Gândul zilei: “Pentru Mine și pentru tine”

bible 15Isus i‑a zis: „Deci fiii sunt scutiţi. Dar, ca să nu‑i facem să se poticnească, mergi la mare şi aruncă o undiţă şi ia primul peşte care vine; şi, deschizându‑i gura, vei găsi un stater; ia‑l şi dă‑li‑l lor, pentru Mine şi pentru tine“.    

Matei 17.26,27

Tributul despre care se vorbeşte aici nu este unul pentru autoritatea civilă, ci este vorba de didrahma (un stater era echivalentul a două didrahme) pe care fiecare evreu adult o plătea pentru slujba templului şi pe care ei şi l‑au impus de bunăvoie în timpul lui Ezra – un tribut pentru Domnul. Continue reading “Gândul zilei: “Pentru Mine și pentru tine””