Nu poți fi în viață și să traiești ca un mort

  de John Fischer, Los Angeles

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. (Ephesians 2:1)

Despre ce morți vorbește Cuvântul aici? Negreșit nu despre trup, nu de starea  fizică o omului. Întelegem că este o altă moarte, spirituală (duhovnicească) despre care ne mai vorbește Scriptura, ca și în cazul de față. Dacă este o moarte spirituală, trebuie să fie și o viață spirituală. Bine, dar cine sunt morți și cine sunt vii spiritual?

Dacă citim cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că în ultimă instanță toți oamenii sunt morți spiritual. De ce? Pentru că păcatul a rupt legătura cu Dumnezeu care este viu [sursa pentru învierea spirituală/duhovnicească]  și astfel omul a  ajuns să fie despărțit de ce este viu duhovnicesc. Cu alte cuvinte, am devenit niște cadavre spiritual.

  Atunci Domnul a zis: “Duhul Meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă: totuși, zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” (Genesis 6:3) – Pentru că Dumnezeu și-a retras de la om  duhul Lui, omul a murit spiritual.

Dar omul a rămas cu duhul lui de om, care îl ține, așa cum citim, vremelnic pe pământ.

Acum să ne întoarcem la cei care sunt vii spiritual. Cine sunt ei și cum pot  ajunge să fie vii spiritual, să trăiască o viață duhovnicească? Tot Scriptura ne dă răspunsul cuvenit la o astfel de întrebare.

  [Isus] A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;  născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (Ioan 1:11-13)

 

Voi erați morți. Când Dumnezeu naște un suflet din nou, El pune Duhul Lui din nou în acel suflet. Cu alte cuvinte este adus la viață spirituală.  Apostolul vorbește unor oameni care au fost morți (cadavre spiritual), dar acum sunt vii. Și le spune adevărul,  că și ei erau odinioară ca și cei din lume. Lumea zace în cel rău și așa au fost odată și cei care acum sunt aduși la viață împreună cu Domnul Cristos (nu se poate fără El, și să fie cineva viu). Acești oameni trăiesc o nouă viață și ei răspândesc parfumul acestei vieți noi

In adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? (2 Corinteni 2, 15-16)

  • Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. (1Ioan, 5:19)

Daca te-ai adresa unuia de pe stradă și i-ai spune că este mort, ce ar zice el? Poate te-ar lua drept nebun. De ce? Pentru că o astfel de vorbire nu poate fi înțeleasă de cel mort. Sunt unii care frecventează Biserici, Adunările, dar sunt încă morti spiritual. Daca le vorbesti de lucruri din Scriptură nu le pot înțelege. E trist că printre astfel de oameni sunt unii care pretind că sunt vii. Aceștia aduc în Biserica sau Adunare stări de lucruri care duc la tulburare. Dacă te apropii de acești oameni, ai să observi că miros și incă greu. De ce miros? Pentru că orice cadavru care nu are viață în el are acest miros al putrefacției, al descompunerii. Aceasta este într-un fel o asemănare plastică între ce e firesc și ce este spiritual.

  Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii; ci dați-vă pe voi însivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; si dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii… (Romani 6:3)

In această epistolă vedem ceea ce eu aș numi  o anomalie. Nu poți fi în viață și să trăiești ca un mort. Cu alte cuvinte să miroși a putrefacție. Și am să aduc în atenție faptul că, pe cel născut din nou,  Dumnezeu îl hrăneste, se ocupă de el ca să își  ducă viața spirituală în așa fel să facă dovada că este viu. Să nu scăpăm din vedere că Apostolul vorbește la modul general în Biserică- Adunare. Și că în oricare Biserică se află și vii dar și morți spiritual. Pavel spune că într-o casă mare sunt vase de cinste și vase de ocară. Este ușor de înteles care sunt aceste vase de cinste si care sunt cele de ocară. Sunt prin Biserici-Adunări, și unii care îți dă impresia că sunt vii, dar care în realitate ei sunt morți.

Cînd te apropii de un astfel de “credincios”care miroase, îți dai seama imediat ce fel de om este. In el nu pulsează duhul de viață al Domnului Hristos. Și ce este si mai trist, că nu rareori găsesti dintre acesti oameni morți (cadavre spiritual) care se ocupă într-un fel sau altul de Adunare. Domnul Isus ne-a lăsat repere pentru ai indentifica pe cei morți. El spune  Îi veți cunoaște după roade. O plantă dacă nu aduce roadă, este moartă pentru interesul gospodarului, chiar dacă este  în pământ, așa e și cu omul aflat în Adunare sau Biserică, dar care este fără rod (mort) față de interesul Stăpânului. 

 Pe voi, care erati morti în greselile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. (Coloseni 2:13)

Uite caracteristica celui viu, a fost adus la viață împreună cu El, cu Domnul Hristos. Apostolul le aduce si Colosenilor înainte această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în unii dintre ei. Le arată și lor de unde vin și cine sunt acum după ce Dumnezeu a intervenit in viețile lor.

 Pe voi, care voi? Voi cărora vă vorbesc acum ar fi putut spune Apostolul. Nu pe alții, ci pe voi. Era preocupat de cei din Biserică- Adunare, să ducă viața nouă din Domnul Hristos. Iată  deci că  putem distinge foarte usor,  as zice, pe cei care sunt totuși prin Adunări dar sunt morți spiritual. Aceștia fac mult rău în stringerile laolalta a celor vii. Dumnezeu va avea un timp când va despărți pe cei vii de cei morți  spiritual.

Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. (Mat.25:32)

John Balarie

Los Angeles, California

s u r s a

Advertisements

One thought on “Nu poți fi în viață și să traiești ca un mort

  1. Pingback: Nu poți fi în viață și să traiești ca un mort — ARMONIA MAGAZINE – USA – Si ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca si-ar pierde sufletul?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.