Otto Bixler: Cheile mântuirii și Scara lui Engle (generalități)

Mântuirea se aseamănă procesului prin care intri pe ușa casei tale. Intruducem cheia în broasca ușii, pentru a intra în siguranța, în confortul și în tot ceea ce ne oferă casa noastră. Suntem recunoscători pentru ușa care ne protejează de lumea de afară. Prin mântuire, intrăm în casa Mântuitorului nostru și în relație cu El! Isus este ușa, iar Duhul Sfânt, ca un lacăt, ne pecetluiește pentru ceruri. Să vedem acum ce este darul mântuirii, dat de Dumnezeu, și cum obținem cheia pentru a ni-l însuși.

Cuvântul “mântuire” ne dă niște indicii: termenul grecesc sozo, după cum apare în manuscrisele timpurii ale Bibliei, înseamnă a fi salvat. Întrebarea imediată este: „de ce anume trebuie să fim salvați?” Răspunsul este simplu: de iad, de locul unde vor merge după moarte toți cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu și sunt neascultători față de căile Lui!

…ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui… [în iad] – 2Tes. 1:8-9

Procesul de intrare în mântuire este examinat mai pe larg în Scara lui Engle. Scara lui Engle explică drumul pe care pe care îl face un om de la necredință la mântuire deplină. Primul pas este să devenim conștienți că există ceva dincolo de lumea naturală. Apoi, începem să deosebim binele de rău. Progresiv, începem să aflăm despre Dumnezeu. Continuăm, descoperindu-ne starea păcătoasă. Apoi, ne sunt prezentate raiul și iadul (tărâmuri eterne). În final descoperim Ușa spre Rai (Isus), care ne salvează de iad, în urma alegerii noastre.

Ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți? Trebuie să avem o relație cu Dumnezeul cel cel viu și să primim viață veșnică pentru a trăi împreună cu El în rai, după ce trupul nostru pământesc moare. Să examinăm câteva versete din Scriptură, care ne explică cum putem fi mântuiți. Primul verset biblic pe care trebuie să-l examinăm este:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Deci prima cheie pentru mântuire este să crezi în Isus. El este Singurul Fiu al lui Dumnezeu, venit pe pământ să ia asupra Lui pedeapsa cu moartea, care ni se cuvine tuturor pentru păcatele noastre. Dacă acceptăm jertfa lui Isus pentru noi, Îl putem recunoaște ăe El ca Domn.

A doua cheie este să realizăm faptul că trebuie să ne întoarcem de la căile noastre păcătoase (nedumnezeiești); în acel moment, putem primi mântuirea. Să examinăm acum cel de-al doilea verset din Sceiptură, pentru a înțejege cum trebuie folosite aceste chei pentru mântuire. Biblia spune că:

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. (Romani 10:9-10)

Probabil că te întrebi acum: „Cum pot oare să fiu mântuit?” Vorbește cu Dumnezeu (roagă-te) despre asta și spune-i Lui că vrei să fii mântuit. Poți începe rostind Rugăciunea mântuirii, postată aici ca un model de rugăciune, deoarece mersul la biserică nu aduce mântuire. Aceasta se întâmplă atunci când îl primeși pe Isus în inima ta, prin rugăciune.

RUGĂCIUNEA:

Dragă Tată din Ceruri, vin înaintea Ta acum, în Numele Fiului Tău Isus. Recunosc că nu Te-am ignorat și nu Te-am cunoscut, nici nu mi-am trăit viața conform căilor Tale morale drepte. Astfel că mă îndepărtam de Tine și mergeam spre iad.
Te rog să mă ierți pentru căile mele păcătoase. Aleg acum să mă schimb și să-mi trăiesc viața conform voii Tale.
Mărturisesc azi că Isus este Domn și aleg să-L fac Domn al meu. Accept cu recunoștință lucrarea pe care Isus a făcut-o, suferind pedeapsa păcatelor mele, murind pe cruce, pentru ca eu să pot trăi.
Cred că Tu, Tată din ceruri, L-ai înviat pe Isus din morți. Te rog să mă primești acum, ca pe un copil al Tău, prin sângele prețios pe care Isus l-a vărsat pentru mine.
Te rog să mi Te descoperi și să mă întărești ca să pot umbla în căile Tale. Amin.

