Harul Lui te însoțește pretutindeni

romans-8-38-39Cum iubește Domnul.

Osea 3:1

Credinciosule, priveste în urmă si gândeste-te la calea pe care te-a condus Domnul prin pustie –  cum te-a hranit si îmbrăcat în fiecare zi, cum ți-a răbdat neascultarea si cârtirile si dorul după oalele cu carne ale Egiptului; cum a despicat stânca ca să te adape, si cum te-a hrănit cu mană din cer. Gândeste-te că harul Său ți-a fost îndestulător în toate necazurile – sângele Său a fost iertare pentru păcat, toiagul și nuiaua Sa te-au mângâiat.

După ce ai privit dragostea Domnului în trecut, asigură-te că o s-o “privesti si ‘în viitor, fiindcă legământul lui Christos si sângele Său nu pot rămâne niciodată îngropate în trecut. Cel care te-a iubit si te-a iertat nu va înceta niciodată să te iubească si să te ierte. El este Alfa, si tot El va fi si Omega.

El este începutul, si tot El va fi sfârsitul. De aceea, amintește-ți că atunci când treci prin  valea umbrei morții” nu trebuie să te temi de nici un rău, fiindcă El este cu tine. Când traversezi apele învolburate ale Iordanului, nu te înspăimânta, fiindcă moartea nu te poate despărti de dragostea Lui. Când intri în misterul veșniciei, nu tremura „căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înăltimea, nici adâncimea, nici o altă faptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Christos Isus, Domnul nostru” (Romani 8:38-39).

Suflete, nu te-ai înviorat în dragoste acum? Nu te-a făcut Scriptura săa-L iubesti pe Isus? Nu ți s-a aprins inima zburând deasupra nesfârșitelor câmpii ale dragostei cerești, și nu ai găsit plăcere în Domnul, Dumnezeul tău? Cu siguranță că atunci când ne gândim „cum iubește Domnul” ni se aprind inimile și dorim să-L Iubim tot mai mult.

(DIMINEATA)

*

Un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui.

Iosua 20:34

 Se spune ca în țara Canaanului cetățile de scăpare erau asezate în așa fel încât orice om să poată ajunge la adăpost în cel mult jumătate de zi. În mod asemănător, cuvântul salvării este astăzi aproape de noi. Isus este Adăpostul de astăzi, și distanța până la El este scurtă. Trebuie doar să renunțăm la meritele noastre și să-L înălțăm pe Isus să fie totul în toate.

În ceea ce privesc drumurile spre cetățile de scăpare, se spune că erau întreținute cu grijă. Se construiau punți peste râuri și se îndepărta orice obstacol, pentru ca omul care fugea să poată înainta cu ușurință. Odată pe an, bătrânii cetății mergeau de-a lungul drumului și îl controlau, veghind ca nimic să nu împiedice sau să întârzie fuga celui care pentru care orice minut în plus însemna moartea. Cât de grijuliu îndepărtează făgăduințele Evangheliei pietrele din drumul nostru! 

Oricând ajungem la răscruce sau la o fundătură, vedem în fața noastră indicatorul pe  care scrie Spre cetatea de scăpare!” Aceasta este o imagine a drumului spre Isus Christos. Nu este drumul întortocheat al legii. Nu îti cere să asculti de reguli nesfârsite; este un drum pe care scrie „crede și vei trăi” (vezi Ioan 20:31).

Este un drum atât de greu, încât nici un om care se îndreptățește pe sine însuși nu poate ajunge la capăt, dar atât de ușor, încât orice păcătos care își recunoaște păcatul ajunge în ceruri. În trecut, ucigașul era în siguranță când ajungea în împrejurimile cetății. Nu era necesar să treacă zidul, fiindcă suburbiile ofereau suficientă protecție. Învață din asta că e de ajuns să te atingi de veșmântul lui Christos și vei scăpa nevătămat; dacă te vei prinde de El cu o „credință cât un grăunte de muștar” (Matei 17:20vei fi în siguranță.

O picătură de har este de-ajuns să nimicească tot ce e păcat. Nu pierde timpul. Nu  zăbovi pe drum, fiindcă „răzbunătorul sângelui” este iute de picior; se poate să fie pe urmele tale chiar acum, în pacea înserării.  

(SEARA)

_________________________

C.H. Spurgeon – Meditatii de Dimineata si Seara, primite prin Email

One thought on “Harul Lui te însoțește pretutindeni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.