Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie

de Watchman Nee  

Izbăvirea crucii

După ce enumeră numeroasele fapte ale firii, în scrisoarea sa către Galateni, Apostolul Pavel arată apoi că „cei care aparţin lui Cristos Isus şi-au răstignit firea cu pasiunile şi dorinţele ei“ (Gal. 5:24). Iată izbăvirea! Nu e ciudat să constaţi prăpastia dintre preocuparea credinciosului şi preocuparea lui Dumnezeu? Cel dintâi e preocupat de „faptele firii“ (Gal. 5:19), adică de diversele păcate ale firii. Pe el îl munceşte mânia de azi, gelozia de ieri sau cearta de poimâine. Continue reading “Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie”

Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal

Păcatele firii. Lucrurile firii. Necesitatea morţii.

 

CREDINCIOSUL FIRESC SAU CARNAL

 –   “Omul Spiritual”,  volumul I   de Watchman Nee   

Traducere de Doru Motz

 

Toţi credincioşii ar putea fi, asemenea lui Pavel, umpluţi cu Duhul Sfânt din clipa când au crezut şi au fost botezaţi (cf. Fapte 9:17-18). Din nefericire însă mulţi rămân sub  stăpânirea firii vechi, ca şi când n-ar fi morţi şi înviaţi. Aceştia nu au crezut cu adevărat în faptul împlinit, în realitatea morţii şi învierii lui Cristos pentru ei, şi nici nu au răspuns sincer la chemarea Duhului Sfânt de a urma  principiul morţii şi al învierii. Potrivit lucrării isprăvite a lui Cristos, ei au murit şi au fost înviaţi deja; potrivit  responsabilităţii lor de  credincioşi, s-ar cuveni ca şi ei să moară faţă de eul lor şi să  trăiască  pentru  Dumnezeu; în realitate însă lucrurile se întâmplă altfel. Aceşti  credincioşi ar  putea fi consideraţi „anormali“. Această anormalitate nu trebuie  înţeleasă în sensul că s-ar mărgini doar la epoca noastră. Cu mult timp în urmă,  tocmai aceasta era starea credincioşilor cu care a luat apostolul Pavel legătura. Continue reading “Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal”

Temelia pe care „mergem spre cele desăvârșite”

repentance-3Pe ce clădești și ce clădești?

fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu” – Evrei 6:1

Temelia trebuie să fie adevărul, Hristos, și pocăința noastră față de faptele moarte și neroditoare ale firii, și credința în Dumnezeu. Însă, creștinii superficiali (de astăzi)  nu mai au ca temelie pocăința, nici credința practică, nici frica de Domnul, astfel că ei nu sunt …spre cele desăvârșite! Continue reading “Temelia pe care „mergem spre cele desăvârșite””

Împotrivirea vietii naturale

ResistanceCei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit carnea [firea pământească] împreună cu patimile şi poftele ei.

Galateni 5:24

Viaţa naturală nu este păcătoasă în sine, dar noi trebuie să renegăm păcatul, să nu mai avem nimic de-a face cu el sub nici o formă. Păcatul aparţine iadului şi diavolului; eu, în calitate de copil al lui Dumnezeu, aparţin cerului şi lui Dumnezeu.

Nu se pune problema să renunţ la păcat, ci să renunţ la drepturile pe care le am asupra propriei mele persoane Continue reading “Împotrivirea vietii naturale”