Andrei și Filip: Cerere de retragere din Cultul Penticostal

Se dedică creștinilor liberi care ascultă de Dumnezeu

Dorim să arărăm oamenilor că Dumnezeu vorbește, iartă, mântuiește, vindecă și eliberează de demoni, ca și acum 2000 de ani…!

Motivația cererii de ieșire din cult: Nu se respectă nici Biblia, dar nici Statutu’

Notă: Pe you tube avem întregul text al cererii, care prezintă clar situația divergentă, însă mai jos prezentăm ideile principale care ne pot lămuri despre importanța vitală a obiecțiilor lui Andrei și Filip

a). Lipsa confirmării învățăturii predicate de către Cultul Penticostal prin semnele și minunile Duhului Sfânt

“Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-l însoțeau” (Marcu 16:20)

“în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa!” (Evrei 2:4)

Având deci în vedre că în adunările care fac parte din Cultul Penticostal, Cuvântul lui Dumnezeu nu este însoțit  de semne și minuni de nivelul celor făcute în timpul bisericii primare, suntem nevoiți să constatăm că învățătura acestui cult nu reprezintă pe deplin gândirea lui Dumnezeu și a bisericii primare.

Dumnezeu își confirmă Cuvântul Său, iar dacă Dumnezeu nu și-L confirmă, la fel ca pe timpul bisericii primare, învățăturile Cultului Penticostal și practica mărturisirii de credință,  atunci înseamnă că acestea, la bază, nu mai au aproape nimic în comun unul cu celălalt. Continue reading “Andrei și Filip: Cerere de retragere din Cultul Penticostal”

Dumnezeu, da, vorbește. Ție, ce ți-a vorbit El prin Duhul Sfânt? Ce poți mărturisi?

Mărturiile supranaturale, ne pot ele întări calea biblică?

Binecuvântat să fie Dumnezeu și de această dată când doresc ca în mărturia mea să lămuresc  câteva aspecte ale Duhului Sfânt. El este o Dumnezeire deosebită, plină de putere, gingașă, și care este locțiitorul Domnului Isus pe pământ.

Este scris că în biserică, Dumnezeu a dispus rânduiala cuvântului Său, Și, El a lăsat în biserică slujitori și darurile Duhului Sfânt. Continue reading “Dumnezeu, da, vorbește. Ție, ce ți-a vorbit El prin Duhul Sfânt? Ce poți mărturisi?”

J. Lee Grady: Focul rugăciunii – DUHUL SFÂNT NU E DE VÂNZARE

Prietenilor mei baptiști și rădăcinii mele baptiste!

  «Mulți învață că darul vorbirii în limbi  “a încetat” odată cu primii apostoli – chiar dacă predicarea, convertirea, botezul în apă și oricare alt har din Noul Testament au continuat fără întrerupere. Există un motiv simplu  pentru care vorbirea în limbi a fost respinsă. Diavolul știe că este o armă spirituală puternică și el vrea să o fure din arsenalul nostru. Noi trebuie s-o recuperăm.»

 În anul 1976, când mă pregătisem să intru în primul meu semestru de liceu, am aflat că femeia care preda la clasa mea de școală duminicală era “carismatică”.  Nu știam ce înseamnă termenul. Mi se părea că indică vreo problem de sănătate cu spatele.

Nu auzisem niciodată nici termenul glosolalie. Și el mi se părea a desemna o boală îngrozitoare. Eram un adolescent care făcea parte din Convenția Baptistă de Sud, care nu fusese niciodată la vreo întâlnire penticostală. Dar June Leverette mi-a captat atenția în ziua când Continue reading “J. Lee Grady: Focul rugăciunii – DUHUL SFÂNT NU E DE VÂNZARE”

Longodor Gheorghe: Despre vorbirea în limbi

Un neadevăr repetat de o sută de ori devine adevăr în mintea omului!  (Mao Tse-tung, 1893-1976)

“Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci  mincinoşi.” (1 Ioan 4:1)

Despre vorbirea în limbi

(extras din cartea cu acelasi titlu de Longodor Gheorghe)

Cele mai mari păcate pe care le poate face omul (cu vorba) sunt prin  vorbirea în limbi pe care nu o înţelege şi care nu poate fi tălmăcită de un alt om sau de cel ce vorbeşte. Continue reading “Longodor Gheorghe: Despre vorbirea în limbi”