Rugăciunea este cumva o slujbă?

by Longodor Gheorghe

După cum peştele este prins cu o bucată de hrană bună, în care este înfipt un ac cu cârlig, tot aşa şi “creştinii” au fost şi sunt prinşi de diavolul cu învăţături bune, în care este înfipt acul prin care i-a prins în undiţa lui. Şi anume: toţi predicatorii existenţi învaţă pe “creştini” că slujba lor (a creştinilor de rând) este aceea de a se ruga, iar celelalte slujbe sunt ale conducătorilor şi al câtorva oameni de ai lor.

Deci marea masă de creştini au ajuns convinşi că dacă vor trăi o viaţă curată şi dacă vor fi oameni ai rugăciunii, e suficient pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu.  Numai că rămânem surprinşi când descoperim că “slujba” rugăciunii nici măcar nu se găseşte printre celelalte slujbe din legea noului aşezământ, legea creştinilor, adică al Noului Testament. Găsim în noul aşezământ slujba evanghelizării, slujba proorociei, slujba învăţăturii, slujba îmbărbătării, slujba celor ce se ocupă cu înţelepciunea, slujba celor ce se ocupă cu cunoştinţa, slujba celor ce fac minuni, slujba celor ce fac vindecări, slujba celor cu darul deosebirii duhurilor, slujba celor cu darul vorbirii în limbi, slujba celor ce tălmăcesc limbile, slujba celor cu darul deosebirii duhurilor. Dar slujba rugăciunii nu e trecută printre acestea. De ce? Rugăciunea nu s-a dat în mod special numai unora, aşa cum s-au dat celelalte slujbe: unuia una şi celuilalt cealaltă.

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. (Eefseni 4:11-12)

7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; 9. altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; 10. altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. 11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. (1 Corinteni 12:8-11)

6.Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. 8. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie. (Romani 12:6-8)

Ci rugăciunea a fost dată tuturor deopotrivă.

Însuşi Domnul Isus era ca om, omul rugăciunii, de aceea şi urmaşii Lui au datoria să se roage, atât unul, cât şi celălalt. Aşa că rugăciunea este o datorie a fiecăruia. Pot să spun că, dacă am cerut ceva de la cineva, i-am făcut o slujbă? Sau aş merita ceva plată pentru că i-am mulţumit că mi-a dat? Nici vorbă! Am cerut pentru că nevoia m-a obligat să cer, iar mulţumirea este o datorie de recunoştinţă, a mea, pentru că mi-a dat ceea ce am cerut. Dar celui ce mi-a dat nu i-am făcut nici o slujbă, nici când am cerut şi nici când i-am mulţumit. Cererea şi mulţumirea îmi aduc mie un folos şi nu lui. Domnul Isus ne cere nouă o slujbă care să-i aducă Lui un folos.
Exemplu: Domnul Isus spune: “Fiindcă împărăţia cerurilor se va asemăna cu un gospodar, care a ieşit dis de dimineaţă, să-şi tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie.” (Matei 20:1-2). Să zicem că lucrătorii aceştia au ajuns la vie şi s-au pus pe rugăciune, în loc să lucreze. Avea via sau stăpânul vreun beneficiu din aceasta?

Sigur că nu! Buruienile cresc şi pământul se întăreşte oricât te-ai ruga sau ai cânta în marginea sau în mijlocul viei. Numai atunci când pui mâna pe sapă şi desţeleneşti pământul, când pui mâna pe buruieni şi le smulgi şi cureţi via, numai atunci ai făcut un serviciu stăpânului şi viei (vorbim spiritual). Numai atunci poţi să aştepţi banii cu care te-ai tocmit. Rugăciunea este o nevoie a noastră personală, pentru că ai nevoie de putere, de hrană, de unelte, de pază, etc. Acestea dacă le ceri, ţi se dau pe deasupra. Mulţumirea este o recunoştinţă pe care o datorezi celui ce ţi-a dat cele necesare sau cele cerute.

