Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …

 

Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …
Apocalipsa 1:17-18

După răstignirea și moartea Domnului Isus, perdeaua templului s-a rupt. Mâini evlavioase au așezat trupul lui Isus într-un mormânt nou. O piatră grea a fost rostogolită în fața lui, pentru a închide intrarea. Apoi, peste această scenă tristă a trecut ziua Sabatului. Dimineața devreme în ziua următoare, câteva femei au mers la mormânt, pentru a îmbălsăma trupul lui Isus pentru înmormântare. Când au ajuns, soarele tocmai răsărea. Dar ce s-a întâmplat? Mormântul era deschis și trupul nu mai era acolo! O minune puternică: Isus a înviat!

În cursul zilei urmează mărturii ale martorilor: mai întâi, îngerii spun femeilor vestea. Apoi apare Isus Însuși în fața Mariei Magdalena. Apoi El Se descoperă celor doi ucenici pe drumul spre Emaus și apoi lui Simon Petru într-o discuție între patru ochi. La final, El pășește în mijlocul alor Săi, care erau adunați într-o încăpere încuiată, și le spune: “Pace vouă!”, și le arată mâinile Lui și coasta Sa, care erau marcate de rănile crucii. Neîncrezători și șovăielnici, ucenicii nu s-au lăsat ușor convinși. Totuși, era chiar El! Domnul lor, pe care L-au plâns, era într-adevăr acolo! El le-a vestit mai înainte învierea Lui, dar atunci inimile lor au rămas neatinse.

Isus a înviat! Marchează această certitudine viața noastră? “Nu te teme!”, ne spune Domnul înviat și nouă. El trăiește, și El trăiește pentru noi.

(SĂMÂNȚA BUNĂ, http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna)

*

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și toți au fost cuprinși de teamă și Îl glorificau pe Dumnezeu, spunând: “Un mare profet S-a ridicat între noi”.
Luca 7.16

Măreția lui Hristos – Un mare Profet

Locuitorii din Nain erau uimiți și Îl lăudau pe Dumnezeu după ce fuseseră martori la o astfel de minune. Domnul Isus înviase un tânăr și îl dăduse înapoi mamei sale, o văduvă îndurerată. Acei oameni simțeau că Dumnezeu Se apropiase de ei – și aveau dreptate. Erau convinși că un mare profet se ridicase în mijlocul lor – aveau dreptate și în această privință.

Un mare profet, trimis de Dumnezeu să cerceteze pe poporul Său, fusese de mult timp așteptat. Această așteptare atinsese apogeul chiar înainte de venirea lui Hristos. De fapt, mulți credeau că Ioan Botezătorul era profetul așteptat, lucru pe care Ioan l-a negat cu vehemență (Ioan 1.20). Această așteptare își avea rădăcinile în profeția lui Moise: “Domnul Dumnezeul tău îți va ridica un Profet din mijlocul tău, dintre frații tăi, asemenea mie: de El să ascultați!” (Deuteronom 18.15). Moise a mai spus că dacă cineva nu asculta de acest Profet, Dumnezeu avea să “îi ceară socoteală” (Deuteronom 18.19) – o atenționare solemnă!

Noi recunoaștem că Hristos este Preot și Împărat, însă adesea uităm că El este și Profet, iar această neglijență este spre pierderea noastră. Să-L privim în Evanghelii, când intra în contact cu oamenii! După ce i-a arătat unei femei că-i cunoștea tot trecutul păcătos, răspunsul acesteia a fost: “Domnule, văd că ești profet” (Ioan 4.19). El dă pe față secretele inimii și trezește conștiința. Să-L privim când descoperea viitorul lui Israel și al lumii, pe când ședea pe Muntele Măslinilor (Matei 24.1-44)! O religie cunoscută, cu milioane de aderenți, pretinde că a fost întemeiată de un profet – însă acesta a fost un profet fals. Ce minunat că Domnul nostru este Marele Profet, care a venit să ne deschidă inimile și să ne conducă la Dumnezeu!

B Reynolds

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

VIU, NEMURITOR ȘI ASEMENEA LUI ISUS!

“Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” (Ioan 11:25)

Se spune că un băiețel de nouă ani suferea de sindromul Down. La școala duminicală, ceilalți copii râdeau de el pentru că era altfel. În duminica dinaintea Paștelui, învățătoarea i-a dat fiecărui copil un ou de plastic și le-a spus să caute simboluri ale noii vieți, cum ar fi semințe și frunze și să le pună în ou. Ideea era ca fiecare dintre ei să-și deschidă oul în Duminica Paștelui și să discute despre ceea ce au găsit. Copiii au adus tot felul de lucruri; flori, fluturi și pietre. Dar când învățătoarea a deschis oul lui Philip, acesta era gol. Un copil a spus: “Nu e corect, nu a făcut ce trebuie!” Philip însă a tras-o pe învățătoare de mânecă și i-a zis: “Ba da, am făcut ce trebuia. E gol pentru că mormântul este gol. De-asta noi avem viață nouă!” Toți ceilalți copii au rămas fără grai, și de atunci Philip a câștigat respectul tuturor și a devenit parte din grup. Dar familia lui Philip știa că timpul lui se scurge – prea multe probleme pentru un trup micuț. În acea vară a plecat acasă.

Când clasa aceea de copii de opt ani s-a confruntat cu realitatea morții, s-au dus la înmormântare – dar nu cu flori. Alături de învățătoarea lor, fiecare a pus câte un ou de plastic gol pe micul sicriu al colegului și prietenului lor!

De ce este atât de importantă învierea lui Isus? Din cel puțin două motive:

1) Învierea Sa o garantează pe a noastră.

2) Pentru că trecem inevitabil și prin durerea pierderii cuiva drag, Paștele este garanția că vă veți revedea – vii, nemuritori și asemenea lui Isus!

Sursa: Mana zilnică

_______________________________________

HRISTOS A ÎNVIAT ! – GLORIE LUI !

______________________________________

One thought on “Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.