Dacă ai rostit această rugăciune, meditând adânc la ceea ce declari, cu o inimă sinceră și dedicată, ai devenit creștin. Tocmai ai trecut prin poarta spre viața veșnică, însă este necesar să-l cunoști tot mai bine pe Dumnezeu și pe Isus Cristos, înțelegând că mântuirea ta (o viață nouă în Cristos), chiar dacă începe într-un anumit moment în timp, nu este completă până când vei intra în rai. […]

Vom înțelege mai bine că mântuirea este un proces, când vom examina Tabelul Mântuirii.

Evanghelistul Lou Engle a conceput o scară gradată prin care încearcă să măsoare procesul mântuirii, care acum are numele Scara Engle, explorând o parte a procesului de ucenicizare care ne este cerut pentru a ne maturiza în familia lui Dumnezeu.

Scara Mântuirii, pe care o prezentăm aici, are 21 de trepte, începând de la -10 și până la +10. Pe măsură ce explorezi Tabelul Mântuirii, inspirat de Scara lui Engle, vei deveni, poate, conștient de poziția ta. Imaginea corespunzătoare tabelului ne oferă o ilustrație grafică a procesului de dinainte și de după mântuire.

 

Pașii relativi la începerea mântuirii Tabelul Mântuirii

Calitatea spirituală a credinței creștine

+10 Cunoașterea lui Dumnezeu și realizarea lucrărilor lui Isus
+9 Viață constantă de rugăciune
+8 Administrarea resurselor Împărăției
+7 Dezvoltarea unui stil de viață creștin
+6 Descoperirea și folosirea darurilor spirituale
+5 Inițierea în biserică, în calitate de membru activ
+4 Botezul cu Duhul Sfânt
+3 Dezvoltarea caracterului creștin și cunoașterea Bibliei
+2 Botezul în apă
+1 Creștere în înțelegerea credinței – Domnia lui Isus
0 Primirea lui Cristos ca Mântuitor – inițierea ucenicizării
-1 Pocăință și credință
-2 Provocare și decizia de a acționa
-3 Descoperirea nevoii personale: convingerea de păcat
-4 Atitudine pozitivă față de Evanghelie
-5 Înțelegerea implicațiilor Evangheliei
-6 Descoperirea adevărurilor esențiale ale Evangheliei
-7 Interes pentru creștinism
-8 Descoperirea inițială a creștinismului
-9 Lipsa cunoașterii efective a creștinismului
-10 Lipsa cunoașterii supranaturalului

Secțiunea de față ne ajută să înțelegem atât procesul mântuirii, cât și conceptul de ucenizare, care ne determină în mod progresiv să semănăm tot mai mult cu Isus. O întrebare pe care am putea să o adresăm ar fi: „Cum pot urca pe Scara Mântuirii?” Răspunsul este atât la Dumnezeu, cât și la noi.

Orice progres spiritual este o combinație a alegerilor noastre și a acțiunilor lui Dumnezeu, care ne influențează. Pe calea de la necredință la credința în Isus și la mântuire, Scriptura ne spune ne spune că noi suntem atrași la El (într-un mod extern) de către Tatăl (Ioan 6:44).

Procesul ulterior se numește „ucenicizare”, în care trebuie să fim conduși de Duhul Sfânt.

Să luăm acum în considerare cea de-a doua decizie importantă a vieții tale, decizia de-a-L face pe Isus Domn al fiecărui domeniu din viața ta. Este o decizie pe care mulți dintre cei care se numesc creștini nu au luat-o încă, în mod conștient.

După ce ai ales mântuirea și ai primit asigurarea vieții veșnice, cel mai important lucru pe care îl poți face este să-ți pui viața sub puterea și sfințenia lui Dumnezeu, permițându-i să se manifeste prin tine. Aceasta este o parte importantă a progresului nostru pe Scara Mântuirii.

 _____________

Note:

Textul e din Anexa 1 a cărții VĂDUVE, ORFANI ȘI PRIZONIERI de Otto Bixler, Editura Elpis-2009

*****************

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. (1 Tesaloniceni 5:23)

Alte articole despre duh și suflet:

https://armoniamagazineusa.com/2018/11/20/omul-definirea-componentelor-principale-duh-suflet-si-trup/

https://armoniamagazineusa.com/2018/03/26/paziti-va-inima-si-nu-va-intinati/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.