Gândul zilei: “Pentru Mine și pentru tine”

bible 15Isus i‑a zis: „Deci fiii sunt scutiţi. Dar, ca să nu‑i facem să se poticnească, mergi la mare şi aruncă o undiţă şi ia primul peşte care vine; şi, deschizându‑i gura, vei găsi un stater; ia‑l şi dă‑li‑l lor, pentru Mine şi pentru tine“.    

Matei 17.26,27

Tributul despre care se vorbeşte aici nu este unul pentru autoritatea civilă, ci este vorba de didrahma (un stater era echivalentul a două didrahme) pe care fiecare evreu adult o plătea pentru slujba templului şi pe care ei şi l‑au impus de bunăvoie în timpul lui Ezra – un tribut pentru Domnul.

Întrebarea pe care colectorii de taxe i‑au pus‑o de fapt lui Petru era dacă Stăpânul său era un iudeu credincios. Petru, cu zelul său caracteristic, dar totuşi în ignoranţă, a răspuns imediat: „Da!“.Domnul dă dovadă de cunoştinţă divină cu privire la ce s‑a întâmplat, luându‑i‑o înainte lui Petru, pentru a îi vorbi, într‑o dovadă de har impresionantă, de poziţia cea nouă pe care El i‑o dădea lui Petru şi celorlalţi împreună cu el. Domnul îi spune: „Împăraţii pământului de la cine primesc vamă sau taxă? De la fiii lor, sau de la străini?“. Petru răspunde: „De la străini“. „Deci“, spune Domnul, „fiii sunt scutiţi“. Noi suntem copiii, tu şi cu Mine, împăratului măreţ al templului şi, ca atare, suntem scutiţi de a plăti tribut. „Dar ca să nu‑i facem să se poticnească …“, spune Domnul introducându‑l şi pe Petru alături de El.

Următoarele Lui cuvinte dezvăluie puterea Sa divină asupra creaţiei, făcând ca peştele să aducă doar ceea ce era necesar. Apoi din nou îl pune pe Petru alături de El în poziţia de fiu, prin cuvinte de un har copleşitor: „Dă‑li‑l lor, pentru Mine şi pentru tine“.

Tresar şi inimile noastre la aceste cuvinte, mişcate până în străfund? Dacă Hristos ne‑ar spune: „Pentru Mine şi pentru tine“, oare cum ar trebui noi să ne simţim în legătură cu aceasta? Şi o spune El. Fiul lui Dumnezeu să spună unuia ca mine „tu şi cu Mine“! Ştiu că este rezultatul răscumpărării pe care El a împlinit‑o; o binecuvântare pe care doar inima Sa – care răspunde planurilor Tatălui – ar fi putut‑o gândi pentru noi. (J.N.Darby – Domnul este aproape, primit prin Email)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.