Unii se roagă ca Dumnezeu să le facă lucrul lor, dar atunci, care-i rostul lucrătorilor în vie? De ce i-a mai trimis acolo? Pentru un lucrător cinstit, este o ruşine că, după ce a ajuns în vie, să-i zică stăpânului: “te rog du-te tu şi lucrează în locul meu, căci eu nu mă prea pricep, sunt obosit şi mai am şi alte treburi importante de făcut pentru mine, sau, nu am chef, dar să ştii că voi fi prezent la plată.” Oare de ce nu le e ruşine pentru marea masă de “credincioşi” care se roagă lui Dumnezeu să le facă El lucrul încredinţat lor. Şi tot aşa spun că, atunci când va veni Stăpânul, vor fi prezenţi la plată; adică să le dea plata cu care s-au tocmit.

Aşa că asigurările duhovnicilor sunt nişte păcăleli, când li se spune că şi-au făcut slujba dacă vor fi oameni ai rugăciunii! În felul acesta au aruncat în păcatul trândăvelii (pe plan spiritual) marea masă de credincioşi, care sunt lesne crezători: «prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşeală inimile celor lesne crezători.» (Romani 16:18).  Creştinul adevărat înţelege că cei ce au fost trimişi în via Domnului Isus, au fost trimişi la lucru, nu la rugăciune. Şi apoi va înţelege că trebuie să se roage şi să mulţumească neîncetat,  “Rugaţi-vă neîncetat.”- 1 Tes.5:17, când încep lucrul, în timpul lucrului şi după terminarea lucrului. Deci, nici slujbă fără rugăciune şi nici rugăciune fără slujbă.

Am întrebat odată doi păstori bătrâni (cu multă prestanţă, care aveau sute de membri în adunările lor): “cum vor fi plătiţi membrii „bisericii” lor dacă nu lucrează? Ei mi-au spus că membrii lor lucrează. La întrebarea cum lucrează, mi-au răspuns: “Sora când pregăteşte mâncarea la bucătărie, se roagă pentru noi ca duminică să ne dea Dumnezeu Har şi putere în predică, aşa că ea evanghelizează, prin rugăciune, împreună cu noi. Tot aşa şi fratele la lucrul lui, se roagă pentru noi, ca predica noastră să zidească „biserica”, aşa că şi fratele lucrează împreună cu noi, prin rugăciune”. Mai departe mi-a spus  că Spurgeon avea o grupă de bărbaţi care se rugau la subsol pentru el în timpul predicii, aşa lucrau ei împreună cu Spurgeon etc.”

Uite aşa păcălesc ei şi pe oameni şi pe Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu vede această minciună cusută cu aţă albă? Fără îndoială, Sfintele Scripturi ne învaţă să ne rugăm pentru cei ce vestesc Evanghelia. (Efeseni 6:18,19; Coloseni 4.3; 2Tes. 3.1). Dar, aceasta nu înseamnă să ne lăsăm lucrul nostru şi să ne rugăm pentru câţiva care lucrează, ci în timp ce noi lucrăm, ne vom ruga pentru ceilalţi fraţi ai noştri care lucrează. De asemenea şi ei se vor ruga pentru noi, ca Dumnezeu să ne ajute să ne putem face slujba care ni s-a încredinţat nouă. Dar cât despre lozinca: “noi cu slujba lucrării, iar voi cu slujba rugăciunii” este o păcăleală zdravănă şi pentru cel înşelat şi pentru înşelător. Nici un stăpân nu-şi angajează oamenii ca ei să se roage de el să-i ajute pe ceilalţi tovarăşi ai lor. Nici gospodarul din Matei 20:1-2  nu a tocmit rugători la vie, ci lucrători. Deci, a te ruga este una şi a lucra este alta.

Rugăciunea aduce beneficii lucrătorului, iar lucrarea aduce beneficii stăpânului. Nu se admite nici măcar unui singur om să iasă din lucru şi să se roage, ci să se roage pentru ceilalţi tovarăşi de-ai lui de lucru, fără însă să-şi lase lucrul lui. Dar când vezi că unii, pentru un trai mai uşor, sau alţii, pentru cinstea de a fi şi ei mai cineva în “biserică” sau pentru a arăta ce buni lucrători sunt ei, au scos din lucru peste 90 %   din creştini. Iar aceştia sunt trimişi să se roage pentru cei ce lucrează, aceasta-i strigător la cer!

Sursa AICI

2 thoughts on “Rugăciunea este cumva o slujbă?

  1. Pingback: Rugăciunea este cumva o slujbă? — ARMONIA MAGAZINE – USA – Si ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca si-ar pierde sufletul?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.