Ce aduce biruința în războiul spiritual?

grapes-on-the-vine

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.”  Efeseni, 6:11

 RĂZBOIUL SPIRITUAL

Războiul spiritual e o realitate certă, de aceea trebuie să luăm măsurile necesare pentru a fi biruitori în lupta pe care o avem de dus, pe viață și pe moarte – “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni, 6:12) Continue reading “Ce aduce biruința în războiul spiritual?”

Autoritate și supunere

body_of_christ2I. Realitatea trupului lui Christos

Autoritate și supunere

Hristos este Capul trupului, al Bisericii. El este Inceputul, Cel întâi născut dintre cei morți…

Coloseni 1:18

Într-un trup este viață, sunt simțuri, sunt bucurii, sunt dureri. Insă dacă ne referim la Trupul lui Cristos – Biserica, vom observa câteva realități duhovnicești indisolubile ale acestuia, autoritatea și supunerea, cum trebuie ele să se manifeste pentru ca viața să pulseze sănătos în trup și în mădularele sale. Continue reading “Autoritate și supunere”

Realitatea și viața în trupul lui Christos

Romans 12. 4-5Biserica – Trupul lui Hristos

Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.

Romani 12: 4-5

Se știe că doctorul este învățat și priceput să tratează problema (cauza) bolii pacientului, pacient care la exterior poate arăta frumos  și sănătos, de la distanță, dar dacă încerci să-l mângâi îi vei putea simți (poate)  țepii de “arici” care te vor ține departe de el dacă nu vrei să fii rănit. Continue reading “Realitatea și viața în trupul lui Christos”

ESTI SINGUR?

Efeseni, 4.25-26

Suntem mădulare unii altora” (Efeseni 4:25)

În primele capitole din Genesa citim: „Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun“. Asta până l-a creat pe Adam. Atunci Dumnezeu a spus: „Nu este bine ca omul să fie singur” (Genesa 2:18). Adam se bucura de o relaţie extraordinară cu Dumnezeu, dar pentru că nu avea un tovarăş uman, Dumnezeu a spus că lucrui acesta nu este bun.

Dumnezeu te-a creat cu două Continue reading “ESTI SINGUR?”