Longodor Gheorghe: Despre vorbirea în limbi

Un neadevăr repetat de o sută de ori devine adevăr în mintea omului!  (Mao Tse-tung, 1893-1976)

“Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci  mincinoşi.” (1 Ioan 4:1)

Despre vorbirea în limbi

(extras din cartea cu acelasi titlu de Longodor Gheorghe)

Cele mai mari păcate pe care le poate face omul (cu vorba) sunt prin  vorbirea în limbi pe care nu o înţelege şi care nu poate fi tălmăcită de un alt om sau de cel ce vorbeşte.

Când omului i se ia mintea şi nu ştie ce vorbeşte şi un duh rău pune stăpânire pe gura lui, nici nu ne putem imagina ce murdării, ce bătaie de joc de Dumnezeu, şi de ce este sfânt, vorbeşte duhul rău (diavolul) prin gura celui ce nu ştie ce spune. Spun aceasta deoarece din Scripturi înţelegem că Diavolul face tot ce poate mai rău  pentru necinstirea lui Dumnezeu şi scopul lui este să -şi bată joc de ce este sfânt, ştiind că are puţină vreme: „Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.” (Apoc. 12:12)

De aceea, Apostolul Pavel nu vrea să aibă legături cu cei ce vorbesc limbi neînţelese:  „Dar dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte va fi un străin pentru mine.” (1 Cor. 14:11)

Apoi ne face să înţelegem ca să nu spunem „Amin” la vorbe necunoscute: „cum va răspunde „Amin” la mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui?” (1 Cor. 14:16)
Şi spune celor ce vor să vorbească în limbi să se roage să aibă şi darul tălmăcirii: „cine vorbeşte în altă limbă, să se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu  duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea;” 1 Cor. 14:13-15 (Deci să nu se roage numai cu duhul, fără minte, ci mintea să ştie ce spune duhul.)

Iar pentru ca să păzească biserica de limbi neînţelese, şi ca duhurile demonice să nu poată intra în biserică, prin vorbirea în limbi, interzice cu desăvârşire vorbirea în limbi neînţeleasă din biserică:

Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică, şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu.” 1 Cor. 14:28.

Versetul acesta este un fel de paznic la uşa bisericii.
Este ca o botniţă pe botul unor câini turbaţi, ca un lacăt pe gura unor şerpi veninoşi, ca să nu poată muşca.

Prin urmare, exemplu: dacă vine un duh satanic într-o biserică de limbă română, nu poate necinsti pe Dumnezeu în limba română pentru că nimeni nu i-ar da voie.
Dar dacă blestemă într-o limbă necunoscută, (celor de faţă), şi spune   că binecuvântează pe Dumnezeu şi că vorbeşte în limbi îngereşti şi mai face şi nişte manifestări, de acelea oprite de Domnul Isus, şi spune că sunt puteri divine, oare nu se vor unii şi duhurile celorlalţi cu duhul lui, necinstind împreună (cu „aminul” lor) pe Dumnezeu şi ce este sfânt? Iată de ce s-a pus lacătul acesta pe gura duhurilor   necurate, şi înţelegem de ce s-a scris: „Dacă nu este cine să tălmăcească, să  tacă în Biserică

Referinţă: Mai are duhul rău vreo influenţă rea asupra bisericii prin vorbirea în limbi, dacă nu i se dă voie să vorbească limbi necunoscute? Sigur că nu!
Iar ca să-şi vorbească lui însuşi şi lui Dumnezeu i s-a pus o condiţie, citim: „cine vorbeşte în altă limbă, … s-o tălmăcească.” 1 Cor. 14:13

Iar dacă nu vrea să înţeleagă şi îşi dă drumul gurii la vorbe care nu le înţelege,  atunci să se necinstească pe el singur şi să nu mai implice şi biserica în necinstirea lui Dumnezeu prin vorbirea lui în limbi neînţelese.
De asemenea ori de câte ori ne adunăm laolaltă, Biblia ne cere să vorbim pentru  zidire, adică limbi înţelese, deoarece limbile neînţelese nu zidesc, citim: „când el  nu ştie ce spui? … nu rămâne zidit sufleteşte.” 1 Cor. 14:16,17

Atunci: „Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul  o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea  sufletească.” (1 Corinteni 14.26)

Deoarece limbile neînţelese nu zidesc, înţelegem că atunci: “Când vă adunaţi  laolaltă” ni se cere să vorbim limbi înţelese, „spre zidirea sufletească”, ori de  câte ori ne adunăm laolaltă, aşa cum vedem din cele de mai sus, ”dacă cineva nu  înţelege, să nu înţeleagă!” (1 Cor. 14:38

Cum ştim dacă o vorbirea în limbi este de la Duhul Sfânt sau de la duhul cel rău?

