A.W. TOZER: Darul unei vederi clare

A-W-Tozer-Quote

Faptul că credința biblică din vremea noastră suferă de o decădere rapidă este atât de evident, încât nu mai are nevoie de dovezi.

Dar ceea ce a provocat această decădere nu este totuși chiar așa ușor de descoperit. Pot doar să spun că am observat o lipsă semnificativă printre creștinii evanghelici care s-ar putea dovedi a fi cauza reală a problemelor noastre spirituale. Desigur, dacă lucrul acesta ar fi adevărat, atunci lucrul de care am avea cea mai urgentă nevoie ar fi înlăturarea acestei lipse.

Marea deficiență la care mă refer este lipsa de discernământ spiritual, mai ales printre liderii noștri. Cum poate exista atâta cunoștință biblică și atât de puțină pătrundere spirituală, atât de puțină putere de pătrundere morală, este una dintre enigmele lumii religioase de astăzi. Cred că este foarte corect să spunem că nu a existat niciodată înainte un timp, în istoria Bisericii în care așa mulți oameni să fie preocupați de studiul biblic ca astăzi. Dacă cunoașterea învățăturii biblice ar fi vreo garanție a asemănării cu Dumnezeu, atunci vremea de acum ar intra fără îndoială în istoria Bisericii ca epoca sfințeniei. În loc de aceasta, ea ar putea fi socotită foarte bine ca epoca captivității babiloniene a Bisericii, sau epoca asemănării cu lumea, prin faptul că așa-zisa Mireasă a lui Cristos s-a lăsat curtată cu succes într-un număr incredibil de fiii căzuți ai oamenilor.

Credincioșii evanghelici au capitulat complet în fața lumii în ultimii douăzeci și cinci de ani din cauza influențelor negative. Sunt evitate doar câteva păcate mai grosolane cum ar fi beția și promiscuitatea sexuală.

Faptul că acest act de trădare sau de perfidie a avut loc la lumina zilei și cu deplinul consimțământ al predicatorilor și al evangheliștilor noștri este unul dintre lucrurile cele mai groaznice din istoria spirituală a lumii. Totuși, eu unul nu pot să cred că această capitulare în fața lumii a fost înfăptuită de niște oameni răutăcioși care au căutat în mod intenționat să distrugă credința Părinților noștri. Mulți oameni buni și cu o trăire curată au lucrat împreună cu colaboraționiștii care ne-au trădat. De ce? Singurul răspuns este: din lipsa viziunii spirituale. Peste Biserică s-a pus ceva ca o ceață, precum „acoperitoarea aruncată peste toți oamenii, și ca vălul pus peste toate națiunile” (Is.25:7). Un asemenea văl a fost pus odată peste Israel: „Dar mintea lor a fost orbită; până în ziua de azi rămâne același văl neridicat la citirea vechiului testament; acest văl este înlăturat în Cristos. Dar până în ziua de azi, când se citește Moise, vălul este pe inima lor” (2.Cor.3:14,15). Aceasta a fost ora tragică a lui Israel. Dumnezeu Și-a întemeiat Biserica și a retras temporar străvechiului Său popor drepturile de cetățenie. El nu-Și mai putea încredința lucrarea Sa unor oameni orbi.

Fără îndoială că ochii noștri interiori trebuie să fie spălați dacă vrem să scăpăm de soarta lui Israel și a oricărei alte comunități religioase din istorie pe care a părăsit-o Dumnezeu.

Apariția unor lideri creștini cu viziune profetică este una dintre cele mai mari nevoi ale noastre, dacă nu cumva cea mai mare. Avem neapărată nevoie de văzători care să poată vedea prin ceață. Dacă nu apar curând, poate fi prea târziu pentru această generație. Și dacă vin, vom crucifica fără îndoială pe câțiva dintre ei în numele ortodoxiei noastre lumești. Dar crucea este totdeauna prevestitoarea învierii.

Vestirea curată a Evangheliei nu este nevoia noastră momentană. Vestirea Evangheliei doar sporește religia, de orice fel ar putea fi aceasta. Ea asigură recunoașterea religiei printre mari mulțimi de oameni, fără să dea prea multă atenție calității acelei religii.

Tragedia este că actuala vestire a Evangheliei acceptă forma degenerată a creștinismului care trece drept religia apostolilor și se ocupă cu convertirea unor oameni la acest fel de creștinism fără a mai pune vreo întrebare. Și tot timpul ne depărtăm tot mai mult de modelul nou-testamental.

Trebuie să avem o nouă reformă. Trebuie să vină o ruptură radicală de acea pseudoreligie iresponsabilă, nebună după distracții, păgânizată care trece astăzi drept credința în Cristos și care este răspândită pretutindeni în lume de către niște oameni nespirituali care folosesc metode nebiblice ca să-și atingă obiectivele.

Când biserica romano-catolică a devenit apostată, Dumnezeu a adus Reforma. Când Reforma a decăzut, Dumnezeu i-a ridicat pe moravieni și pe wesleyeni. Când aceste mișcări au început să moară, Dumnezeu a ridicat fundamentalismul și grupările care aspiră după „o viață mai profundă”.

Acum, când acestea s-au vândut aproape fără excepție lumii — ce mai urmează?

Sursa: http://euvincurand.blogspot.ro/2015/05/marturie-deciziafamiliei-mele-de.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.