ÎN EGIPT – Grâu vechi, de mii de ani, capabil să germineze!

Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. (Ioan 12:24)

Ioan 12:20-36

În vechile morminte egiptene s-a găsit grâu vechi, de mii de ani, capabil încă să germineze. Dar, deşi s-a scurs mult timp şi deşi a fost conservat în vase foarte preţioase, acest grâu nu s-a putut înmulţi acolo. Ca să poată răsări spice încărcate de boabe asemănătoare cu sămânţa, trebuia ca aceasta să fie pusă în pământ, să fie sacrificată. Aceasta este imaginea pe care o foloseşte Isus pentru a vorbi despre moartea Lui.

Dorinţa de a-L vedea, exprimată de greci, Și-a purtat gândurile spre consecinţele minunate ale lucrării Sale de la cruce: binecuvântarea naţiunilor sub domnia universală a Fiului Omului; multe roade (v. 24b); judecarea lui Satan (v. 31); toţi oamenii atraşi la El Însuşi (v. 32). Prin faţa sufletului Său sfânt trece însă şi acest ceas încărcat de suferinţe. El Se îndreaptă către Dumnezeu, careI răspunde din cer prin promisiunea învierea (v. 28).

Pentru poporul iudeu sosise amurgul. Lumina avea să dispară la orizont: Isus urma săi părăsească (v. 35; Ieremia 13.16). Ziua de astăzi, o zi de har, este şi ea pe sfârşite. Se apropie clipa când nu va mai fi posibil să crezi (comp. cu v. 40). A fost pentru Isus un solemn acum (v. 27,31). Pentru noi, acum este timpul să credem în El.

Meditație – mana zilnică:  SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI, Volumul IV de Jean Koechlinhttp://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

*

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

„Noaptea este mult înaintată și ziua este aproape; să lepădăm deci faptele întunericului și să îmbrăcăm armura luminii.”

Romani 13:12

„Noaptea“ este perioada actuală, perioadă în care Domnul este absent. În viitor, ca Soare al dreptății, El va introduce o nouă zi pentru acest pământ, zi care va dura o mie de ani. Aceea este ziua în care Domnul va împărăți peste tot pământul (Zaharia 14.9). El va duce vindecarea sub aripile Sale pentru poporul Israel, potrivit cu profetul Osea, care a scris: „Voi vindeca necredința lor, îi voi iubi nestingherit; pentru că mânia Mea s-a întors de la ei“ (Osea 14.4). Va fi un timp de pace așa cum nu a mai fost vreodată, un timp de prosperitate și de binecuvântare, nu numai pentru Israel, ci și pentru națiuni. Această remarcabilă viziune i-a fost dată lui Ioan: „După acestea am văzut: și iată o mulțime mare, pe care nimeni nu putea să o numere, din orice națiune și seminții și popoare și limbi, stând înaintea tronului și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, și cu ramuri de palmier în mâinile lor“ (Apocalipsa 7.9).

Luceafărul de dimineață apare însă înaintea soarelui. El este Soarele dreptății pentru Israel, dar pentru Adunare este Luceafărul strălucitor. De îndată ce El vorbește despre Sine ca fiind Luceafărul strălucitor, „Duhul și Adunarea spun: «Vino!»“ (Apocalipsa 22.7). Dacă noaptea este mult înaintată și ziua este aproape, mai poate fi mult până la venirea Sa pentru a-Și lua Adunarea?

Este timpul să ne trezim din somnul moral, în care lumina noastră se stinge încetul cu încetul și în care promisiunea venirii Sale are puțin efect asupra vieților noastre! Să ne curățim candelele, lepădând lucrările întunericului, și să ne îmbrăcăm cu armura luminii (Romani 13.12)! Armura luminii este Hristos care strălucește în noi și prin noi – la fel cum s-a întâmplat cu Moise, după ce a coborât de pe munte, sau cu Ștefan, înaintea sinedriului. Să nu ne aflăm printre cei care fac să fie și mai adânc întunericul veacului prezent!

R A Barnett

*

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut aceste lucruri.
Daniel 5.22

Mândria

Despre împăratul Nebucadnețar, Scriptura spune că atunci „când i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc“. Dar Belșațar, fiul împăratului Nebucadnețar, a făcut același lucru ca și tatăl său. Dintre multele greșeli ale omului, mândria este cea mai rea. Omul poate să decadă în cele mai joase adâncimi ale degradării morale și ale unei stricăciuni respingătoare, și totuși se mândrește cu propria sa importanță, cu propria sa voință puternică și independentă. Ce este mai grav: decăderea morală sau mândria?

Mândria, cu siguranță, pentru că ea nu este, simplu, un păcat împotriva propriului trup sau un păcat împotriva aproapelui, ci nelegiuirea de a ne lăuda pe noi înșine împotriva lui Dumnezeu. În ignoranța lui, omul își sfidează Creatorul, singurul vrednic să fie slăvit. Mândria omului va fi complet doborâtă. Această boală înfricoșătoare – mândria – are efecte triste asupra întregii omeniri. Cu toții trebuie să judecăm necruțător acest rău în noi înșine. Astăzi, credința poate vedea în Persoana lui Hristos și în lucrarea Sa binecuvântată de la cruce, cum mândria noastră este redusă la nimic. Cei care nu vor să învețe această lecție acum, își vor vedea mândria transformată în rușine de neînchipuit și în umilință la arătarea gloriei Sale.

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

„DUMNEZEU ESTE…” (7)

„Din locaşul Tău cel înalt Tu uzi munţii, şi se satură pământul…”

(Psalmul 104:13)

    Te-ai întrebat vreodată de ce nicăieri altundeva în univers nu găsim apă din abundență, decât aici pe pământ? Toate telescoapele, inclusiv cei care au călătorit în spațiu confirmă acest lucru. Apa, incredibilul, vitalul ingredient, dizolvă aproape orice de pe pământ, în afară de acele lucruri care susțin viața. Acest lichid uimitor, pe care îl considerăm ceva obișnuit, există sub formă de gheață, pătrunde prin stâncă și produce solul. Ca zăpadă, depozitează apa în văi. Ca ploaie, udă și curăță pământul. Ca abur, oferă umezeală aproape tuturor suprafețelor arabile de pe pământ. Se găsește în nori exact în cantitatea potrivită. Dacă ar exista nori ca pe planeta Venus, pe pământ nu ar exista viață.

Însă exact 50% din suprafața pământului este acoperită de nori în orice moment, fapt care permite să se filtreze cantitatea necesară de lumină solară. Ca abur, timp de secole, apa a contribuit la funcționarea câtorva din cele mai puternice mașinării pe care le avem. În afară de bismut, e singurul lichid mai greu la patru grade Celsius decât la punctul de îngheț. Dacă nu ar fi așa, viața așa cum o știm noi nu ar putea exista pe această planetă. De aceea, când îngheață, este mai ușoară și se ridică deasupra. Dacă nu ar fi așa, lacurile și râurile ar îngheța de jos în sus și peștii ar muri; algele ar fi distruse, rezerva de oxigen s-ar termina și omenirea ar dispărea.

Așadar, când sau dacă ai impresia că Dumnezeu nu te bagă în seamă sau că nu-i pasă de tine, bea un pahar cu apă și spune: „Mulțumesc, Doamne!”

sursa: Mana zilnică

Advertisements

One thought on “ÎN EGIPT – Grâu vechi, de mii de ani, capabil să germineze!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.