Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia

Ce este chipul veacului?

de Longodor Gheorghe

Chipul lumii acesteia trece.” 1 Corinteni 7:31.

a).Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia,… ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu. (Romani 12:2).
Despre ce chip e vorba aici? După ce citim acest verset, în context, ne dăm seama că chipul veacului acestuia despre care se vorbeşte aici, este forma de organizare și administrare a acestei lumi. Pentru că versetul acesta este legat de versetele următoare care arată forma de organizare a Bisericii lui Dumnezeu.

Ce este un chip? Un chip este: “înfăţişarea sau aspectul unei fiinţe sau a unui obiect; imagine.” (Dicţionarul limbii române.)
Orice fiinţă are un chip al ei. În chipul unui şarpe vedem o fiinţă cu un cap, ochi, gură, şi un trup lung, fără mâini, fără picioare, fără aripi. In chipul unei păsări, vedem o fiinţă cu picioare, cu aripi, cap, ochi, fără mâini, etc. Într-un peşte, un alt chip, întrun rac, alt chip, iar în chipul unui om vedem o fiinţă cu mâini, cu cap, cu picioare, cu urechi, nas, ochi, etc.

Biblia ne spune indirect că veacul acesta (lumea aceasta) are chipul ei, forma ei, aspectul ei şi înfăţişarea ei. Modul de organizare, administrare şi funcţionare formează chipul ei, în acest context. Exemplu: Lumea aceasta e împărţită în mai multe teritorii pe care le numim ţări. Fiecare ţară are trupul ei (trupul ţării) şi e împărţită, la rândul ei, în teritorii, pe care le numim: regiuni sau judeţe. Aceste teritorii sînt din nou împărţite în alte teritorii mai mici, oraşe, comune… Toate acestea sunt conduse prin intermediul unor capete. Pe de altă parte, omenirea funcţionează printr-o sumedenie de instituţii şi organizaţii de diferite mărimi, conduse tot prin intermediul unor capete. Forma aceasta de organizare şi administrare, în linii mari, a preluat-o toată lumea. Deci “chipul veacului acestuia”, chipul lumii acesteia este ca şi chipul unui balaur îngrozitor care înghite în pântecele lui orice fiinţă umană apărtă pe pământ. Acest monstru înfiorător este un trup enorm, alcătuit dintr-o sumedenie de organe, având fiecare organ câte un cap. Iar peste aceste capete, alte şi alte capete, (sub formă de piramidă) prin care se transmite puterea de sus şi până jos. Biblia ne spune că creştinătatea (Biserica) să nu aibă acest chip.

De ce să nu aibă acest chip? Chipul acesta are asemănarea unui Balaur care are un trup enorm cu o mulţime de capete, puse unul peste altul. Iar balaurul este asemănat cu diavolul; citim: “balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana”, Apocalipsa 12:9. “El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani” (Apoc. 20:2).

Deci biserica să nu aibă chipul acestui balaur, al diavolului, ci să aibă chipul unei fiinţe umane, care este în asemănare chipul Domnului Isus şi al lui Dumnezeu. Citim: “Căci pe aceia,pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Său.” (Rom. 8:29). „El (Isus) …avea chipul lui Dumnezeu.” (Filipeni 2.6). Şi Biserica se schimbă   continuu şi se înnoieşte continuu, pentru a se asemăna tot mai mult cu Isus, citim: “Şi sîntem schimbaţi în acelaşi chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”(2 Corinteni 3.18.), “Şi v-aţi îmbrăcat în omul cel nou, care se înnoieşte după chipul Celui celui ce l-a făcut.” (Coloseni 3.10).

Biserica este o noutate pe pământ şi nu se poate potrivi cu chipul veacului acestuia, deoarece veacul acesta are chipul Balaurului şi este imposibil ca chipul veacului acestuia să se potrivească cu Biserica Domnului Isus. De exemplu: fiecare credincios din Biserica adevărată e condus direct de capul ei, de Domnul Isus prin Duhul Sfânt. Dacă fiecare cetăţean al unei ţări ar fi condus direct de preşedintele ţării, ţara aceasta s-ar  dezmembra, s-ar desfiinţa, s-ar autodistruge. Un singur cap al unei ţări nu poate rezolva singur problemele nici a câtorva mii de oameni şi nicidecum a câtorva milioane.