Cuvântul Domnului ne-a arătat care este o lucrare venită de la Duhul Sfânt şi care este de la duhul cel rău: „ia seama bine la citire” 1 Tim. 4:13

Citim cu băgare de seamă versetele următoare: “Cine este din Dumnezeu,  ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din  Dumnezeu.” Ioan 8:47. Aşa a spus Domnul Isus. Iar apostolul Ioan   preia cuvintele Domnului Isus şi le face şi mai clare: citim:cine cunoaşte pe    Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă.  Prin  aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.” 1 Ioan 4:6

Deci ni se dă o posibilitate prin care cunoaştem duhul care este bun şi duhul care este rău. Apostolul Ioan vorbeşte aici de două duhuri. Unul care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu vorbit prin apostoli şi căruia îi spune „Duhul adevărului” (adică  Duhul Sfânt) (Ioan 16:13) şi un alt duh rău care nu ascultă de cuvântul Domnului vorbit prin apostoli, căruia îi spune “duhul rătăcirii” (duh rău).

Pe scurt: cel ce ascultă de cuvântul Domnului are „Duh Sfânt”, cel ce nu ascultă are „duh rău”.

Citim din nou cuvântul Domnului pentru a înţelege bine:

cine nu este din   Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem  duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

Dacă aţi înţeles bine lucrul acesta, adică ce a spus Domnul Isus şi apostolul (în  versetele de mai sus), atunci răspundeţi la întrebările următoare:

a. Apostolul spune să nu se vorbească in limbi în biserică fără tălmaci, citim: „Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică.” 1 Cor. 14:28   Întrebare: „Cine nu ascultă şi vorbeşte în limbi în adunare fără tălmaci, are Duhul Sfânt sau duh rău?“ Răspunde-ţi ţie!

b. Apostolul spune că se înstrăinează de cel ce vorbeşte sunete neînţelese şi ne  spune să călcăm pe urmele lui şi ale lui Hristos, citim: „Dar dacă nu cunosc  înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce   vorbeşte va fi un străin pentru mine.” 1 Cor. 14:11 „Călcaţi pe urmele   mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.” 1 Cor. 11:1
Întrebare: „Cel ce nu calcă pe urmele apostolului şi nu se înstrăinează de cel ce  vorbeşte sunete (limbi) necunoscute, are duhul adevărului (Duhul Sfânt) sau duhul  rătăcirii (duh rău)?”

c. Apostolul spune să nu zică “amin” la vorbe necunoscute, citim: „cum va răspunde „Amin” la mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui? ” 1 Cor. 14:16
Întrebare: „Cel ce zice „amin” la limbi necunoscute are duhul adevărului (Duhul  Sfânt) sau duhul rătăcirii (duh rău)?”…

d. Apostolul spune în contextul vorbirii în limbi:
Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.” 1 Cor. 14:40 „cuviincios, cu ruşine şi sfială”. 1 Tim. 2:9
Întrebare: „Cine manipulează oamenii prin vrăjitorie, strigă, ţipă, creează stări emoţionale, extatice, are Duhul Sfânt sau duhul rătăcirii (duh rău)?”

e. Tot în contextul vorbirii în limbi apostolul spune:
Femeile să tacă în adunări” 1 Cor. 14:34

Întrebare: „Femeile acestea care vorbesc în limbi în adunare, cu tălmaci sau fără tălmaci, au Duh Sfânt sau duhul  rătăcirii (duh rău)?”

f. Tot în contextul vorbirii în limbi spune:
Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are … o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.” 1 Cor. 14:26
Adică, dacă este cineva care vorbeşte „în altă limbă” să vorbească „spre zidirea sufletească”.  Adică, să vorbească limbi tălmăcite sau înţelese, pentru că dacă nu sunt înţelese: „celălalt nu rămâne zidit sufleteş-te.” 1 Cor, 14:17

Întrebare: „Cel ce nu ascultă şi când ne adunăm laolaltă vorbeşte în limbi  netălmăcite, care nu zidesc, are Duhul Sfânt sau duhul rău?”

g. Apostolul spune să nu se roage numai cu duhul ci să se roage şi cu mintea, adică  mintea să ştie ce spune duhul, citim cu atenţie: „cine vorbeşte în altă limbă, să  se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească. Fiindcă, dacă mă rog în  altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este  de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; …

Altminterea, dacă aduci mulţumiri cu duhul, cum va răspunde   „Amin”   la   mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie  ce spui? 1 Cor. 14:13-16  (Aici spune că duhul omului se roagă (duhul meu) în altă  limbă, nu Duhul Sfânt.)

