Realitatea și viața în trupul lui Christos

Romans 12. 4-5Biserica – Trupul lui Hristos

Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.

Romani 12: 4-5

Se știe că doctorul este învățat și priceput să tratează problema (cauza) bolii pacientului, pacient care la exterior poate arăta frumos  și sănătos, de la distanță, dar dacă încerci să-l mângâi îi vei putea simți (poate)  țepii de “arici” care te vor ține departe de el dacă nu vrei să fii rănit.

La fel, trupul lui Christos – biserica Sa, nu e o poveste, este o realitate obiectivă, în care membrii care o compun priviți de la distanță pot arăta bine  și agreabil.

Pe de altă parte, mădularele trupului se slujesc unele pe altele și împreună formează trupul. Și membri bisericii,  care sunt Trupul Celui care plinește totul în toți, în care Isus Hristos este Capul, trebuie să se slujească unii pe alții în dragoste.

Dar să definim  câteva caracteristici indisolubile ale trupului lui Hristos (Biserica):

1.Atitudinea mădularelor, între ele, se măsoară prin dragoste

Până când am stat departe de Cap – de Isus Hristos, eram fără viață, precum mlădițele de viță tăiate și îndepărtate de viță de unde își trăgeau seva vieții:

Căci toți eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia… Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos – prin har sunteţi mântuiţi. El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus” (Efeseni, 2:1-6)

Trebuie să se vadă viața duhovnicească în mădularele trupului lui Hristos, că au trecut de la moarte la viață. Atunci când în familie sosește prin naștere un nou membru, nu-i așa, iubirea unora față de ceilalți este naturală, nu este forțată, la comandă. Iubirea dintre părinți și copii vine de la sine, în mod natural; iar părinții fac adevărate sacrificii pentru copiii lor din iubire, împlinind ceea ce spune apostolul despre adevărata iubire:

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.” (1 Cor., 13:4-7)

Dar dacă se întâmplă cumva că viața nu mai pulsează prin noi, ca membri/mădulare, trebuie să înțelegem că asta e posibil deoarece survine schimbarea atitudinii noastre față de mădulare și mai ales aceea față de Cap. Se ajunge cum spune Ioan „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.” (Ioan, 15:6) Nimeni nu poate pune o altă temelia, să aibă o altă rădăcina, un alt Cap, despărțiți de Hristos nu putem face nimic.

Căci, cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechia s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este așa și cu tine frate și soră?
De-acum noi nu mai privim și nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, căci sunte schimbați, înnoiți după chipul cel nou la care ne uităm și care trebuie să ia viață tot mai mult în noi.

Oriunde am merge, în lume, și am intra într-o casă unde este înălțat și preamărit Numele lui Isus, simțim cum părtășia și viața pulsează la fel prin noi toți cei aflați sub același Cort. (O, creste-mi iubirea în inima mea)

O, creste-mi iubirea în inima mea,
Isuse, Isuse mereu te-oi ruga!
/:Îmi umple cu dorul pe care-l astept
Si ochii si glasul si inima-n piept!:/

2. În trup lipsesc dezbinările

Se știe de asemenea că într-un trup lipsesc dezbinările sau diviziunile, mădularele lucrează de la sine în mod natural împreună, unele pentru altele. Cum se zice, o mână o spală pe cealaltă și împreună fața. Nimeni nu poate zice că nu are nevoie de celălalt sau cealaltă, ochiul, mâna , nasul, gura, inima, toate, ca unul, sunt de neapărată trebuință și de neînlocuit de celelalte, oricare ar fi ele. Fiecare mădular are rolul său, funcția sa, darul său primit de la Domnul și lucrează după credința și puterea cu care a fost binecuvântat fiecare.

Urmăriți și vedeți de câte ori Însuși Domnul Isus și apostolii Domnului ne atenționează cu expresia „Luați seama!

[La ce?]

  • să nu fiți necredincioși Domnului;
  • să faceți cum v-a poruncit Domnul;
  • să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor;
  • păziți-vă de aluatul fariseilor…;
  • vegheați și rugați-vă; la felul cum ascultați;
  • să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare;
  • să umblați cu băgare de seamă etc

Feriți-vă de dezbinare, de individualism, de egoism și de succesul personal, de copetiția care nu aduce propășiea voastră. Luptați-vă lupta cea bună a credinței.
Dacă avem un trup sănătos, toate mădularele sale sunt deci sănătoase – Glorie Domnului!

Luati seama, dar, fratilor, ca niciunul dintre voi sa n-aiba o inima rea si necredincioasa, care sa va desparta de Dumnezeul cel Viu.” (Evr.3:12)
Luati seama bine ca nimeni sa nu se abata de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva sa dea lastari vreo radacina de amaraciune, sa va aduca tulburare, si multi sa fie intinati de ea.” (Evr.12:15)

3. În trup e nevoie de unitate și de părtășie

Lipsa diviziunilor și a dezbinărilor duce la unitatea în trup. Toți trebuie să fie una în Hsristos, după cum Tatăl, Fiul și Duhul sunt una, în armonie și echilibru. Membri turpului Hristos – Biserica, se găsesc într-o părtășie reală, plăcută, plină de pace și de har. Nu formează un grup care socializează, ci un organism viu în care Hristos e Capul, iar ,membri i se supun și se bucură împreună unii cu alții dând slavă Domnului lor. Fiecare e al lui Hristos, nimeni nu va zice „sunt al lui Apollo” sau „sunt al lui Cutare”, ci toți sunt ai lui Hristos, iar El e totul în toți. Și fiecare va zice „trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” (Gal., 2:20) Nu se mai manifestă în mădularele trupului vulnerabilitatea, ci încrederea și susținerea reciprocă. Iar părtășia este o nevoie vitală după care tânjește fiecare membru. Există o foame și o sete de legătură cu frații și cu surorile, a dragostei Lui din fiecare care ne va constrânge la a dori a fi împreună unii cu alții, când, bucuroși exclamă: „Iată ce plăcut și ce dulce e ca frații să locuiască împreună!” (Psalm 133.1)

Fraților, dacă pentru cineva nu contează dacă e sau nu e în adunarea sfinților, cin el se simte la fel și în lume (sau mai bine chiar), înseamnă că el nu e mădular în trupul lui Christos, e un apendice, care nu (căruia nu i se) simte lipsa. Trebuie să conteze pilsa sau prezența fiecăruia dintre mădulare (membri), nu-i așa? Fiecare mădular trebuie și este activ, în caz contrar acela se atrofiază căci nu curge viața prin el. Pentru unii, poate e un exercițiu practic de a învăța să fim membri și mădualre unii altora. Cel mai bine se observă atunci când un mădulat e tăiat din trup (plecat într-altă parte, altă țară sau în veșnicie), atunci observi și simți mai bine prin ce contribuia acel mădular la o mai bună funcționare a trupului bisericii Domnului.

4. În trup toate mădularele se supun față de autoritatea Capului
(și unii altora)

Membrele (mădularele/membri) se supun unele față de altele și colaborează între ele.
În mod natural fiecare mădular lucrează după cum voiște capul, nu o mână coase alta rupe, ci împreună zidesc sau dărâmă, după cum voiește și le comandă Stăpânul. De aceea și noi care suntem mulți, trebuie să ne supunem „unii altora in frica lui Hristos.” (Efeseni, 5:21), în dragoste și să slujim în ascultare de Domnul:

căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.” (Efes.5:23)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.