Dacă un popor ar sta la coadă la preşedintele ţării ca să le rezolve la fiecare problemele, cei mai mulţi n-ar mai ajunge niciodată să discute cu şeful şi ar muri stând la rând. Ori nici un preşedinte, nici un împărat nu este capabil ca să judece şi să rezolve toate problemele cu care se confruntă subalternii săi. Aşa că e imposibil ca chipul veacului acestuia să se transforme în chipul Domnului Isus. În biserică, fiecare credincios este condus direct de: ,,Hristos… capul Bisericii.” Fiecare credincios este doar o mică părticică din trupul lui Isus, iar din aceste minuscule părţi sînt formate mădularele, (1Corinteni 12:27) care la rândul lor alcătuiesc trupul, (Romani 12:5) conduse de singurul cap care este Domnul Isus (Efeseni 5:23) Adică, fără intermediul altor capete, asemenea unui trup uman care are în sine asemănarea cu Hristos şi Dumnezeu: „Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, cu toate că sînt mai multe, sînt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.” (1 Corinteni 12:12)

“Dar când au dat de păşune, s-au săturat, şi când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie; de aceea M-au uitat.” (Osea 13:6)

b). Ce chip au “bisericile” actuale?
Spre surprinderea noastră, descoperim, că “bisericile” actuale au lepădat chipul Domnului Isus şi au luat chipul lumii, şi s-au potrivit chipului veacului acestuia.
Exemplu: Fiecare “biserică” (sau organizaţie religioasă) locală are câte un conducător, cap sau câţiva capi. Apoi, mai multe “biserici” sau grup ări formează o comunitate, eparhie (sau ce alt nume poartă), conduse de un alt cap sau capete mai mari, iar peste aceste capete un altcap sau capete, preşedinte de cult, episcop, papă, sau alţi lideri. Deci “Credincioşii „bisericilor” de astăzi nu vor să înţeleagă ce spune Scriptura, când zice: “să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia.” Nu vor să înţeleagă ce este aceasta: “să vă prefaceţi prin înnoirea minţii să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu.” Nu şi-au schimbat şi nu şi-au înnoit mintea. Nu apucă să se înfiinţeze bine o „biserică”, că şi au nevoie de un şef, de un cap, care să-i conducă. Această nevoie de capete, dovedeşte că sînt false. Bisericile Domnului Isus nu simt această nevoie. Sfântul Pavel zice Bisericii adevărate: “Şi sîntem schimbaţi în acela şi chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Pot, oare, ,,bisericile” de astăzi să spună că sînt schimbate în acelaşi chip cu al Domnului Isus? Nici vorbă de aşa ceva! Ci trebuie spus adevărul adevărat că  “bisericile” actuale sunt schimbate, din ocară, în ocară, în acelaşi chip cu al lumii acesteia şi prin duhul lumii acesteia. (în ceea ce priveşte rânduiala, slujirea de  slujitori şi forma de organizare şi funcţionare).

Este oare chipul “bisericilor” de astăzi o slavă pentru Dumnezeu sau o ocară? Cu nici un chip, lepădarea chipului Lui Dumnezeu şi înlocuirea cu chipul veacului acestuia (chipul Balaurului), nu e o cinste, nici pentru Dumnezeu, nici pentru „bisericile” actuale, ci sînt o insultă dată chipului Bisericii lui Dumnezeu.

Îmbrăcarea cu podoabe sfinte a unei ,,biserici” care are chipul veacului acestuia (chipul Balaurului şi nu al Domnului Isus), nu înseamnă că acea “biserică” şi-a schimbat chipul ci şi-a schimbat doar hainele. Am văzut unele cucoane care poartă căţeii de aţă şi le-au făcut nişte veste, ca la copii. Ba chiar am văzut şi căţei cu pălării pe cap, dar nici unul dintre ei nu s-au transformat în copii. Tot aşa, poţi să îmbraci “bisericile” actuale cu toate podoabele sfinţeniei (dragoste, bunătate, facere de bine, credincioşie etc), că tot chipul veacului acestuia rămâne sub aceste podoabe sfinte până se vor naşte din nou prin cuvântul lui Dumnezeşi până va lua Hristos chip în ele.

„Copilaşi mei , pentru care iarăşi simt durerile naşteri, până va lua Hristos chip în voi.” (Galateni 4.19)

“Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi Hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi. Romani” 8:29

“şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. Coloseni” 3:10

“Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.” (Coloseni 2:8)

Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva  cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:5)

Sursa AICI

2 thoughts on “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.