Întrebare: „Cei ce nu ascultă şi se roagă numai cu duhul lor, fără minte,  au Duhul Sfânt sau duhul rău?”

h. Apostolul spune: „Dacă sunt unii, care vorbesc în altă limbă,  să   vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând: şi unul să tălmăcească.” 1 Cor. 14:27
Întrebare: „Dacă nu ascultă şi nu le tălmăceşte nimeni vorbele şi vorbesc care cum îi apucă, fără să ţină cont de rânduiala dată în acest verset, au Duh Sfânt sau duh rău?”

i. Întrebare: “Sunt atâţia care nu merită să poarte numele de creştini şi vorbesc în  limbi în adunare sau acasă. Au aceştia Duh Sfânt sau duh rău?”

j. Cei care au stat în fruntea bisericilor penticostale şi care aproape toţi (dacă nu chiar toţi) îşi vindeau fraţii lor diavolului comunist (securităţii), toţi aceştia au vorbit în limbi şi unii mai vorbesc şi astăzi, obligaţi de statutul de organizare şi funcţionare.
Întrebare: “Au avut sau au aceştia Duh Sfânt sau duh rău?”

k. Tot în contextul vorbirii în limbi, după ce apostolul încheie cu ultimele versete învăţătura despre vorbirea în limbi şi proorocie din cap. 14, spune în următoarele versete 1 şi 2 din cap. 15: ,,Sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa … altfel, degeaba aţi crezut.” 1 Cor. 15:1,2
Întrebare: “Sunt mântuiţi vorbitorii în limbi care calcă toată rânduiala pusă de Dumnezeu prin apostoli şi care spune tot în contextul vorbirii în limbi că această rânduială: “este o poruncă a Domnului.” ? “ 1 Cor. 14:37

Şi întrebările pot continua…
Repetăm din nou versetul care spune: “cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă,  prin aceasta cunoaştem duhul adevărului  şi duhul  rătăcirii.” 1 Ioan 4:6

Deci vedem destul de bine din ce duh vin vorbirile în limbi în prezent, singura condiţie este să vrei să vezi. Dacă nu ne punem aceste întrebări şi altele, vine o zi când ni le vom pune, dar va fi prea târziu, iată:

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”  Atunci le voi spune    curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” Matei 7:22,23


Note:

1).Am luat un text de la începutul cărții Despre vorbirea în limbi,mai sus, iar mai jos un alt scurt text despre autor, luat din carte.

2).Cartea se poate citi ușor în întregime AICI, iar cititorii sinceri, călăuziți de Duhul adevărului, o vor înțelege cu siguranță, poate mai greu e să se debaraseze de duhul rău, de învățătura primită și acceptată apriori…!

*

Despre mine: Sunt un om simplu care am luat parte zeci de ani la  adunările bisericilor penticostale şi am participat de o mulţime de ori la  rugăciunile fraţilor penticostali, care se adunau prin case particulare şi uneori am fost şi la stăruinţele lor. De asemenea am luat parte şi la întrunirile altor carismatici.

Vorbirea în limbi duhovnicească, (biblică), este amintită direct în şapte capitole din noul testament. Iar cuvântul “limbi” (cu referire la limbi duhovniceşti) se găseşte în 22 de versete. Pentru că nu sunt foarte multe vom trece pe la fiecare verset, pentru a înţelege rostul vorbirii în limbi.

Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne-a poruncit de zeci de ori să băgăm de seamă să nu fim înşelaţi, dintre care dăm doar câteva versete, citim: „să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.” 1 Ioan 4:1.

,,Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,” 1Tim.4:1

De aceea Domnul Isus a spus de multe ori:

,,Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.”Mat.24:4
,,Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.” Matei
24:11

De aceea trebuie să cunoaştem Scripturile, ca să putem cerceta duhurile, ca să nu ne trezim că facem o slujbă diavolului crezând că facem o slujbă lui Dumnezeu.

Nimeni nu are dreptul să spună că vorbirea în limbi de astăzi pe care o aude la alţii sau o vorbeşte singur, vine de la Dumnezeu sau de la Duhul Sfânt, dacă nu cunoaşte Scripturile şi dacă nu înţelege ce se vorbeşte.

***

(Din cartea Despre vorbirea în limbi de Longodor Gheorghe)

sursa

One thought on “Longodor Gheorghe: Despre vorbirea în limbi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.