boală și rătăcire pe mulți adepți. Unul dintre ei, ceva mai nou, e Osho, care a ajuns lider de opinie si filozof, profesor universitar la 25 de ani. Filozofia sa si învățătura sa sunt atât de periculoase încât tinerii încă de la un prim contact cu opera sa îi rămân fideli. Filozoful, după o muncă universitară de doar câțiva ani, pleacă în America unde își întemeiază un orășel cu adepți, pe undeva aproape de Dallas și, fiind unul dintre cei mai publicați scriitori în viață, face și mulți bani. Dar americanii, simțind cancerul spiritual Osho, fac tot posibilul și-l expulsează ca persoană non grata, fără drept de revenire în USA…

Însă numeroși tineri sunt atinși de acel cancer Osho de care nu mai reușesc să scape, boala instalându-se adânc în ei, secătuindu-i de orice putere de ridicare și de umblare în lumină și adevăr.

La fel sunt de periculoase și alte filozofii, cum este și yoga. Cât întunerec spiritual a promovat și pipernicitul guru român Grig Bivolaru! Fără nici un efort, yoga și adepții săi, reușește anual să inregimenteze o mulțime de adolescenți și oameni maturi care, în fapt, nu fac decât să promoveze imoralitatea și murdăria pornografică a secolelor întunerecului (XX și XXI), îndrumați spre întunerecul gros al spiralei sinuoase și mincinoase, în detrimentul unei morale și trăiri oneste, pe calea cea dreaptă și luminoasă oferită de Evanghelia Mântuitorului Isus Cristos.

***

Să cunoască azi, prin Biserică

Apostolul Pavel  scrie bisericii din Efes așa:

“Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni, 3.8-11)

Așa vrea Dumnezeu, Creatorul nostru, ca noi să primim cunoașterea în detaliu prin Biserică, prin lucrarea bisericii, deci prin oamenii bisericii.

a) Invățarea și învățătura se primește sub călăuzirea Duhului Sfânt:

Ioan, 16.13-14: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”

      • Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, se promovează pe Sine, învățătura Sa, deci nu aceea a oamenilor;

b) Biblia se interpretează prin Biblie (ceea ce e duhovnicesc prin ceea ce e duhovnicesc):

 „Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. ” (2 Petru 1.20-21)

fiecare om, el personal, trebuie să studiaze Scriptura; abia mai pe urmă, celor care au credință, asemenea celor doi care mergeau spre Emaus împreună cu Isus, Domnul Însuși prin Duhul Sfânt le va deschide mintea să înțeleagă Scripturile:

Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca 24.45-47)

Concluzia care se impune e aceea că Modelele de urmat se vor găsi printre acei oameni care sunt trimiși și împuterniciți de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, din Biserica vie a Mântuitorului, care-l proslăvesc pe Dumnzeu!

Doar de aceia care, cu mâna pe inimă, cu conștiința curată, vor putea declara ca și apostolul Pavel:

Călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Isus.

Unii – din Biserica Domnului din Corint – ziceau că sunt ai lui Pavel, alții ai lui Apolo, alții ai lui Chifa (Petru).

De ce nu puteau ei, cei din Corint, să-i aibă părinți spirituali pe Chifa sau Apolo?

Nu puteau să-i aibă pe aceștia părinți spirituali, deoarece Pavel a înființat biserica din Corint, pe el l-au avut între ei mult timp, peste 1 an si jumătate. El le-a fost o pildă în toate. Cu Pavel au avut ei comuniune, părtășie, împreună au trăit mai mult timp.

Și din celelalte scrieri ale apostolului Pavel, constatăm felul de purtare exemplar al lui Pavel.

Dacă soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi; căci el este prins ca şi mine la lucrul Domnului. Cât pentru fratele Apolo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire. (1 Cor., 16.12-14)

– Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile.1 Cor., 4.17

– Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. (1 Tesaloniceni, 2.4)

– Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi care credeţi. Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa. (1 Tesaloniceni, 2.10-12)

 Ce model urmezi? Unul care calcă pe urmele lăsate de Domnul?

Celor care se cred și sunt modele, primesc întrebarea: Ești un model?

Căci trebuie să creștem mereupentru ca fiecare, la maturitate, să fim, în același timp, un model de părinte spiritual, dar și un ucenic al Domnului Isus Cristos!

Doamne Isuse, ajută-mă să urmez un model care calcă pe urmele Tale! Amin.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.