Meditații de început de An 2020: PRIVIȚI ÎNAINTE!

Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi.

2 Corinteni 5:17


DOMNUL ESTE APROAPE

La începutul unui an, în inima noastră sunt stârnite simțăminte speciale: speranță, un nou început, așteptări și entuziasm. Câteodată, aceste simțăminte sunt temperate de ceea ce a avut loc în anul precedent. Pot apărea îngrijorări cu privire la ceea ce ne așteaptă și chiar teama de necunoscut. Oricum ar sta lucrurile, cu toții avem tendința de a da o atenție specială începutului și sfârșitului unui an. Continue reading “Meditații de început de An 2020: PRIVIȚI ÎNAINTE!”

ÎN EGIPT – Grâu vechi, de mii de ani, capabil să germineze!

Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. (Ioan 12:24)

Ioan 12:20-36

În vechile morminte egiptene s-a găsit grâu vechi, de mii de ani, capabil încă să germineze. Dar, deşi s-a scurs mult timp şi deşi a fost conservat în vase foarte preţioase, acest grâu nu s-a putut înmulţi acolo. Ca să poată răsări spice încărcate de boabe asemănătoare cu sămânţa, trebuia ca aceasta să fie pusă în pământ, să fie sacrificată. Aceasta este imaginea pe care o foloseşte Isus pentru a vorbi despre moartea Lui. Continue reading “ÎN EGIPT – Grâu vechi, de mii de ani, capabil să germineze!”

Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …

 

Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …
Apocalipsa 1:17-18

După răstignirea și moartea Domnului Isus, perdeaua templului s-a rupt. Mâini evlavioase au așezat trupul lui Isus într-un mormânt nou. O piatră grea a fost rostogolită în fața lui, pentru a închide intrarea. Apoi, peste această scenă tristă a trecut ziua Sabatului. Dimineața devreme în ziua următoare, câteva femei au mers la mormânt, pentru a îmbălsăma trupul lui Isus pentru înmormântare. Când au ajuns, soarele tocmai răsărea. Dar ce s-a întâmplat? Mormântul era deschis și trupul nu mai era acolo! O minune puternică: Isus a înviat! Continue reading “Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …”

DUHUL LUI DIOTREF

720x450-hs-2006-35-a-full_tif

Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea

3 Ioan 1:9

DUHUL LUI DIOTREF

     Unii oameni sunt atât de nesiguri și se simt amenințați cu atâta ușurință încât simt nevoia de a doborî orice persoană pe care o percep ca pe un competitor. Să ne gândim la Diotref, unul dintre liderii bisericii Noului Testament. El a ajuns într-o adevărată dilemă când Ioan i-a recomandat pe unii învățători talentați ai Evangheliei să vină și să vorbească în biserica lui. Continue reading “DUHUL LUI DIOTREF”