Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia

Ce este chipul veacului?

de Longodor Gheorghe

Chipul lumii acesteia trece.” 1 Corinteni 7:31.

a).Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia,… ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu. (Romani 12:2).
Despre ce chip e vorba aici? După ce citim acest verset, în context, ne dăm seama că chipul veacului acestuia despre care se vorbeşte aici, este forma de organizare și administrare a acestei lumi. Pentru că versetul acesta este legat de versetele următoare care arată forma de organizare a Bisericii lui Dumnezeu. Continue reading “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia”

Rugăciunea este cumva o slujbă?

by Longodor Gheorghe

După cum peştele este prins cu o bucată de hrană bună, în care este înfipt un ac cu cârlig, tot aşa şi “creştinii” au fost şi sunt prinşi de diavolul cu învăţături bune, în care este înfipt acul prin care i-a prins în undiţa lui. Şi anume: toţi predicatorii existenţi învaţă pe “creştini” că slujba lor (a creştinilor de rând) este aceea de a se ruga, iar celelalte slujbe sunt ale conducătorilor şi al câtorva oameni de ai lor. Continue reading “Rugăciunea este cumva o slujbă?”

Longodor Gheorghe: Despre vorbirea în limbi

Un neadevăr repetat de o sută de ori devine adevăr în mintea omului!  (Mao Tse-tung, 1893-1976)

“Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci  mincinoşi.” (1 Ioan 4:1)

Despre vorbirea în limbi

(extras din cartea cu acelasi titlu de Longodor Gheorghe)

Cele mai mari păcate pe care le poate face omul (cu vorba) sunt prin  vorbirea în limbi pe care nu o înţelege şi care nu poate fi tălmăcită de un alt om sau de cel ce vorbeşte. Continue reading “Longodor Gheorghe: Despre vorbirea în limbi”

Mai marii „bisericilor” jură credinţă diavolului comunist

O secvență din cartea:  BISERICA ADEVĂRATĂ ÎN COMPARAȚIE CU BISERICILE FALSE

by Longodor Gheorghe

Căci chiar fraţii tăi şi casa tatălui tău te vând, ei înşişi strigă în gura mare după tine. Nu-i crede când îţi vor spune vorbe prietenoase.” (Ieremia, 12:6)

“Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi, Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? (2Corinteni, 6: 14-15)

Se ştie că marii dascăli ai comunismului numeau credinţa în Dumnezeu „Opium al popoarelor.Continue reading “Mai marii „bisericilor” jură credinţă diavolului comunist”